KEU, Värmlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkeffektuppföljningen i Värmland hade sin början under mitten av 70-talet, men ökade i omfattning under 80-talet när kalkningen ökade. Under 90-talet ändrade programmet sin struktur så effektuppföljningen blev mer mål-styrd. Programmet består av vattenkemi, bottenfauna, påväxtalger, elfiske och nätprovfiske.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1975
-
Pågående
Värmland
Utanför Sverige
Västra Götaland
Dalarna
Örebro
2011-02-21 11:22
2020-10-26 16:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrsjöbäcken, Fredros SE665054-132465 Abborrsjöbäcken, Fredros 17STA3422 Göta älv
2 Abborrtjärn utlo SE662603-133687 Abborrtjärn utlo 17STA2343 Göta älv
3 Abborrtjärnen utlo SE662365-132847 Abborrtjärnen utlo 17STA1829 Göta älv
4 Abborrtjärnet utlo SE664678-132739 Abborrtjärnet utlo 17STA1495 Göta älv
5 Abborrtjärnet utlo SE662421-130193 Abborrtjärnet utlo 17STA3416 Göta älv
6 Abborrtjärnsbäcken SE660448-142116 Abborrtjärnsbäcken 17STA3572 Göta älv
7 Ackan, före dos SE672053-134577 Ackan, före dos 17STA3554 Ackan Göta älv
8 Ackan, före ljusnan SE671405-134790 Ackan, före ljusnan 17STA0503 Ackan Göta älv
9 Ackan, Kroksätern SE671402-134782 Ackan, Kroksätern 17BTF0382 Ackan Göta älv
10 Acksjön utlo SE661428-138444 Acksjön utlo 17STA1179 Acksjön Göta älv
11 Acksjön utlo SE666992-137730 Acksjön utlo 17STA3509 Acksjön Göta älv
12 Acksjöälven, kvarnheden SE666885-137535 Acksjöälven, kvarnheden 17STA0843 Acksjöälven Göta älv
13 Acksjöälven, Kvarnheden SE666883-137539 Acksjöälven, Kvarnheden 17BTF0272 Acksjöälven Göta älv
14 Agvattnet strand SE662499-132565 Agvattnet strand 17STA2369 Göta älv
15 Alkebäcken, Perserud SE662695-132395 Alkebäcken, Perserud 17PVX0146 Alkebäcken Göta älv
16 Alkebäcken, sågen SE662698-132400 Alkebäcken, sågen 17STA2124 Alkebäcken Göta älv
17 Almtjärn utlo SE662275-128324 Almtjärn utlo 17STA1784 Göta älv
18 Alstern SE662322-139339 Alstern 17NPF0024 Alstern Göta älv
19 Ambuälven, bälserud SE661318-127500 Ambuälven, bälserud 17STA2121 Torpedalsälven Göta älv
20 Andersånabäcken, sunnerstetjärn SE660715-129713 Andersånabäcken, sunnerstetjärn 17STA2278 Rinnälven Göta älv
21 Andtjärnet utlo SE666014-131355 Andtjärnet utlo 17STA2456 Göta älv
22 Aplungen utlo SE662570-134858 Aplungen utlo 17STA1988 Aplungen Göta älv
23 Aplungsälven, folkesgården SE662825-134488 Aplungsälven, folkesgården 17STA2000 Aplungsälven övre Göta älv
24 Aplungsälven, Kälkmyren SE663041-134300 Aplungsälven, Kälkmyren 17ELF0435 Aplungsälven övre 108
25 Aplungsälven, svensby SE662575-135020 Aplungsälven, svensby 17STA0749 Aplungsälven nedre Göta älv
26 Aplungsälven, Älvkullen SE662570-135032 Aplungsälven, Älvkullen 17ELF0587 Aplungsälven nedre 108
27 Argustjärn utlo SE659687-132169 Tångtjärnsälven 100 m N vägen 17PVX0263 Hällsjön Göta älv
28 Arnsjön utlo SE669146-132462 Arnsjön utlo 17STA0325 Göta älv
29 Askesjöns utlo, skillingmark SE663915-128715 Askesjöns utlo, skillingmark 17STA0900 Askesjön Göta älv
30 Asketjärnet utlo SE663834-129157 Asketjärnet utlo 17STA2857 Göta älv
31 Avundsåssjön utlo SE674413-132273 Avundsåssjön utlo 17STA0064 Avundsåssjön Glomma
32 Avundsåsån, Avundsån SE673757-132601 Avundsåsån, Avundsån 17PVX0231 Avundsåsån Glomma
33 Avundsåsån, bograngstjärnet SE673760-132600 Avundsåsån, bograngstjärnet 17STA0527 Avundsåsån Glomma
34 Backtjärnen utlo SE664880-138712 Backtjärnen utlo 17STA2974 Göta älv
35 Badaälven, vänden SE666470-134920 Badaälven, vänden 17STA0830 Badaälven Göta älv
36 Badaälven, Ängås SE666810-135075 Badaälven, Ängås 17BTF0202 Badaälven Göta älv
37 Badsjöbäcken SE676678-130899 Badsjöbäcken 17STA3585 Glomma
38 Baksjöen utlo (no) SE666634-130100 Baksjöen utlo (no) 17STA3577 Göta älv
39 Bakälven, s åmot SE662390-133585 Bakälven, s åmot 17STA2085 Bakälven Göta älv
40 Barlindshultsälven, Barlindshult SE660465-130250 Barlindshultsälven, Barlindshult 17PVX0148 Barlindshultsälven Göta älv
41 Bartjärnsbäcken, före Lilla Olstjärnet SE664158-132932 Bartjärnsbäcken, före Lilla Olstjärnet 17STA2452 Olstjärnsbäcken Göta älv
42 Bartjärnsbäcken, Lilla Olstjärnet SE664118-132910 Bartjärnsbäcken, Lilla Olstjärnet 17ELF0395 Olstjärnsbäcken 108
43 Basthöjdsälven, finnhyttetjärn SE664610-139925 Basthöjdsälven, finnhyttetjärn 17STA2666 Basthöjdsälven nedre Göta älv
44 Basthöjdsälven, Motjärnshyttan SE664612-139923 Basthöjdsälven, Motjärnshyttan 17BTF0347 Basthöjdsälven nedre Göta älv
45 Bastutjärnet utlo SE672895-132100 Bastutjärnet utlo 17STA0106 Glomma
46 Bergtjärnen utlo SE659625-140645 Bergtjärnen utlo 17STA2295 Göta älv
47 Berttjärnsbäcken, före dos SE673750-135009 Berttjärnsbäcken, före dos 17STA3518 Tvärlikan Göta älv
48 Berttjärnsbäcken, före n liksj SE673736-135012 Berttjärnsbäcken, före n liksj 17STA3246 Tvärlikan Göta älv
49 Billan SE664975-130320 Billan 17STA0937 Billan Göta älv
50 Billan, billefalla SE665315-130640 Billan, billefalla 17STA2863 Billan Göta älv
51 Billan, Billefalla SE665312-130638 Billan, Billefalla 17BTF0073 Billan Göta älv
52 Billan, Nygärdet SE665262-130644 Billan, Nygärdet 17ELF0525 Billan 108
53 Billan, Slussåsen SE665050-130641 Billan, Slussåsen 17BTF0074 Billan Göta älv
54 Bjurbäcken SE668496-135485 Bjurbäcken 17STA4039 Bjurbäcken 108
55 Bjurbäcken, bjurstrand SE672074-133204 Bjurbäcken, bjurstrand 17STA2451 Göta älv
56 Bjurbäcken, Knölmossen SE668500-135482 Bjurbäcken, Knölmossen 17ELF0603 Bjurbäcken 108
57 Bjurbäcken, Kvarnfallen SE671971-133139 Bjurbäcken, Kvarnfallen 17ELF0556 108
58 Bjursjön utlo SE658985-131515 Bjursjön utlo 17STA2657 Göta älv
59 Bjursjön utlo SE663934-139088 Bjursjön utlo 17STA1955 Göta älv
60 Bjursjön utlo SE665694-138830 Bjursjön utlo 17STA2944 Göta älv
61 Bjursjön utlo SE665954-139958 Bjursjön utlo 17STA2091 Göta älv
62 Bjursjöns inlopp, kvarnen SE664375-141725 Bjursjöns utlopp, kvarnen 17STA0879 Göta älv
63 Bjurånaälven, kvarnhöjden SE660010-130895 Bjurånaälven, kvarnhöjden 17STA3141 Bjurånaälven Göta älv
