Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärder som leder till bättre vattenkvantitet, inklusive tillsyn och behov av tillstånd
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Helsingborgssandstenen - WA79567286
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Saxån - AREA00458
Råån - AREA00456
Kustnära områden (syd) - AREA00592
Vege å - AREA00584
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Skåne - Västerhavet - AREA00266
Huvudavrinningsområde
Råån - SE94000
Kustområde - SE94095
Vege å - SE95000
Saxån - SE93000
Kustområde - SE93094
Delavrinningsområde
Rinner mot N m Öresunds kustvatten - SE620371-131359
Ovan Kovlebäcken - SE621002-131357
Rinner mot N Öresunds kustvatten - SE623321-130009
Ovan 620337-132400 - SE620382-132456
Mynnar i Hasslarpsån - SE622799-131072
Vatten
Helsingborgssandstenen - WA79567286
Län
Skåne - 12
Kommun
Höganäs - 1284
Helsingborg - 1283
Landskrona - 1282
Bjuv - 1260
Svalöv - 1214

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

5.1 Saltvatteninträngning - Saltvatteninträngning
5.2 Inträngning - Annan signifikant inträngning