Meny

Västgötesjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • EU_CD: SE661051-142685
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten beslutade med MKN (2004 - 2009)
Västgötesjön (NW661100-142672)
Vattenskikts version: Vattenförekomster övrigt vatten inklusive preliminära (2010-2015)
Västgötesjön (NW661100-142672)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:15 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Myndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1976
Slutår
1976
Koordinater
Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8381 Västgötesjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1976 1976
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1976 1976