64 Bjurånaälven, Majendal SE660010-130894 Bjurånaälven, Majendal 17BTF0127 Bjurånaälven Göta älv
65 Björka älv, Kyrksättersätern S SE666220-135919 Björka älv, Kyrksättersätern S 17ELF0126 Björka älv nedströms Björklången Göta älv
66 Björka älv, Mallbacken SE665501-135579 Björka älv, Mallbacken 17BTF0214 Björka älv nedströms Älgån Göta älv
67 Björka älv, väg till Holmtjärn SE666476-136002 Björka älv, väg till Holmtjärn 17STA3445 Björka älv nedströms Björklången Göta älv
68 Björkan, björkaholm SE666030-135775 Björkan, björkaholm 17STA0832 Björka älv nedströms Älgån Göta älv
69 Björketjärn SE661264-127329 Björketjärn 17NPF0001 Göta älv
70 Björklången SE666699-136103 Björklången 17NPF0014 Björklången 108
71 Björklången, N Björklångsberg SE666631-136141 Björklången, N Björklångsberg 17BTF0218 Björklången Göta älv
72 Björnklammen SE658566-131495 Björnklammen 17NPF0007 Björnklammen Göta älv
73 Björnklammen Kvarnviken SE658888-131320 Björnklammen Kvarnviken 17BTF0140 Björnklammen Göta älv
74 Björnsjön utlo SE659453-129913 Björnsjön utlo 17STA1336 Göta älv
75 Björtjärnen strand SE659763-130763 Björtjärnen strand 17STA2382 Göta älv
76 Blommaälven SE657797-128044 Blommaälven 17STA3647 Blommaälven ns Nedre Blomsjön 108
77 Bodabäcken, dammen SE662784-129645 Bodabäcken, dammen 17STA2628 Bodabäcken Göta älv
78 Bodabäcken, Skönnerud SE662807-129626 Bodabäcken, Skönnerud 17PVX0294 Bodabäcken 108
79 Bodasjön utlo SE658840-130715 Bodasjön utlo 17STA1418 Göta älv
80 Bodaälven, skillingmark SE663925-128745 Bodaälven, skillingmark 17STA0880 Bodaälven Göta älv
81 Bodaälven, Ö Boda SE658825-130638 Bodaälven, Ö Boda 17BTF0136 Bärhusälven Göta älv
82 Bogerudsälven SE662871-136082 Bogerudsälven 17PVX0262 108
83 Bogerudsälven, bogerud SE662930-136096 Bogerudsälven, bogerud 17STA2396 Göta älv
84 Bogsälven, mitandersfors SE666815-131685 Bogsälven, mitandersfors 17STA0842 Bogsälven/Rolampälven Göta älv
85 Bogsälven/Rolampälven, Nybron SE666602-131916 Bogsälven/Rolampälven, Nybron 17ELF0378 Bogsälven/Rolampälven Göta älv
86 Bollsjön utlo SE669585-133461 Bollsjön utlo 17STA0360 Göta älv
87 Bomossbäcken, före rinnen SE661838-134460 Bomossbäcken, före rinnen 17STA2080 Göta älv
88 Borgsjöns utlopp, lyred SE664970-131430 Borgsjöns utlopp, lyred 17STA0935 Lillforsälven Göta älv
89 Borksjön utlo SE664798-136476 Borksjön utlo 17STA2688 Göta älv
90 Borrsjön utlo SE664668-133432 Borrsjön utlo 17STA1493 Borrsjön Göta älv
91 Borrsjön utlo SE665183-141983 Borrsjön utlo 17STA2607 Göta älv
92 Borrälven, Borra SE664676-133777 Borrälven, Borra 17BTF0235 Borrälven Göta älv
93 Borrälven, Rönningen SE664668-133636 Borrälven, Rönningen 17ELF0536 Borrälven 108
94 Bortaälven, bortan SE665047-131643 Bortaälven, bortan 17STA2767 Bortaälven Göta älv
95 Bortaälven, Bortan SE665007-131603 Bortaälven, Bortan 17BTF0086 Bortaälven Göta älv
96 Bosjöbäcken SE659772-140571 Bosjöbäcken 17STA3476 Lundsbergsälven ns Grytingen Göta älv
97 Bosjön SE663220-139381 Bosjön 17NPF0019 Bosjön Göta älv
98 Bosjön, utloppet SE663240-139360 Bosjön, utloppet 17BTF0301 Bosjön Göta älv
99 Bosjöns utlopp, rämmen SE665745-140515 Bosjöns utlopp, rämmen 17STA0920 Tvärälven nedströms Bosjön Göta älv
100 Boviggen utlo SE670421-133289 Boviggen utlo 17STA2586 Boviggen med utloppsbäck Göta älv
101 Bratta älv SE664040-133975 Bratta älv 17STA0883 Brattaälv Göta älv
102 Brattaälv, Björnhålan SE664155-133603 Brattaälv, Björnhålan 17BTF0238 Brattaälv Göta älv
103 Bredsjön utlo SE666798-133776 Bredsjön utlo 17STA2669 Göta älv
104 Bredsjön utlo SE672377-136411 Bredsjön utlo 17STA2360 Bredsjön Göta älv
105 Bredsjön utlo SE673209-133580 Bredsjön utlo 17STA2277 Göta älv
106 Bredsjöälven, före letten SE673100-133287 Bredsjöälven, före letten 17STA2106 Bredsjöälven Göta älv
107 Bredsjöälven, V Bredsjömyren SE673236-133435 Bredsjöälven, V Bredsjömyren 17ELF0438 Bredsjöälven 108
108 Bredvisten utlo SE667960-135747 Bredvisten utlo 17STA3232 Bredvisten Göta älv
109 Bredån SE666933-133806 Bredån 17ELF0601 108
110 Bredån, före Torsbysjöarna SE667117-133835 Bredån, före Torsbysjöarna 17STA3440 Göta älv
111 Brittjärnen utlo SE659992-130294 Brittjärnen utlo 17STA1034 Mjögsjön, Brittjärnen, Mjögtvängen Göta älv
112 Brudgumbäcken, före acksjön SE667112-137787 Brudgumbäcken, före acksjön 17STA2980 Göta älv
113 Brudgumsbäcken, Us Utloppet Acksjön SE667144-137789 Brudgumsbäcken, Us Utloppet Acksjön 17ELF0448 108
114 Bruksälven, Fredros SE665039-132472 Bruksälven, Fredros 17ELF0051 Bruksälven Göta älv
115 Bruksälven, Fredros SE665043-132473 Bruksälven, Fredros 17BTF0093 Bruksälven Göta älv
116 Bubäcken, Boda SE661309-127371 Bubäcken, Boda 17PVX0127 Bubäcken Göta älv
117 Bubäcken, Boda N SE661331-127402 Bubäcken, Boda N 17ELF0004 Bubäcken Göta älv
118 Bubäcken, före Ambuälven SE661335-127400 Bubäcken, före ambuälven 17STA0714 Bubäcken Göta älv
119 Bunnerstjärnen utlo SE665676-136772 Bunnerstjärnen utlo 17STA1629 Göta älv
120 Bunäsbäcken, bunäset SE664060-128400 Bunäsbäcken, bunäset 17STA0885 Göta älv
121 Bunäsbäcken, Bunäset SE664069-128401 Bunäsbäcken, Bunäset 17ELF0368 108
122 Busjöns utlopp SE670790-135160 Busjöns utlopp 17STA0521 Göta älv
123 Busken utlo SE664546-138673 Busken utlo 17STA1506 Busken Göta älv
124 Buvattsälven, skjutbanan SE662488-130127 Buvattsälven, skjutbanan 17STA3418 Buvattsälven Göta älv
125 Buvattsälven, Skällarbyn SE662720-130200 Buvattsälven, Skällarbyn 17BTF0059 Buvattsälven Göta älv
126 Byckelsälven, Blombacka SE661127-138680 Byckelsälven, Blombacka 17BTF0331 Byckelsälven Göta älv
127 Byckelsälven, efter hyttälv SE661330-138805 Byckelsälven, efter hyttälv 17STA0713 Byckelsälven Göta älv
128 Bäck fr Dammtjärnen, Barlingshult SE660480-130235 Bäck fr Dammtjärnen, Barlingshult 17STA2337 Göta älv
129 Bäck fr Eketjärn, Bostället SE661228-129067 Bäck från Eketjärn 17PVX0269 Göta älv
130 Bäck från Bodasjön, Slinkerud SE657458-129496 Bäck från Bodasjön, Slinkerud 17BTF0045 Slinkerudsbäcken Göta älv
