Meny

Hämta data

Vald kategori: Statusklassningar

Tillbaka

Statusklassningar

1. Välj data som skall exporteras

Hjälp för vald export

Här får man ut bedömningar på parametrar som finns under Status, Risk och Typning. Exporten är importanpassad för ytvatten vilket gör att man bara kan ändra det man vill ändra och använda exporten direkt som import. OBS! Använd inte denna för att exportera ut grundvattenbedömningar. Denna fil saknar kolumnen trend. Använd den export som är anpassad för grundvatten.

Skärmbild av export

2. Välj filter för data som skall exporteras

Vattenfilter

Förvaltningscykel
Visa indelning

Fritextfilter

Datumfilter

Geografiska filter

Vattenkategorifilter

Tillkomst/härkomst filter

Parameterfilter

Exportera med hjälp av ID lista i Excelfil

Excel-fil med ID
Välj flik
Välj kolumn
 

Gör det möjligt att exportera ut data ifrån VISS för de specifika vatten, stationer, åtgärder eller förbättringsbehov som du vill ha med. För alla exporter kan vatten användas som Id och för de specifika kan de andra typerna av id'n användas. Ex på Åtgärdsexporter kan åtgärdsid eller vattenid användas.

 

Det räcker med att filen har en kolumn med alla id'n i. Dock måste den kolumnen ha en rubrik för annars används inte första id i exporten.

3. Välj exportformat

4. Slutför