KLINGAVÄLSÅN: Snogeholmssjön-Ellestadssjön

  • Vattenförekomst
  • EU_CD: SE615993-136771
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Hämtar