131 Bäck från Humsjön, Fallhagen SE663745-133385 Bäck från Humsjön, Fallhagen 17PVX0156 Tobyälven Göta älv
132 Bäck från Mossvattnet SE659335-131843 Bäck från Mossvattnet 17ELF0585 108
133 Bäck från Mossvattnet SE659345-131853 Bäck från Mossvattnet 17STA4002 Pilso, Mossvattnet med utlopp 108
134 Bäck från Mossvattnet SE659374-131872 Bäck från Mossvattnet 17PVX0290 Pilso, Mossvattnet med utlopp 108
135 Bäck till Sörbohedsälven SE661336-130068 Bäck till Sörbohedsälven 17PVX0273 Göta älv
136 Bäck vid rönningen SE657616-127685 Bäck vid rönningen 17STA3380 108
137 Bärhusälven, före st bör SE658433-130817 Bärhusälven, före st bör 17STA2631 Bärhusälven Göta älv
138 Bärhusälven, Salakerud SE658432-130815 Bärhusälven, Salakerud 17PVX0153 Bärhusälven Göta älv
139 Bösjön utlo SE660453-128893 Bösjön utlo 17STA0965 Bösjön Göta älv
140 Dalkarlssjön utlo SE664697-140625 Dalkarlssjön utlo 17STA1596 Dalkarlssjön Göta älv
141 Dalsälven, dalen SE663145-131090 Dalsälven, dalen 17STA0718 Dalsälven Göta älv
142 Dammtjärn utlo SE658614-128778 Dammtjärn utlo 17STA1258 Göta älv
143 Dammtjärnen utlo SE669218-136265 Dammtjärnen utlo 17PVX0022 Göta älv
144 Dammtjärnet utlo SE663441-129397 Dammtjärnet utlo 17STA2247 Göta älv
145 Dammtjärnsbäcken SE663055-137981 Dammtjärnsbäcken 17STA4031 108
146 Dammtjärnsbäcken SE663715-128730 Dammtjärnsbäcken 17STA0904 Göta älv
147 Dammtjärnsbäcken SE665164-132267 Dammtjärnsbäcken 17STA3666 108
148 Dammtjärnsbäcken SE674785-131855 Dammtjärnsbäcken 17STA0449 Smörån Glomma
149 Dammtjärnsbäcken, Brännholknölen SE674765-131859 Dammtjärnsbäcken, Brännholknölen 17ELF0364 Smörån Glomma
150 Dammtjärnsbäcken, Mojåsen SE663606-128690 Dammtjärnsbäcken, Mojåsen 17ELF0554 108
151 Dammyrbäcken, före mellan-hurr SE661120-126950 Dammyrbäcken, före mellan-hurr 17STA3396 Göta älv
152 Dammälven N Sågtjärnarna SE670330-135222 Dammälven N Sågtjärnarna 17PVX0259 Sikvillen 108
153 Deglunden utlo SE666382-138835 Deglunden utlo 17STA0287 Deglunden Göta älv
154 Djupdalsbäcken SE663785-137860 Djupdalsbäcken 17STA0907 108
155 Djuptjärnet utlo SE663414-128530 Djuptjärnet utlo 17STA1935 Göta älv
156 Djuptjärnet utlo SE663878-131029 Djuptjärnet utlo 17STA2021 Älgåbäcken 108
157 Djuptjärnsbäcken SE660048-128213 Djupedalsbäcken 17STA3583 Göta älv
158 Drömmersbäcken, fågelkullen SE665690-133085 Drömmersbäcken, fågelkullen 17STA0919 Göta älv
159 Drömmersbäcken, Karmeso SE665939-132975 Drömmersbäcken, Karmeso 17ELF0426 108
160 Duschbäcken, före mörttjärn SE660735-130730 Duschbäcken, före mörttjärn 17PVX0050 Göta älv
161 Duschbäcken, Us Mörttjärnen SE660727-130735 Duschbäcken, Us Mörttjärnen 17ELF0387 108
162 Dypån, Karlslund SE673368-132521 Dypån, Karlslund 17PVX0232 Dypån Glomma
163 Dypån, nydammen SE673135-132580 Dypån, nydammen 17STA0535 Dypån Glomma
164 Dysjön utlo SE666758-139470 Dysjön utlo 17STA2094 Dysjön Göta älv
165 Dysjön utlo SE671910-135950 Dysjön utlo 17STA2649 Göta älv
166 Edsälven, Sanded SE659295-130105 Edsälven, Sanded 17BTF0036 Edsälven Göta älv
167 Eggsjön utlo SE674876-134297 Eggsjön utlo 17STA3275 Eggsjön Göta älv
168 Eketjärn utlo SE661141-128969 Eketjärn utlo 17STA2921 Göta älv
169 Ekälven SE665332-131665 Ekälven 17STA4020 Ekälven 108
170 Ekälven, Kroken SE665420-131735 Ekälven, Kroken 17BTF0087 Ekälven Göta älv
171 Enbergsbäcken SE674973-132740 Enbergsbäcken 17STA3574 Göta älv
172 Enån, Kvarnåsen SE664305-137030 Enån, Kvarnåsen 17PVX0215 Enån Göta älv
173 Enån, n Ånberg SE664295-136959 Enån, n Ånberg 17STA3465 Enån Göta älv
174 Eriksdalsälven, före älvsjön SE665895-141425 Eriksdalsälven, före älvsjön 17STA0924 Eriksdalsälven Göta älv
175 Eriksdalsälven, Käringboåsen SE665862-141390 Eriksdalsälven, Käringboåsen 17BTF0337 Eriksdalsälven Göta älv
176 Eskilsåa, stora vägen SE677727-131662 Eskilsåa, stora vägen 17STA3469 Göta älv
177 Fagervattnet utlo SE669301-132506 Fagervattnet utlo 17STA0299 Fagervattnet Göta älv
178 Femtan Övre, Aviga tomten SE672815-135745 Femtan Övre, Aviga tomten 17PVX0279 Fämtan mellan 108
179 Femtan, fämtå kvarn SE671500-135330 Femtan, fämtå kvarn 17STA0517 Fämtan nedre Göta älv
180 Finntjärnsbäcken, bäckelid SE662059-133932 Finntjärnsbäcken, bäckelid 17STA3494 Göta älv
181 Finnälven SE665068-135783 Finnälven 17PVX0304 Finnälven 108
182 Finnälven SE665086-135874 Finnälven 17ELF0348 Finnälven 108
183 Fiskhusbäcken SE671538-137073 Fiskhusbäcken 17PVX0285 Åssjöälven 108
184 Fiskhustjärnen utlo SE667016-140254 Fiskhustjärnen utlo 17STA3313 Göta älv
185 Fiskhustjärnen utlo SE676332-133061 Fiskhustjärnen utlo 17STA0073 Göta älv
186 Fisklösen utlo SE665407-140967 Fisklösen utlo 17STA1597 Göta älv
187 Fjällbovattnet utlo SE661174-128983 Fjällbovattnet utlo 17STA3014 Göta älv
188 Fjällboälven SE661545-130080 Fjällboälven 17STA4022 Fjällboälven 108
189 Fjällboälven, Bonnekåsen SE661542-130080 Fjällboälven 17PVX0313 Fjällboälven Göta älv
190 Fjällbu SE664009-128042 Fjällbu utlo 17STA3011 Göta älv
191 Fjällrämmen utlo SE667277-140244 Fjällrämmen utlo 17STA2715 Fjällrämmen Göta älv
192 Fjällsjön SE206782-413955 Fjällsjön utlo 17STA2351 Kallbäcken Göta älv
193 Fjällsjön utlo SE664258-129038 Fjällsjön utlo 17STA1558 108
194 Fjällsjöälven, norska gränsen SE664665-128995 Fjällsjöälven, norska gränsen 17STA2629 Göta älv
195 Fjölatjärnsb. Före Ned Hurr SE660505-127139 Fjölatjärnsb. Före Ned Hurr 17STA3504 Göta älv
196 Flater utlo SE660732-127344 Flater utlo 17STA1003 Flaterbäcken Göta älv
197 Flatsjön SE664820-134550 Flatsjön 17STA3575 Göta älv
198 Flatsjöälven, före N Lersjön SE664595-134372 Flatsjöälven, före N Lersjön 17STA3483 Göta älv
199 Flatsälven SE661579-128299 Flatsälven 17STA4018 Flatälven 108
200 Flatsälven SE661600-128295 Flatsälven 17ELF0355 Flatälven 108
201 Flottmossälven, n Niklasdamm SE658646-140514 Flottmossälven, n Niklasdamm 17STA3471 Göta älv
202 Flybäcken, Ekstadmossen SE666262-133190 Flybäcken, Ekstadmossen 17STA3484 Göta älv
203 Flytbäcken, granmon SE659655-130890 Flytbäcken, granmon 17STA2554 Bjurånaälven 108
204 Flytbäcken, Granmon SE659649-130883 Flytbäcken, Granmon 17ELF0557 Bjurånaälven 108
