Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Schaktning av kreosot- och arsenikförorenad jord ner till grundvattenyta. Bortgävning av kreosot i fri fas ner till ca 5 m djup.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 70 000 Kubikmeter
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Efterbehandling av miljögifter
 
Deponering av förorenade massor i ett slutförvar
 
Schaktning av förorenad jord
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
134396
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2014
Slutår
2016
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärden skapades
2013-11-28 10:41
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad
2014-07-08 13:16
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6373490 - 550323 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Emån - AREA00261
Delområde/Ansvarsområde
Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde
Emån - SE74000
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860

Prioriteringar

Vattenförvaltning

Andra prioriteringsgrunder

1

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 120 000 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem