KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 12:00
Sötvatten
Löpande program
Kalmar kommun
KÖ, kommunal övervakning
1977
-
Pågående
Kalmar
2011-02-21 08:27
2019-06-05 09:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 E66 SE626879-152309 E66 HG06 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
2 Karlsro SE628250-152925 Karlsro TÖ01 Törnebybäcken Kustområde
3 Lindsdal SE629082-153010 Lindsdal FÖ02 Surrebäcken Kustområde
4 Ryssbyån, Hultsby SE629751-153476 Ryssbyån, Hultsby SN03 Ryssbyån: Torsbäcken - Norrebäcken Snärjebäcken
5 S:a vägen SE628271-153035 S:a vägen TÖ02 Kustområde
6 Stora Binga SE627888-152532 Stora Binga LJ13 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
7 Torsbäcken us fiskodlingen SE629701-153416 Torsbäcken us fiskodlingen TO01 Torsbäcken Snärjebäcken
8 Väg 125 SE629472-152933 Väg 125 ÅB01 Åbyån Kustområde
9 Väntorp SE627283-151892 Väntorp HG08 Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken Hagbyån
10 Värnanäs SE626362-152143 Värnanäs HL05 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde
11 Värsnäs SE628767-153332 Värsnäs KB01 Kustområde
12 Åbyån E22 SE629507-153262 Åbyån E22 ÅB02 Åbyån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 F.d. Järnvägen SE628191-152984 F.d. Järnvägen TÖ03 Törnebybäcken Kustområde
2 Idehult SE627146-151049 Idehult HL02 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde
3 L:a Namnerum SE626534-151857 L:a Namnerum HL03 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde
4 Nedströms Rockneby ARV SE629622-153539 Nedströms Rockneby ARV SN02 Ryssbyån: mynningen Bockskärs skärgård - Torsbäcken Snärjebäcken
5 Nöbble SE629870-153303 Nöbble SN01 Ryssbyån: Torsbäcken - Norrebäcken Snärjebäcken
6 Skräpple SE626333-151960 Skräpple HL04 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde
7 Sörstävlö SE629074-153218 Sörstävlö FÖ01 Surrebäcken Kustområde
8 Ödebyholmsvågen SE627134-150691 Ödebyholmsvågen HL01 Halltorpsån: mynningen - överledning till Hagbyån Kustområde