205 Flyälven SE664404-135671 Flyälven 17PVX0300 108
206 Flyälven, råbäcken SE664398-135746 Flyälven, råbäcken 17STA2450 108
207 Flåsjön SE666585-139869 Flåsjön utlo 17STA2658 Flåsjön Göta älv
208 Forsmyrdammen utlo SE665373-134492 Forsmyrdammen utlo 17STA2316 108
209 Fribosjön utlo SE664434-140727 Fribosjön utlo 17STA1457 Saxhyttälven ns Dalkarlssjön Göta älv
210 Fristjärnen utlo SE660208-141710 Fristjärnen utlo 17STA1059 Göta älv
211 Frosstjärnet utlo SE659831-132236 Frosstjärnet utlo 17STA3428 Göta älv
212 Fräkensjön utlo SE667313-139629 Fräkensjön utlo 17STA2093 Kisjöälven Göta älv
213 Furuvattnet utlo SE659400-129774 Furuvattnet utlo 17STA1327 Furuvattnet Göta älv
214 Fågeltjärnsbäcken, sand SE663376-132969 Fågeltjärnsbäcken 17PVX0257 Göta älv
215 Fäbroälven, kvarnen SE665885-132630 Fäbroälven, kvarnen 17STA0923 Göta älv
216 Fäbroälven, Kvarnen SE665890-132622 Fäbroälven, Kvarnen 17PVX0185 Göta älv
217 Fämtan Mellan, us Hornvallaån SE672409-135670 Fämtan Mellan, Femtan us Hornvallaån 17PVX0244 Fämtan mellan Göta älv
218 Fämtan övre, dalagränsen SE673067-135687 Fämtan övre, dalagränsen 17STA2101 Fämtan övre, nedströms Fämten Göta älv
219 Fämtan, Backadammen SE672075-135786 Fämtan, Backadammen 17STA3413 Fämtan mellan Göta älv
220 Fämtan, Österängen SE671498-135333 Fämtan, Österängen 17BTF0422 Fämtan nedre 108
221 Färnsjön utlo SE662216-140680 Färnsjön utlo 17STA3582 Norsbäcken Göta älv
222 Gamlesjön utlo SE662649-140936 Gamlesjön utlo 17STA1712 Göta älv
223 Giljan utlo SE668424-134544 Giljan utlo 17STA3567 Göta älv
224 Glasälven SE660480-131960 Glasälven 17STA0785 Glasälven nedströms Glaåkern Göta älv
225 Glasälven, Fors SE660480-131958 Glasälven, Fors 17BTF0128 Glasälven nedströms Glaåkern Göta älv
226 Glaåkern utlo SE660141-131651 Glaåkern utlo 17STA2651 Glaåkern Göta älv
227 Gransjön utlo SE669543-132254 Gransjön utlo 17STA0358 Gransjön Göta älv
228 Gransjön utlo SE672682-131991 Gransjön utlo 17STA0114 Tyskåa Glomma
229 Granån nedre, V stigen SE666588-133123 Granån nedre, V stigen 17PVX0281 Granån övre 108
230 Granån us Bredsjön SE666858-132861 Granån us Bredsjön 17PVX0280 Granån övre 108
231 Granån us St Gransjön SE666359-133155 Granån us St Gransjön 17PVX0287 Granån övre 108
232 Granån us Tiholatjärn SE667081-132613 Granån, us Tiholatjärn 17ELF0573 Granån övre Göta älv
233 Granån, Därnord SE665566-133445 Granån, Därnord 17PVX0187 Granån nedströms Stora Gransjön Göta älv
234 Granån, före Bredsjön SE666883-132952 Granån, före Bredsjön 17STA3449 Granån övre Göta älv
235 Granån, kärr SE665565-133450 Granån, kärr 17STA0910 Göta älv
236 Gravtjärn utlo SE661129-129576 Gravtjärn utlo 17STA2730 Göta älv
237 Gravtjärn strand SE662691-133732 Gravtjärn strand 17STA2403 Göta älv
238 Gravälven, före finnsjön SE658275-131960 Gravälven, före finnsjön 17STA0752 Gravälven Göta älv
239 Gravälven, Rinterud SE658274-131963 Gravälven, Rinterud 17BTF0147 Gravälven Göta älv
240 Gravälven, Rinterud N SE658318-131986 Gravälven, Rinterud N 17ELF0080 Gravälven Göta älv
241 Gresjöbäcken, före ljusnan SE672690-133635 Gresjöbäcken, före ljusnan 17STA0548 Göta älv
242 Greånsälven, Greåna SE661174-130371 Greånsälven, Greåna 17BTF0123 Greånsälven ns Gränssjön Göta älv
243 Grindeforsälven, Hukehedsröset SE661600-126832 Grindeforsälven, O Hukehedsröset 17ELF0352 Mellanälven övre Göta älv
244 Grundan SE667317-136910 Grundan 17BTF0425 Grundan nedströms Harasjöarna 108
245 Grundan övre, före v harasjön SE667958-136666 Grundan övre, före v harasjön 17STA2701 Grundan uppströms Harasjöarna Göta älv
246 Grundan övre, Tönnetsätern SV SE667982-136640 Grundan övre, Tönnetsätern SV 17ELF0170 Grundan uppströms Harasjöarna Göta älv
247 Grundan, grunnsätern SE667208-133667 Grundan, grunnsätern 17STA2067 Grundan Göta älv
248 Grundan, Grunnsätern SE667210-133663 Grundan, Grunnsätern 17PVX0172 Grundan Göta älv
249 Grundan, hoforsen SE667617-136874 Grundan, hoforsen 17STA1995 Grundan nedströms Harasjöarna Göta älv
250 Grundan, Hoforsen SE667613-136873 Grundan, Hoforsen 17PVX0206 Grundan nedströms Harasjöarna Göta älv
251 Grundan, Ladmyren SE667420-133445 Grundan, Ladmyren 17ELF0415 Grundan 108
252 Grundsjön utlo SE663817-140678 Grundsjön utlo 17STA1893 Grundsjön och Grundsjöbäcken Göta älv
253 Grundsjön utlo SE667433-133420 Grundsjön utlo 17STA0199 Göta älv
254 Grytingen norr (bosjön) SE659553-140513 Grytingen norr (bosjön) 17STA3095 Grytingen Göta älv
255 Gråsjön strand SE662870-134154 Gråsjön strand 17STA2520 Gråsjön med utlopp Göta älv
256 Gränbäcken, efter gräntjärnet SE664578-132000 Gränbäcken, Nolby 17ELF0384 Gränbäcken Göta älv
257 Grängen utlo SE667150-136767 Grängen utlo 17STA2402 Grängen Göta älv
258 Gränsjöbäcken SE660728-130814 Gränsjöbäcken 17PVX0051 Gränsjön och Gränsjöbäcken Göta älv
259 Gränsjöbäcken, ned greåna SE661175-130370 Gränsjöbäcken, ned greåna 17STA0706 Greånsälven ns Gränssjön Göta älv
260 Gränsjön utlo SE660751-130812 Gränsjön utlo 17STA0976 Gränsjön och Gränsjöbäcken Göta älv
261 Gränsjön utlo åsebyälven SE659923-129755 Gränsjön utlo åsebyälven 17STA1036 Göta älv
262 Gräsbäcken SE664742-138795 Gräsbäcken 17STA3584 Göta älv
263 Gräsbäcken SE669224-136140 Gräsbäcken 17STA3631 108
264 Gräsbäcken, V Dammtjärnen SE669181-136249 Gräsbäcken, V Dammtjärnen 17ELF0561 108
265 Gräsmången utlo SE662713-138014 Gräsmången utlo 17STA1731 Gräsmången Göta älv
266 Gräsviggen utlo SE670250-133293 Gräsviggen utlo 17STA3431 Göta älv
267 Gröcken SE667599-136425 Gröcken 17NPF0017 Gröcken Göta älv
268 Gröcken, Säternäs SE667680-136275 Gröcken, Säternäs 17BTF0279 Gröcken Göta älv
269 Gubbtjärn utlo SE660828-129551 Gubbtjärn utlo 17STA2195 Göta älv
270 Gubbtjärnsbäcken, före boviggen SE670623-133378 Gubbtjärnsbäcken, före boviggen 17STA2071 Göta älv
271 Gullsjöälven, årängen SE658075-132130 Gullsjöälven, årängen 17STA0780 Gullsjöälven Göta älv
272 Gullsjöälven, Årängen SE658073-132128 Gullsjöälven, Årängen 17BTF0148 Gullsjöälven Göta älv
