Meny

Tillgång till dataunderlag

Tillgång till dataunderlag

Om kartpublicering, WMS:er, shapefiler, exporter och API


Publicering av kartor

För tillstånd att publicera kartor från Länsstyrelsernas WebbGIS rekommenderar länsstyrelsen att man ber om tillstånd av upphovsrättsinnehavaren av bakgrundskartorna, Lantmäteriet och Trafikverket (NVDB).
För uttag av kartor och annan data i VISS ska det framgå att informationen är hämtad från VISS och vilket datum exporten skedde.

Vattenmyndigheternas WMS:er

Vattenmyndigheterna har ett antal WMS:er som visar utvald information från VISS, bland annat olika klassningar och parametrar. En WMS fungerar som ett tittskåp som du kan ansluta till ditt eget GIS-program via en url. Det går alltså att kombinera våra WMS:er med era egna data för att kunna titta på vilka klassningar vattenförekomsterna har i det område du är intresserad av vid till exempel framtagandet av planer eller om en ny verksamhet ska etableras. Det går alltså inte att utföra några analyser med hjälp av WMS utan de är endast till för informationsspridning.

Länk till WMS:er. 

Vattenförekomster och klassningar som shapefiler

Det finns möjlighet att ladda ner vattenförekomster med de senaste klassningarna från VISS. Filerna finns på sidan Länsstyrelsernas nedladdningssida och tillhandahålls i shapeformat med referenssystemet är SWEREF 99 TM. Klassningarna uppdateras varannan dag.

Geometrier för huvud- och delavrinningsområden och havsområden mm finns tillgängligt för nedaddning på SMHI:s webbsida med data från Svenskt vattenarkiv (SVAR).

 

Exporter

Under fliken Uttag finns det en rad olika exportfunktioner där man kan få ut data från VISS på olika sätt. Du kan även välja mellan olika format (Excel och textfiler).

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx


VISS API (Application Programming Interface)

I VISS öppna API kan man få ut i princip all information som finns i VISS på ett maskinläsbart sätt som kan användas i andra applikationer. Mer information hur man gör finns på API sidan www.viss.lansstyrelsen.se/api

Här hittar du mer information om villkor för användning i VISS.