Meny

Rödvattnet-Majendal

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0610133
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
Kategorier
Natura 2000 SPA Fågeldirektivet
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0610133
Svenskt ID
SE0610133
Latitud
59.4872
Longitud
12.4828
Storlek
13,505184 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

AnsvarigLänsstyrelsen i Värmland
KaraktärSite is located in a geologically very interesting undulating district with a mosaic of lakes and woodland.
KvalitetSite has high quality as one of few remaining areas with western taiga in the southern part of Sweden and is frequently used for wildlife tourism.
Sammaställningsdatum1996-10-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum199701
SCI-Datum200501
SPA-Datum199612
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0610133
Naturvårdsverket

Artinformation

B - FåglarFisktärna
Gråspett
Orre
Spillkråka
Storlom
Tjäder
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0610133/arter
Naturvårdsverket

Naturtyper

8220Silikatbranter1,51 ha
9010Taiga201,26 ha
3130Ävjestrandsjöar1113,43 ha
7140Öppna mossar och kärr5,58 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0610133/naturtyper
Naturvårdsverket

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Stora Gla Övarlappande eller delvis inom