273 Gunnern utlo SE663270-131825 Gunnern utlo 17STA1950 Vaggeälven us Bjälvern Göta älv
274 Gårdsjön utlo SE663093-135856 Gårdsjön utlo 17STA1919 Gårdsjön Göta älv
275 Gårdsjön mitt norr SE658832-132195 Gårdsjön mitt norr 17STA3429 Göta älv
276 Gårdsrudtjärn utlo SE661801-128770 Gårdsrudtjärn utlo 17STA3477 Göta älv
277 Gårdsåsälven, lillängen SE663655-131985 Gårdsåsälven, lillängen 17STA0901 Göta älv
278 Gårdsåsälven, St Gårdsås SE663732-132147 Gårdsåsälven 17PVX0298 Gårdsåsälven Göta älv
279 Gårstjärnen utlo SE670395-135341 Gårstjärnen utlo 17STA2033 Göta älv
280 Gällsbybäcken, lossbyn SE662672-128985 Gällsbybäcken, lossbyn 17STA2769 Göta älv
281 Gällsbybäcken, Vaktåsen SE662599-129030 Gällsbybäcken, Vaktåsen 17ELF0370 108
282 Gällälven, Heden SE666375-138310 Gällälven, Heden 17BTF0293 Gällälven Göta älv
283 Gällälven, Nedan höljan SE666504-138262 Gällälven, Nedan höljan 17ELF0231 Gällälven Göta älv
284 Göktjärnsbäcken SE660810-127035 Göktjärnsbäcken 17STA2235 Göta älv
285 Görsjöbäcken SE665968-138396 Görsjöbäcken 17PVX0059 Görsjöbäcken Göta älv
286 Görsjöbäcken, sjukhuset SE665915-138329 Görsjöbäcken, sjukhuset 17ELF0598 108
287 Götsjön utlo SE668417-137672 Götsjön utlo 17STA2097 Götån Göta älv
288 Götån SE667864-137342 Götån 17PVX0024 Götån Göta älv
289 Götån, götnäs SE667855-137330 Götån, götnäs 17STA0825 Götån Göta älv
290 Haftersjön utlo SE662522-128262 Haftersjön utlo 17STA1723 Haftersjön med utlopp Göta älv
291 Hagtjärnet utlo SE662302-130146 Hagtjärnet utlo 17STA3417 Göta älv
292 Hagälven, Mannen SE665360-138445 Hagälven, Mannen 17BTF0297 Hagälven ns Stor-Ullen Göta älv
293 Hagälven, V Suttbacken SE665618-138228 Hagälven, V Suttbacken 17ELF0458 Hagälven ns Stor-Ullen 108
294 Hagälven, vålfall SE665465-138272 Hagälven, vålfall 17STA2342 Hagälven ns Stor-Ullen Göta älv
295 Halgån övre, S Matsudden SE671517-136816 Halgån övre, S Matsudden 17PVX0309 Halgån nedströms Bredsjön 108
296 Halgån, Halgå SE668764-137007 Halgån, Halgå 17PVX0204 Halgån ns Kölan Göta älv
297 Halgån, Matsudden SE671542-136817 Halgån, Matsudden 17STA3497 Halgån nedströms Bredsjön 108
298 Halgån, n halgå SE668840-137075 Halgån, n halgå 17STA0862 Halgån ns Kölan Göta älv
299 Halgån, väg 234 SE671138-136880 Halgån, väg 234 17STA3496 Halgån uppströms Sjöbäcken Göta älv
300 Halgån, ö Buberget SE669915-137024 Halgån, ö Buberget 17STA3500 Halgån ns Sjöbäcken Göta älv
301 Halstjärn utlo SE662285-127984 Halstjärn utlo 17STA3556 Göta älv
302 Halån SE676025-131250 Halån 17STA3510 Halån Glomma
303 Harsjön utlo SE674479-134800 Harsjön utlo 17STA2239 Likan uppströms Tvärlikan 108
304 Hasslan, gärdet SE668410-133650 Hasslan, gärdet 17STA0865 Hasslan Göta älv
305 Hasslan, Kärr SE668990-133695 Hasslan, Kärr 17PVX0165 Hasslan Göta älv
306 Havsjöälven, före Bosjön SE663264-139356 Havsjöälven 17PVX0297 Havsjöälven Göta älv
307 Havsvallen, Aspersforsen SE676900-132678 Havsvallen, Aspersforsen 17BTF0325 Havsvallen Göta älv
308 Havsvallen, havsvallviken SE676912-132663 Havsvallen, havsvallviken 17STA2642 Havsvallen Göta älv
309 Havån, Bäckmyren SE674925-133715 Havån, Bäckmyren 17PVX0193 Havån Göta älv
310 Havån, rönningen SE675090-133650 Havån, rönningen 17STA3303 Havån Göta älv
311 Hedtjärnen utlo SE673672-134432 Hedtjärnen utlo 17STA0150 Göta älv
312 Hedtjärnet utlo SE663171-128476 Hedtjärnet utlo 17STA2603 Göta älv
313 Heinabäcken, svenshöjden SE671224-132935 Heinabäcken, svenshöjden 17STA2073 Göta älv
314 Helgesjön utlo SE664403-128799 Helgesjön utlo 17STA1461 Göta älv
315 Helvetsbäcken, helvetsåsen SE670852-135977 Helvetsbäcken, helvetsåsen 17STA2098 Göta älv
316 Hemsjöbäcken, vadjungsed SE662935-129150 Hemsjöbäcken, vadjungsed 17STA0722 Hemsjöbäcken Göta älv
317 Hemsjön utlo SE664651-136191 Hemsjön utlo 17STA1490 Göta älv
318 Hemsjön utlo SE669903-137989 Hemsjön utlo 17STA0340 Göta älv
319 Hemtjärnet utlo SE674415-131959 Hemtjärnet utlo 17STA0063 Glomma
320 Hemtjärnsbäcken, kullerud SE660974-130894 Hemtjärnsbäcken, Kullerud 17ELF0385 Göta älv
321 Hinnan SE666501-136884 Hinnan 17STA4042 Hinnan 108
322 Hinnan, Bjurdammsängen SE666644-136633 Hinnan, Bjurdammsängen 17ELF0449 Hinnan 108
323 Hjorttjärnsbäcken, före värån SE670700-136172 Hjorttjärnsbäcken, före värån 17STA2099 Göta älv
324 Hjorttjärnsbäcken, Kungsbacken SE670679-136074 Hjorttjärnsbäcken, Kungsbacken 17PVX0202 Värån Göta älv
325 Holktjärnarna utlo SE671872-133565 Holktjärnarna utlo 17STA2719 Göta älv
326 Holmedalssjön utlo SE659997-128087 Holmedalssjön utlo 17STA1027 Lianeälven Göta älv
327 Holmsjöen utlo (no) SE664731-129372 Holmsjöen utlo (no) 17STA3561 Holmsjön Göta älv
328 Holmsjön utlo SE660709-142099 Holmsjön utlo 17STA1001 Göta älv
329 Holmsjön utlo SE666354-140577 Holmsjön utlo 17STA2593 Holmsjön Göta älv
330 Holmsjön utlo SE666808-133294 Holmsjön utlo 17STA0188 Göta älv
331 Holmtjärn utlo SE666572-135955 Holmtjärn utlo 17STA2705 Göta älv
332 Holmtjärnen utlo SE661540-142215 Holmtjärnen utlo 17STA1985 Göta älv
333 Holmtjärnet utlo SE672514-133015 Holmtjärnet utlo 17STA0122 Göta älv
334 Holmtjärnsbäcken, gunnarbyn SE658080-127720 Holmtjärnsbäcken, gunnarbyn 17STA2531 Göta älv
335 Holmtjärnsbäcken, Mölnerud SE658065-127750 Holmtjärnsbäcken, Mölnerud 17PVX0129 Göta älv
336 Honkamackbäcken, Ängbråten N SE665885-132755 Honkamackbäcken 17PVX0270 Göta älv
337 Honkamacksälven, timbonäs SE665815-132750 Honkamacksälven, timbonäs 17STA0922 Göta älv
338 Horntjärnet utlo SE663730-128369 Horntjärnet utlo 17STA1884 Göta älv
339 Hornvallaån, före dos SE672671-135462 Hornvallaån, före dos 17STA3521 Göta älv
340 Hornvallaån, före fämtan SE672385-135635 Hornvallaån, före fämtan 17STA2398 Göta älv
341 Hornvallaån, ns väg SE672663-135467 Hornvallaån, ns väg 17ELF0551 108
342 Horssjön utlo SE662406-138588 Horssjön utlo 17STA1809 Göta älv
343 Horssjöälven, Jonsbyn SE661598-138438 Horssjöälven, Jonsbyn 17STA3513 Horssjöälven Göta älv
344 Horssjöälven, Ns vägtrumma SE661760-138450 Horssjöälven, Ns vägtrumma 17ELF0190 Horssjöälven Göta älv
