RMÖ, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten utförs för att registrera förändringar i grundvattnets kemi bl.a. till följd av antropogen påverkan.
Antropogen påverkan ger upphov till en mängd olika föroreningar som riskerar att påverka grundvattnet, t.ex. bekämpningsmedel, nitrat och PAH:er. Kunskapen om kvaliteten i grundvatten som kan antas vara antropogent påverkade är otillräcklig.

För att miljöövervakning av antropogent påverkade grundvatten ska ske på ett sätt som motsvarar en del av kraven i förordningen 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) och SGU:s föreskrifter SGU-FS 2006:2 samt miljömålet Grundvatten av god kvalitet behövs en vägledning till upprättande av de regionala provtagningsprogrammen.

Resultatet av övervakningen ska visa hur grundvatten påverkas av antropogena aktiviteter samt ge underlag till en bättre riskbedömning.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
Örebro
Värmland
2011-02-14 11:24
2012-09-28 16:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blacksta vattentäkt (brunn 7) SE655000-146000 Blacksta vattentäkt (brunn 7) Hallsberg-Kumlaåsen, Blackstaområdet Norrström
2 Gällö brunn SE656000-146000 Gällö brunn Hallsberg-Kumlaåsen, Kumla-Mosås-Mariebergområdet Norrström
3 Järleborgskällan SE659000-146000 Järleborgskällan Karlslund-Kilsåsen, Flåten-Järleborgsområdet Norrström
4 Närkes Kil vattentäkt SE658000-145000 Närkes Kil vattentäkt Karlslund-Kilsåsen, Närkes Kilområdet Norrström
5 Ramsberg vattentäkt SE662000-147000 Ramsberg vattentäkt Fellingsbroåsen, Ramsbergområdet Norrström
6 Rockebrokällan SE653000-143000 Rockebrokällan Olshammarsåsen, Stenboda-Rockebroområdet Norrström
7 S:t Olofs källa SE655000-145000 S:t Olofs källa Hardemoåsen, Hardemoområdet Norrström
8 Skagersbrunn SE655000-141000 Åtorp N Letälvsåsen, Moområdet Göta älv
9 Spånbrokällan SE653000-145000 Spånbrokällan Hallsberg-Kumlaåsen, Åsbroområdet Nyköpingsån
10 Åbytorp SE656000-144000 Åbytorp Närkeslätten Norrström
11 Åsbro vattentäkt SE653000-145001 Åsbro vattentäkt Hallsberg-Kumlaåsen, Åsbroområdet Nyköpingsån
12 Ögonakällan SE654000-145000 Ögonakällan Norrström