RK, Blaikengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollprogram vid Blaikengruvan. Antalet mätningar och provtagningsstationer har minskats efter att gruvan lades ned (konkurs).
Godkänd
2011-02-22 14:51
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
2002
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 13:54
2015-02-22 14:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blaiksjöbäcken SE724762-156940 Blaiksjöbäcken 3 Blaiksjöbäcken Umeälven
2 Nedströms Juktandammen SE724671-157143 Nedströms Juktandammen 5 Juktån (mellan Juktådammen och Bredselet) Umeälven
3 Smakarbäcken SE725236-156376 Smakarbäcken 8 Umeälven
4 Storjuktan 1 SE725124-156844 Storjuktan 1 12 Storjuktan Umeälven
5 Södra Juktån SE724319-157327 Södra Juktån 9 Juktån (mellan Juktådammen och Bredselet) Umeälven
6 Utlopp vattenöverledning SE724226-156719 Utlopp vattenöverledning 11 Umeälven
7 Åbacka SE726511-155076 Åbacka 1 Juktån Umeälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hanssons tjärn SE724634-156314 Hanssons tjärn 7 Umeälven
2 Hemnäsbäcken SE725155-156576 Hemnäsbäcken 4 Storjuktan Umeälven
3 Långskärvfrö SE726518-155684 Långskärvfrö 2 Storjuktan Umeälven
4 Rödingtjärn SE724410-156679 Rödingtjärn 6 Umeälven
5 Smilakojan 2a SE725420-156242 Smilakojan 2a 10 Storjuktan Umeälven