SRK, Södra Vätterns tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll av Södra Vätterns tillflöden inom Jönköpings län. Kontrollen har skett i samordnad form sedan 1977, men år 1998 tillkom Habo kommun och programmet fick i stort den utformning det har idag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Jönköpings kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1998
-
Pågående
Jönköping
2011-01-26 10:32
2019-06-04 16:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bunn mitt SE642925-142350 Bunn 125 Bunn Motala ström
2 Domneån SE641806-139976 Domneån, inlopp hamnbassäng 710 Domneån Motala ström
3 Fiskebäcken ovan järnvägen SE641970-139850 Fiskebäcken, ovan Järnvägen 810 Motala ström
4 Fredriksdalaån Äsperyd SE639710-142945 Fredriksdalaån, Äsperyd 380 Fredriksdalaån Motala ström
5 Gagnån Nedströms ARV SE643167-140119 Gagnån, nedströms ARV 1605 Gagnån Motala ström
6 Gagnån, Bjälkatorpet SE643141-140129 Gagnån, Bjälkatorpet Gagnån Motala ström
7 Huluån SE639975-143010 Huluån 360 Huluån Motala ström
8 Huskvarnaån Karlsfors SE640512-141165 Huskvarnaån, Karlsfors 320 Huskvarnaån: Lillån vid Huskvarna - Stensjön Motala ström
9 Huskvarnaån Lekeryd SE640580-141665 Huskvarnaån, Lekeryd 340 Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
10 Huskvarnaån uppströms Kåvasjön SE640793-140945 Huskvarnaån, uppströms Kåvasjön 310 Huskvarnaån: Lillån vid Huskvarna - Stensjön Motala ström
11 Hökesån Mynningen SE642390-140025 Mynningen 1002 Hökesån Motala ström
12 Hökesån Ny Habo kyrkby SE641920-139500 Hökesån, Habo Kyrkby 1010 Hökesån Motala ström
13 Hökesån Station 2, nedan reningsverket SE642244-139821 Hökesån, nedan f d reningsverket 1005 Hökesån Motala ström
14 Kallebäcken SE640155-139930 Kallebäcken 460 Kallebäcken Motala ström
15 Kallebäcken Bäckalyckan SE640090-139845 Kallebäcken, Bäckalyckan 460 Motala ström
16 Kierydsån SE642460-142828 Kierydsån 140 Kierydån Motala ström
17 Knipån uppströms Skårhultsdammen SE642580-139792 Bergtäkt, uppströms dammen 1220 Knipån Motala ström
18 Krikån Ned ARV SE644190-140570 Krikån, nedströms ARV 2000 Krikån Motala ström
19 Kåvasjön mitt SE640830-140855 Kåvasjön mitt Motala ström
20 Landsjön mitt SE641650-141090 Landsjön 205 Landsjön Motala ström
21 Lanån Hästsjöns utlopp SE640220-143215 Lanån, Hästsjöns utlopp 390 Motala ström
22 Lillån Bankeryd utlopp Vättern SE641732-140096 Lillån, utlopp i Vättern 600 Lillån vid Bankeryd Motala ström
23 Lillån Huskvarna SE640763-140924 Lillån Huskvarna 315 Lillån vid Huskvarna Motala ström
24 Lillån Huskvarna Kyrkogården SE640535-140980 Lillån Huskvarna 315 Lillån vid Huskvarna Motala ström
25 Lillån inlopp i Tabergsån SE640450-140105 Lillån, inlopp i Tabergsån 430 Lillån vid Råslätt Motala ström
26 Lillån uppströms Bankeryd SE641538-139955 Lillån, uppströms Bankeryd 610 Lillån vid Bankeryd Motala ström
27 Lillån vid Råslätt SE640242-140110 Lillån, vid Råslätt 432 Lillån vid Råslätt Motala ström
28 Lillån öst om Rustorp SE640960-139759 Lillån, öst om Rustorp 620 Motala ström
29 Lyckåsån SE641818-141325 Lyckåsån 220 Lyckåsån Motala ström
30 Malmabäcken Bron Munkaskog SE642260-140040 Bron Munkaskog 900 Motala ström
31 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön 405 Munksjön Motala ström
32 Nässjöån SE639620-143103 Nässjöån 370 Nässjöån Motala ström
33 Nätaren Lilla Mitt SE640570-142800 Lilla Nätaren 356 Lilla Nätaren Motala ström
34 Pirkåsabäcken Brohagen SE642275-139590 Pirkåsabäcken 1050 Motala ström
35 Pirkåsabäcken Furusjö dammar SE642420-139225 Pirkåsabäcken 1060 Motala ström
36 Rocksjön mitt SE640625-140365 Rocksjön mitt Rocksjön Motala ström
37 Runnerydssjön utlopp SE639340-143225 Runnerydssjöns utlopp 374 Nässjöån Motala ström
38 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön 365 Ryssbysjön Motala ström
39 Sandserydsån SE640235-139750 Sandserydsån 450 Sandserydsån Motala ström
40 Stensjön mitt SE640200-141495 Stensjön mitt Stensjön Motala ström
41 Stensjöån inlopp i Stensjön SE640150-141587 Stensjöån, utlopp i Stensjöån 330 Stensjöån Motala ström
42 Stora Nätaren mitt SE640930-142590 Stora Nätaren 355 Stora Nätaren Motala ström
43 Strömsbergsdammen SE640407-140329 Strömsbergsdammen 417 Motala ström
44 Tabergsån Bron Bårarp SE640275-139985 Tabergsån, Bårarp 440 Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
45 Tabergsån inlopp i Munksjön SE640596-140197 Tabergsån, inlopp i Munksjön 420 Tabergsån: Munksjön - Lillån vid Råslätt Motala ström
46 Tabergsån, Norrahammar SE639800-139880 Tabergsån, Norrahammar 480 Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
47 Vederydssjön utlopp SE639247-139632 Vederydssjöns utlopp 490 Vederydssjön Motala ström
48 Ylen utlopp SE641520-142250 Huskvarnaån, Ylens utlopp 350 Ylen Motala ström
49 Ällingabäcken SE639355-143135 Ällingabäcken 378 Motala ström
50 Ören mitt SE642900-142750 Ören 135 Ören Motala ström