Beskrivning
Undersökningarna i Upperudsälvens avrinningsområde är uppdelade i basprogram och specialundersökningar. Nuvarande kontrollprogram har varit gällande sedan 2002.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalslands kanals Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Värmland
2011-02-21 11:03
2015-02-13 11:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bengstsbrohöljen utlopp SE654780-129552 Bengtsbrohöljens utlopp Be Upperudsälven - mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön Göta älv
2 Foxen, djupområde SE659300-127600 Foxen, djupområdet VF5 Foxen Göta älv
3 Foxen, norr SE660240-127660 Foxen, norr VF4 Foxen Göta älv
5 Iväg, syd SE653444-129164 Iväg, syd Iv1 Iväg Göta älv
6 Järnsjön, djupområde SE658620-129660 Järnsjön, djupområde J2 Järnsjön Göta älv
7 Karlsforsälven, Ka SE657976-130074 Karlsforsälven Ka Karlsforsälven 108
8 Köpmannebro, gamla landsvägsbron SE652205-130917 Upperudsälven, Köpmannebro 18 Upperudsälven Göta älv
9 Laxsjön västra djupområde SE654430-129635 Laxsjön västra djupområde 5 Laxsjön Göta älv
10 Laxsjön östra djupområde SE654530-129840 Laxsjön östra djupområde 6 Laxsjön Göta älv
11 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron SE654031-129719 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron 7 Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp Göta älv
12 Lelång, centralt djupområde SE656470-128975 Lelång, centralt djupområde Le4 Lelång Göta älv
13 Lelångs utlopp, landsvägsbron SE655087-129475 Lelångs utlopp, landsvägsbron 1a Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen Göta älv
14 Norra Upperudshöljens utlopp SE652570-130526 Norra Upperudshöljens utlopp 13a Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
15 Råvarpen, djupområde SE653370-130195 Råvarpen, djupområde Råvarp Göta älv
16 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad SE659055-129065 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad År1 Silbodalsälven Göta älv
17 Stenebyälven SE654457-129571 Stenebyälven St Stenebyälven Göta älv
18 Stora Le syd SE653830-127670 Stora Le, syd SL1 Stora Le Göta älv
19 Stora Le, norr SE657620-127360 Stora Le, norr SL3 Stora Le Göta älv
20 Svärdslångs utlopp, gamla bron SE654966-129733 Svärdslångs utlopp, gamla bron Sk1 Vattendrag mellan Svärdlång och Laxsjön Göta älv
21 Töcks utlopp, töcksfors SE660550-127530 Töcks utlopp, bron uppströms kraftverket Tö1 Töck Göta älv
22 Upperudsälven nedströms Dals Långed SE653770-129910 Nedströms Dals Långed DL Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp Göta älv
23 Västra Silen Vårvik, 100 m NO fiskodling SE656756-129507 Västra Silen Vårvik, 100 m NO fiskodling VS7 Västra Silen Göta älv
24 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling SE656742-129506 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling VS8 Västra Silen Göta älv
25 Västra Silen, djupområde SE657900-129060 Västra Silen, djupområde År5 Västra Silen Göta älv
26 Västra Silen, norr SE658915-129015 Västra Silen, norr År3 Västra Silen Göta älv
27 Västra Silens utlopp, Skifors SE656305-129628 Västra Silens utlopp, Skifors Si2 Vattendrag mellan Västra Silen och Svärdlång Göta älv
28 Åklångens utlopp, intaget till kraftverket SE652711-130383 Åklångens utlopp, intaget till kraftverket 10 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
29 Östra Silen, V Egenäs SE656980-129980 Östra Silen, V Egenäs ÖS Östra Silen Göta älv
30 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket SE656742-129568 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket Si1 Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen Göta älv
31 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl. SE652688-130443 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl. 11 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
32 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m SO fiskodl. SE652672-130441 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m SO fiskodl. 12 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv