Nordsjön

 • Förvaltningsområde
 • MarineUnitID: ANS-SE-SR-Nordsjon
Områdestyp
Delregion
Area
14335,94 km2
Grupp av havsbassänger
Västerhavet
Havsbassänger
Öresund
Kattegatt
Skagerak
Koordinater
SWEREF99 TM Nordlig: 6382416
SWEREF99 TM Östlig: 313507

Deskriptorer och kriterier för God Miljöstatus

Miljökvalitetsnormer

Åtgärdsprogram för havsmiljön

 • Främmande arter
 • Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske
 • Övergödning
 • Bestående hydrografiska villkor
 • Farliga ämnen
 • Marint avfall
 • Biologisk mångfald
 • Marina skyddade områden
 • Restaurering
 • Uppföljning

Hydrologisk och administrativ information

Namn

Visningsnamn Nordsjön
Landskod SE
Vattenmyndighet Havs- och vattenmyndigheten

Koordinater

RT 90 2,5 gon V - X 6386816 RT 90 2,5 gon V - Y 1265100
WGS84 Latitud 6382416,876 WGS84 Longitud 1322882,245
ETRS-89 Latitud 57.54678 ETRS-89 Longitud 11.88149
SWEREF99 TM Nordlig 6382416 SWEREF99 TM Östlig 313507

Vattentyp och -storlek

Områdestyp Delregion
Area (km2) 14336