345 Hotlamm SE666490-132390 Hotlamm 17NPF0012 Hotlamm Göta älv
346 Hotlamm utlo SE669490-132390 Hotlamm utlo 17STA0352 Hotlamm Göta älv
347 Hovdanebäcken SE662546-130275 Hovdanebäcken 17PVX0255 108
348 Hovdanebäcken, Växvik SE662605-130290 Hovdanebäcken, Växvik 17ELF0037 Göta älv
349 Humsjöbäcken, Mången SE665003-132929 Humsjöbäcken 17PVX0267 Humsjöbäcken Göta älv
350 Humsjön utlo SE663626-133551 Humsjön utlo 17STA3026 Göta älv
351 Humsjön utlo SE665008-132982 Humsjön utlo 17STA1644 Göta älv
352 Hundsjön utlo SE672400-134092 Hundsjön utlo 17STA0126 Göta älv
353 Hundån, 100 m ovan dos SE672165-134206 Hundån, 100 m ovan dos 17STA0505 Göta älv
354 Hundån, före grönkällan SE672028-134238 Hundån 17PVX0310 Göta älv
355 Hundån, Hundåberget SE672051-134233 Hundån, Hundåberget 17ELF0410 108
356 Hynnan, före höljan SE676075-131997 Hynnan, före höljan 17STA2108 Hynnan Göta älv
357 Hynnan, Ormtjärnsbrännan SE675846-131924 Hynnan 17PVX0085 Hynnan Göta älv
358 Hynningssjön utlo SE659095-130543 Hynningssjön utlo 17STA1438 Göta älv
359 Hyttsjön utlo SE663953-141887 Hyttsjön utlo 17STA1533 Göta älv
360 Hyttälven, Björkil SE664320-138375 Hyttälven, Björkil 17BTF0307 Hyttälven Göta älv
361 Hyttälven, motjärnshyttan SE664680-139780 Hyttälven, motjärnshyttan 17STA0931 Hyttälven ns Sirsjön Göta älv
362 Hyttälven, Motjärnshyttan SE664638-139862 Hyttälven, Motjärnshyttan 17BTF0348 Hyttälven ns Sirsjön Göta älv
363 Hyttälven, Mångshyttan SE661407-138939 Hyttälven 17BTF0455 Hyttälven nedströms Mången 108
364 Hyttälven, sunnemo SE664315-138380 Hyttälven, sunnemo 17STA0890 Hyttälven Göta älv
365 Håkanbäcken, före ljusnan SE670505-134785 Håkanbäcken, före ljusnan 17STA2961 Göta älv
366 Håkanbäcken, S Nickela SE670464-134678 Håkanbäcken, S Nickela 17ELF0411 108
367 Hålevattnet utlo SE661620-128664 Hålevattnet utlo 17STA1091 Göta älv
368 Hålevikstjärnsbäcken, rönningen SE657670-127740 Hålevikstjärnsbäcken, rönningen 17PVX0012 Göta älv
369 Hånsälven, öv hån SE660530-127265 Hånsälven, öv hån 17STA0512 Mellanälven ns Nedre Hurr Göta älv
370 Hånsälven, Övre Hån SE660520-127270 Hånsälven, Övre Hån 17BTF0010 Mellanälven ns Nedre Hurr Göta älv
371 Hällsjön utlo SE665087-135953 Hällsjön utlo 17STA1706 Hällsjön Göta älv
372 Hällsjön utlo SE669815-132313 Hällsjön utlo 17STA0336 Hällsjön Göta älv
373 Hällsjön utlo SE659671-132121 Hällsjön utlo 17STA1974 Hällsjön Göta älv
374 Hällsjöälven SE659760-132142 Hällsjöälven 17PVX0284 Hällsjöälven 108
375 Hällsjöälven SE659792-132154 Hällsjöälven 17STA4005 Hällsjöälven 108
376 Hällsjöälven, Ns dammen SE659693-132119 Hällsjöälven, Ns dammen 17ELF0389 Hällsjöälven 108
377 Härasjön utlo SE673276-132947 Härasjön utlo 17STA3192 Göta älv
378 Hästabäcken SE663334-138774 Hästabäcken 17STA4028 108
379 Hästtjärn SE662043-140139 Hästtjärn 17STA3646 108
380 Hästtjärnen utlo SE666063-140544 Hästtjärnen utlo 17STA2750 108
381 Hättälven, l hättälvstorp SE660875-141670 Hättälven, l hättälvstorp 17STA0806 Hättälven Göta älv
382 Hättälven, L Hättälvstorp SE660880-141672 Hättälven, L Hättälvstorp 17BTF0364 Hättälven Göta älv
383 Höghultsbäcken, tvängsmon SE659550-130335 Höghultsbäcken, tvängsmon 17STA3403 Göta älv
384 Höghultsbäcken, Tvängsmon SE659544-130337 Höghultsbäcken, Tvängsmon 17ELF0024 Göta älv
385 Höksjön utlo SE671497-134119 Höksjön utlo 17STA2031 Göta älv
386 Höksjöälven, före dos SE667271-140675 Höksjöälven, före dos 17STA3536 Höksjöälven Göta älv
387 Höksjöälven, före svartälv SE667025-141040 Höksjöälven, före svartälv 17PVX0054 Höksjöälven Göta älv
388 Höljan us Hynnan, Blessmyren SE676305-131925 Höljan us Hynnan 17PVX0282 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
389 Höljan us Kvarnbäcken, Höljesslätten SE676962-131344 Höljan us Kvarnbäcken, Höljesslätten 17PVX0191 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
390 Höljan, före Kvarnbäcken SE676631-131749 Höljan, före Kvarnbäcken 17STA3454 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
391 Höljan, före Rysjöbäcken SE677338-130967 Höljan, före Rysjöbäcken 17STA3455 Göta älv
392 Höljan, holen SE676130-132155 Höljan, holen 17STA0450 Höljan Göta älv
393 Höljan, Söndagsmyrdammen, före dos SE677739-130529 Höljan, Söndagsmyrdammen, före dos 17STA3515 Göta älv
394 Höljessjöen utlo, före dos SE677709-130334 Höljessjöen utlo, före dos 17STA3514 Göta älv
395 Igelälven, Kvarnen SE665318-142024 Igelälven, Kvarnen 17BTF0344 Igelälven Göta älv
396 Igelälven, Nedre Vraket SE664722-141922 Igelälven, Nedre Vraket 17STA4033 Igelälven Göta älv
397 Iglabäcken, före ljusnan SE670825-134710 Iglabäcken, före ljusnan 17STA0522 Göta älv
398 Iglabäcken, V Paris SE670974-134496 Iglabäcken, V Paris 17ELF0412 108
399 Ingridsjön utlo SE671672-134851 Ingridsjön utlo 17STA0040 Göta älv
400 Ivarsbyälven, Bottner SE662393-128187 Ivarsbyälven, Bottner 17BTF0001 Ivarsbyälven Göta älv
401 Ivarsbyälven, n Ivarsbyn SE662285-128165 Ivarsbyälven, n ivarsbyn 17STA0742 Ivarsbyälven Göta älv
402 Jangen utlo SE667351-135645 Jangen utlo 17STA2582 Jangen Göta älv
403 Jangsälven, Torntorp SE667421-135474 Jangsälven, Torntorp 17ELF0417 Kråkåsälven Göta älv
404 Jenstjärnsbäcken, n yxesjön SE661855-139870 Jenstjärnsbäcken, n yxesjön 17STA2619 Göta älv
405 Joholabäcken, f. Gräsvi. SE670375-133140 Joholabäcken 17PVX0266 Göta älv
406 Jolaälven, Jolfallet SE667843-135276 Jolaälven, Jolfallet 17ELF0418 Jolaälven Göta älv
407 Jällsjöbäcken SE664861-139500 Jällsjöbäcken 17PVX0301 Jällsjöbäcken 108
408 Jällsjöbäcken SE664876-139519 Jällsjöbäcken 17STA4034 Jällsjöbäcken 108
409 Jällsjön utlo SE664867-139375 Jällsjön utlo 17STA1648 Jällsjöbäcken Göta älv
410 Järnsjön utlo SE658413-129868 Järnsjön utlo 17STA3506 Göta älv
411 Järperudsälven, Bergatorp SE664325-131755 Järperudsälven, Bergatorp 17BTF0094 Järperudsälven Göta älv
412 Järperudsälven, Järperud SE664249-131739 Järperudsälven, Järperud 17ELF0050 Järperudsälven Göta älv
413 Järperudsälven, strandby SE664355-131955 Järperudsälven, strandby 17STA0911 Järperudsälven Göta älv
