LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön

  • Vattenförekomst
  • EU_CD: SE623412-149316
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301

Hämtar