RMÖ, Jönköpings län, Avrinning från brukad skogsmark

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kontinuerlig vattenföringsmätning kombinerat med vattenkemisk provtagning ungefär 2 ggr per månad. Syfte att beräkna transporter av olika ämnen från ett område som domineras av normalt skogsbruk och som saknar punktkällor.
Ej granskad
Skog
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1996
-
Pågående
Jönköping
2011-01-26 10:25
2015-02-12 10:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ramsjöbäcken SE641490-141775 Ramsjöbäcken 1387 Motala ström