414 Kallbäcken N Tassa SE658348-131774 Kallbäcken N Tassa 17PVX0289 Kallbäcken 108
415 Kallbäcken, tassa SE658320-131765 Kallbäcken, tassa 17STA0753 Kallbäcken Göta älv
416 Kallbäcken, tyskesätern SE661325-130770 Kallbäcken, tyskesätern 17STA0712 Göta älv
417 Kallbäcken, Tyskesätern SE661323-130773 Kallbäcken 17PVX0081 Göta älv
418 Karlsforsälven, före bäcketjärn SE658045-130065 Karlsforsälven, före bäcketjärn 17STA0778 Karlsforsälven ns Svensbysjön Göta älv
419 Karlsforsälven, Korsby SE658120-130075 Karlsforsälven, Korsby 17BTF0042 Karlsforsälven ns Svensbysjön Göta älv
420 Karlskullsbäcken, före Knutstorpsjön SE662677-134128 Karlskullsbäcken, före Knutstorpsjön 17STA3409 Göta älv
421 Kasbäcken, kasen SE657380-129660 Kasbäcken, kasen 17STA0328 Kasbäcken Göta älv
422 Kasbäcken, Vägtrumman SE657385-129665 Kasbäcken, Vägtrumman 17ELF0031 Kasbäcken Göta älv
423 Kastjärnsbäcken, stampen SE657550-127900 Kastjärnsbäcken 17PVX0011 Göta älv
424 Kasttjärnsbäcken, Järperud SE657535-127895 Kasttjärnsbäcken, Järperud 17ELF0357 108
425 Kattjärnet utlo SE666263-131643 Kattjärnet utlo 17STA2442 Göta älv
426 Kaveltjärnsbäcken,före ljusnan SE672240-133727 Kaveltjärnsbäcken, Transtrandsätern 17ELF0553 Göta älv
427 Kindsjön utlo SE673082-133047 Kindsjön utlo 17STA0591 Kindsjön Göta älv
428 Kisjön utlo SE666461-140860 Kisjön utlo 17STA3337 Omsjön, Kisjön och Kisjöbäcken Göta älv
429 Kisjöälven, efter st kisjön SE667122-139447 Kisjöälven, efter st kisjön 17STA2095 Kisjöälven Göta älv
430 Kisjöälven, Hervenitt SE667089-139456 Kisjöälven, Hervenitt 17ELF0569 Kisjöälven 108
431 Klammaälven, klammen SE665857-139390 Klammaälven, klammen 17STA2558 Klammaälven 108
432 Klammaälven, uddeholmshyttan SE665975-139595 Klammaälven, uddeholmshyttan 17STA2220 Klammaälven Göta älv
433 Klammaälven, Upplundsmossen SE665917-139386 Klammaälven, Upplundsmossen 17BTF0294 Klammaälven Göta älv
434 Klarälven övre, Edebäck SE666298-137505 Klarälven övre, Edebäck 17STA3581 Klarälven ns Acksjöälven Göta älv
435 Kläggen utlo SE668533-133541 Kläggen utlo 17STA3435 Kläggen Göta älv
436 Klättbäcken, Lillängen SE665346-134756 Klättbäcken, lillängen 17BTF0212 Göta älv
437 Klättbäcken, Skinnerud N SE665347-134757 Klättbäcken, Skinnerud N 17ELF0123 Göta älv
438 Knappåsälven, Norsmossen SE667762-135567 Knappåsälven, Norsmossen 17ELF0419 Knappåsälven 108
439 Knappåsälven, väg 239 SE667763-135530 Knappåsälven, väg 239 17STA2066 Knappåsälven Göta älv
440 Knon utlo SE667307-138723 Knon utlo 17STA2617 Framsjön Göta älv
441 Knossjön utlo SE672468-132839 Knossjön utlo 17STA0124 Glomma
442 Knoälven SE667218-138791 Knoälven 17PVX0305 Knoälven 108
443 Knoälven utlo SE667111-138833 Knoälven utlo 17STA3570 Knoälven Göta älv
444 Knutstorpssjön utlo SE662608-134161 Knutstorpssjön utlo 17STA3274 Göta älv
445 Knållsälven, Larstomt SE660585-128853 Knållsälven, Larstomt 17BTF0019 Karlandabäcken Göta älv
446 Knållsäven SE660574-128750 Knållsäven 17STA4004 Karlandabäcken 108
447 Kolsjön utlo SE659895-131684 Kolsjön utlo 17STA3224 Kolsjön Göta älv
448 Kopparebäcken, öv gla SE660850-130170 Kopparebäcken 17PVX0278 Göta älv
449 Kristinefors S, skjutbanan SE669867-134075 Kristinefors S, skjutbanan 17ELF0106 Mangslidälven nedströms Rattån 108
450 Kroksjöbäcken, bron SE666170-133805 Kroksjöbäcken 17PVX0254 Stora Finnsjön, Kroksjön och Sågbäcken Göta älv
451 Kroksjöbäcken/Sågbäcken, Grustäkt SE666148-133827 Kroksjöbäcken/Sågbäcken, Grustäkt 17ELF0433 Stora Finnsjön, Kroksjön och Sågbäcken 108
452 Kroksjön utlo SE667160-132121 Kroksjön utlo 17STA0216 Kroksjön och Kvarnälven Göta älv
453 Kroksjön utlo SE671501-133655 Kroksjön utlo 17STA0026 Göta älv
454 Kroksjöns utlopp SE661605-127395 Kroksjöns utlopp 17STA0700 Göta älv
455 Kroksälven, Bråtarne SE661000-128342 Kroksälven, Bråtarne 17BTF0020 Hämnäsälven ns Sandsjön Göta älv
456 Kroksälven, Kroken SE661000-128340 Kroksälven, Kroken 17ELF0009 Hämnäsälven ns Sandsjön Göta älv
457 Kroksälven, v v bön SE660740-128475 Kroksälven, v v bön 17STA0792 Hämnäsälven ns Sandsjön Göta älv
458 Kroktjärn SE662962-133480 Kroktjärn 17STA0630 Göta älv
459 Kroktjärn utlo SE664427-136004 Kroktjärn utlo 17STA3447 Göta älv
460 Kroktjärnen utlo SE665795-136340 Kroktjärnen utlo 17STA3220 Göta älv
461 Kroktjärnet utlo SE672749-133359 Kroktjärnet utlo 17STA0111 Göta älv
462 Kroktjärnsbäcken, före N Bakälven SE662918-133534 Kroktjärnsbäcken, före N Bakälven 17STA2447 Göta älv
463 Kroktjärnsbäcken, Utlopp Norra Bakälven SE662921-133530 Kroktjärnsbäcken, Utlopp Norra Bakälven 17ELF0398 108
464 Krokvattnet utlo SE658795-131979 Krokvattnet utlo 17STA1419 Göta älv
465 Krokvattnet utlo SE659516-130743 Krokvattnet utlo 17STA1379 Göta älv
466 Krokvattnet utlo SE663887-128125 Krokvattnet utlo 17STA3012 Göta älv
467 Kroppaälven, västerås SE661285-141545 Kroppaälven, västerås 17STA0709 Kroppaälven - N om Östersjön Göta älv
468 Kvarnagen utlo SE665317-142033 Kvarnagen utlo 17STA2668 Igelälven Göta älv
469 Kvarnbäcken SE663395-132891 Kvarnbäcken 17STA3648 108
470 Kvarnbäcken, före höljan SE676675-131778 Kvarnbäcken, före höljan 17STA2109 Göta älv
471 Kvarnbäcken, Hole SE673690-134035 Kvarnbäcken, Hole 17STA0534 108
472 Kvarnbäcken, kvarnen SE663445-135855 Kvarnbäcken, kvarnen 17STA0732 Göta älv
473 Kvarnbäcken, Lillrönningen SE663395-132890 Kvarnbäcken, Lillrönningen 17ELF0396 108
474 Kvarnbäcken, Sojenso SE676735-131728 Kvarnbäcken, Sojenso 17ELF0560 108
475 Kvarnbäcken, åsen SE661857-129536 Kvarnbäcken Åsen 17PVX0275 Göta älv
476 Kvarnolabäcken, kvarnola SE670148-132638 Kvarnolabäcken, kvarnola 17STA2192 Göta älv
477 Kvarnsjön utlo SE668634-136237 Kvarnsjön utlo 17STA2630 Göta älv
478 Kvarnsjön utlo SE669465-138045 Kvarnsjön utlo 17STA0350 Kvarnsjön Göta älv
479 Kvarnsjön utlo SE675682-133212 Kvarnsjön utlo 17STA0096 Göta älv
480 Kvarntjärn utlo SE662691-134063 Kvarntjärn utlo 17STA2550 Göta älv
481 Kvarnviksbäcken, björnklammen SE658948-131405 Kvarnviksbäcken, björnklammen 17STA3297 Göta älv
