Meny

Något gick fel...

För att förhindra att detta händer igen vore det väldigt bra om du kunde rapportera in vad du gjorde/försökte göra när felet uppstod.

Intern feltype: System.Data.SqlClient.SqlException
Internt felmeddelande: Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=27; handshake=23041;


Egen beskrivning av vad som hände
Kan du återskapa felet? (Om Ja, beskriv gärna i textfältet ovan hur)
Är det första gången du har fått detta fel? (Om Nej, ange gärna i textfältet ovan hur ofta det uppstår, samt om det oftare uppstår vissa tider på dygnet)
Ange gärna din email-address om du vill bli kontaktad angående felet.