Senaste nytt

 • Nytt i VISS 2016-11-11 Efter oktober månads uppdatering finns en hel del nyheter i VISS

  Version på klassningar döljs för icke inloggade
  En klassning/bedömning i VISS kan ha olika versioner:

  • Fastställd
  • Arbetsmaterial
  • Internt arbetsmaterial.

  Internt arbetsmaterial syns endast för inloggade användare. Nu döljs informationen om vilken version en klassning har för alla som inte är inloggade. Detta för att Vattenmyndigheterna har beslutat att klassningar inte ska fastställas, utan den senaste klassningen är alltid den giltiga. Det är därmed inte relevant information vilken version klassningen har.

  Status visas högst upp på vattenförekomsternas sidor
  Nu visas utöver miljöproblem även en sammanfattning av aktuell statusklassning nedanför kartan på vattenförekomsternas sidor.

  Relaterade länkar vatten i samma Åtgärdsområde
  På vattenförekomsternas sidor finns det sedan tidigare möjlighet att öppna relaterade länkar, till vatten i samma område och till statistik för dessa områden. Nyhet där är nu en länk till listning av vatten i samma åtgärdsområde.

  Bara fungerande länkar till SLU Miljödata Mark-Vatten- och Miljödata
  Till databasen SLU Miljödata MVM, som innehåller mätdata för flera parametrar i sötvatten, finns det länkar får VISS. Antalet länkar har nu begränsats till att endast visas där det finns en upprättad koppling mellan stationen i VISS och stationen i Miljödata MVM. Tidigare har länkar visats på alla stationer i VISS som skulle kunna finnas i Miljödata MVM, oavsett om koppling funnits eller ej. Om det inte funnits kopplad station har länken från VISS endast lett till ett meddelande om det. Nu visas istället endast länkar som leder till en faktisk station i Miljödata MVM. Länkarna visas i form av en databassymbol på program och stationer, t.ex. på denna station – Ören mitt.

  Länkar till SHARK
  Länkning till mätdata i databasen SMHI SHARK (mätningar i havet) har tidigare bara funnits på övervakningsstationssidorna. Nu finns länkningarna på alla relevanta övervakningssidor enligt samma principer som läkningarna till SLU Miljödata MVM. Så nu dyker länksymbolen upp på miljöövervakningssidorna, i miljöövervakningsmodulen på vattensidan och där stationer är inkopplade på en klassning. Just nu funkar länkarna bäst på biologiska parametrar men vi skall i samarbete med SMHI förbättra länkningen till fysikalisk-kemiska parametrar.

  Gränssnitt på referenser
  Vi har uppdaterat gränssnittet för hur vi visar upp referenser som finns på allmän beskrivning. Nu är det renare och enklare att titta på referenserna och det går även att expandera dem för att se mer information om dem.

   Kemisk status för utsjövatten i kartan
  I Avancerade kartan finns nu skikt för kemisk status även för vattenkategorin utsjövatten, det vill säga vatten 1-12 nautiska mil utanför kustlinjen.

Mera nyheter...