RMÖ, Hallands län, Små vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar främst till att beskriva den tidsmässiga utvecklingen av halter och transporter av olika ämnen i mindre vattendrag huvudsakligen belägna i det jordbruksdominerade kustområdet eller i brytningszonen. Undersökningarna påbörjades i slutet av 1980-talet och utgör ett komplement till delprogrammet “Mynningsstationer“.
Godkänd
2011-02-28 10:58
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
Pågående
Halland
2011-01-25 16:49
2011-02-14 16:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alslövsån SE627595-132870 Alslövsån N33 Alslövsån Genevadsån
2 Brostorpsån SE627575-132975 Brostorpsån N32 Genevadsån/Brostorpsån (Alslövsån-källorna) Genevadsån
3 Bäck Tönnersa skog SE627350-132577 Bäck Tönnersa skog N15 Lagan
4 Edenbergaån, Lögnäs SE626459-132662 Edenbergaån, Lögnäs N165 Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) Lagan
5 Menlösabäcken, Veka SE626060-132745 Menlösabäcken, Veka N164 Menlösabäcken Lagan
6 Smedjeån, Skråmered SE625777-133641 Smedjeån, Skråmered N161 Smedjeån (Menlösabäcken-Oxhultasjön) Lagan
7 Stensån, Kärramölla SE625590-133155 Stensån, Kärramölla N21 Stensån Stensån
8 Vessingeån SE627530-132970 Vessingeån N31 Vessingeån (Mynningen-Prästabäcken) Genevadsån
9 Ösarpsbäcken SE626902-132809 Ösarpsbäcken N19 Lagan