Nässjön

  • Övrigt vatten
  • MS_CD: WA70761118
  • VISS EU_CD: NW634160-133385
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Hämtar