Ljusterån

  • Vattenförekomst
  • MS_CD: WA47784149
  • VISS EU_CD: SE669080-149296
  • Senaste bedömning
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Hämtar