Senaste nytt

  • Förvaltningsplaner beslutade 2016-12-21 Vattendelegationerna har nu tagit beslut om nya förvaltningsplaner. I och med det ändras visningen av Miljökvalitetsnormer i VISS.

    Läs mer om besluten och hitta beslutsdokument på vattenmyndigheternas webbplats.

    I och med besluten övergår Förslag till miljökvalitetsnorm till Miljökvalitetsnorm i VISS. Från och med den 21 december 2016 kommer det därför endast att visas en Miljökvalitetsnorm på vattenförekomsternas sidor. Den norm som visas är den beslutade och gällande. Version på de beslutade normerna kommer att uppdateras från Arbetsmaterial till Fastställd i VISS i Januari 2017. Normerna finns nu i både den enkla och den avancerade kartan, i den avancerade finns de under rubriken "Miljökvalitetsnormer 2016".

Mera nyheter...