482 Kvarnviksbäcken, Sundhöjden SE658953-131406 Kvarnviksbäcken, Sundhöjden 17ELF0392 108
483 Kvarnån SE675826-132606 Kvarnån 17STA4025 Kvarnån 108
484 Kviddtjärnen utlo SE662594-139945 Kviddtjärnen utlo 17STA2664 Svarttjärnsälven övre Göta älv
485 Kvällsjön utlo SE669621-134291 Kvällsjön utlo 17STA3349 Göta älv
486 Kymmen mitt SE665478-133265 Kymmen mitt 17STA1605 Kymmen Göta älv
487 Kymsälven utlo SE665533-133402 Kymsälven, Högfors 17ELF0425 Kymsälven Göta älv
488 Kyrkerudsbäcken, efter furskogt SE659022-128873 Kyrkerudsbäcken, efter furskogt 17STA2564 Kyrkerudsbäcken Göta älv
489 Kyrkerudsbäcken, Kyrkerud SE659025-128875 Kyrkerudsbäcken, Kyrkerud 17BTF0034 Kyrkerudsbäcken Göta älv
490 Kyrkerudsbäcken, Kyrkerud NV SE659019-128890 Kyrkerudsbäcken, Kyrkerud NV 17ELF0017 Kyrkerudsbäcken Göta älv
491 Kyrkån, efter ljusnebäcken SE673000-133297 Kyrkån, efter ljusnebäcken 17STA2692 Kyrkån Göta älv
492 Kållebodatjärnet utlo SE658833-130246 Kållebodatjärnet utlo 17STA2556 Göta älv
493 Kårebolsbäcken, Sätermyren SE669985-137000 Sjöbäcken, Sätermyren 17PVX0205 Sjöbäcken Göta älv
494 Kårebolssjön utlo SE670038-136906 Kårebolssjön utlo 17STA0345 Kårebolssjön Göta älv
495 Käfstjärn utlo SE663277-128734 Käfstjärn utlo 17STA2602 Göta älv
496 Kälksjön utlo SE667351-134716 Kälksjön utlo 17STA2585 Göta älv
497 Kättjärn utlo SE660656-142375 Kättjärn utlo 17STA0993 Göta älv
498 Kölan, markmyren SE669334-137215 Kölan, markmyren 17STA3393 Kölan Göta älv
499 Kölan, Ns betongbron SE669333-137210 Kölan, Ns betongbron 17ELF0546 Kölan 108
500 Kölaälven, Koppom SE662770-129515 Kölaälven, Koppom 17BTF0053 Kölaälven nedströms Rinnan Göta älv
501 Kölaälven, Köla kyrka SE663675-130010 Kölaälven, köla 17STA0894 Kölaälven nedströms Torgilsrudsälven Göta älv
502 Körttjärnet strand SE661648-130509 Körttjärnet strand 17STA2381 Körttjärnet Göta älv
503 Laggälven, kvarntäppan SE667105-139090 Laggälven, kvarntäppan 17STA0822 Laggälven Göta älv
504 Laggälven, Österrike SE667215-139014 Laggälven, Österrike 17PVX0210 Laggälven Göta älv
505 Lahallälven, före hyttsjön SE664027-141162 Lahallälven, före hyttsjön 17STA2937 Saxhyttälven ns Stensjön Göta älv
506 Lahallälven, Sjöänden SE664025-141163 Lahallälven, Sjöänden 17BTF0357 Saxhyttälven ns Stensjön Göta älv
507 Lakenesjön utlo SE665213-136992 Lakenesjön utlo 17STA2644 Lakenesjön Göta älv
508 Lantjärn utlo SE662887-133727 Lantjärn utlo 17STA1746 Göta älv
509 Lapptjärnen utlo SE666468-139561 Lapptjärnen utlo 17STA0286 Göta älv
510 Laskerudsbäcken, Bäcken SE660237-130714 Laskerudsbäcken, Bäcken 17ELF0071 Göta älv
511 Laskerudsbäcken, s laskerud SE660165-130670 Laskerudsbäcken, s laskerud 17STA2973 Göta älv
512 Laxräjtika utlo SE666259-139748 Laxräjtika utlo 17STA0242 Göta älv
513 Lekaråstjärnen SE665280-141635 Lekaråstjärnen 17STA1682 108
514 Lelången utlo SE660054-130123 Lelången utlo 17STA0642 Lelången Göta älv
515 Lembergsälven, ladtjärnstorp SE668893-135043 Lembergsälven, ladtjärnstorp 17STA0875 Lembergsälven Göta älv
516 Lembergsälven, Ladtjärnstorp SE668888-135045 Lembergsälven, Ladtjärnstorp 17PVX0239 Lembergsälven Göta älv
517 Lerälven, skäggeberg SE663815-134990 Lerälven, skäggeberg 17STA0886 Lerälven Göta älv
518 Lesjöbäcken, V:a Tinhult SE659868-131932 Lesjöbäcken, V:a Tinhult 17ELF0390 108
519 Leverbytjärn utlo SE660465-128110 Leverbytjärn utlo 17STA2233 Leverbybäcken Göta älv
520 Lianeälven SE659832-127985 Lianeälven 17PVX0015 Lianeälven Göta älv
521 Lidsjön utlo SE664170-132217 Lidsjön utlo 17STA3557 Göta älv
522 Likan (Långlikan), S Råbäckdammen SE673818-134667 Likan, före dos 17STA3517 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
523 Likan, likenäs SE672505-134875 Likan, likenäs 17STA0545 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
524 Likan, Likenäs SE672503-134873 Likan 17PVX0311 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
525 Liljendalsälven SE667104-140325 Liljendalsälven 17STA4001 Oforsälven/Liljendalsälven - S om Fjällrämmen 108
526 Liljendalsälven, Bygget SE667145-140300 Liljendalsälven, Bygget 17ELF0463 Oforsälven/Liljendalsälven - S om Fjällrämmen 108
527 Lilla abborrtjärn utlo SE661306-130681 Lilla abborrtjärn utlo 17STA2268 Göta älv
528 Lilla Böckeln utlo SE661701-138760 Lilla Böckeln utlo 17STA3579 Svartbäcken Göta älv
529 Lilla Finnsjön utlo SE666650-133471 Lilla Finnsjön utlo 17STA0276 Göta älv
530 Lilla Gransjön utlo SE666440-133162 Lilla Gransjön utlo 17STA2285 Granån övre Göta älv
531 Lilla horssjön utlo SE663401-141209 Lilla horssjön utlo 17STA1953 Lilla Horssjön Göta älv
532 Lilla Häståstjärnen, utlo SE662922-140905 Lilla Häståstjärnen, utlo 17STA3388 Göta älv
533 Lilla Lesjön utlo SE659881-131902 Lilla Lesjön utlo 17PVX0016 Lilla Lesjön och Lesjöbäcken Göta älv
534 Lilla rämmingen utlo SE659356-131349 Lilla rämmingen utlo 17STA1347 Göta älv
535 Lilla salungen utlo SE663724-132874 Lilla salungen utlo 17STA1848 Göta älv
536 Lilla Smalsjön utlo SE665025-140580 Lilla Smalsjön utlo 17STA0665 Göta älv
537 Lilla vilången utlo SE658293-141121 Lilla vilången utlo 17STA1223 Göta älv
538 Lillbergsgårdssjön utlo SE673973-134298 Lillbergsgårdssjön utlo 17STA2584 Göta älv
539 Lillebodatjärn utlo SE658304-128142 Lillebodatjärn utlo 17STA3564 Göta älv
540 Lillek-/Mörtälven, före Storeken SE665910-131777 Lillek-/Mörtälven, före Storeken 17STA2634 Lillekälven 108
541 Lilleken utlo SE666134-131800 Lilleken utlo 17STA0231 Lilleken Göta älv
542 Lillekälven, Orrkärren SE666105-131813 Lillekälven, Orrkärren 17BTF0088 Lillekälven Göta älv
543 Lill-En SE664603-136484 Lill-En 17NPF0020 Göta älv
544 Lillforsälven, Lyered SE664970-131444 Lillforsälven, Lyered 17BTF0091 Lillforsälven Göta älv
545 Lill-Halgån SE672055-136583 Lill-Halgån 17STA3499 Göta älv
546 Lillsjön utlo SE664027-138051 Lillsjön utlo 17STA1540 Göta älv
547 Lill-ullen utlo SE665505-138876 Lill-ullen utlo 17STA2942 Lill-Ullen Göta älv
548 Lillån SE669115-132813 Lillån 17STA4023 Lillån 108
549 Lillån, nedan kulvert SE669149-132561 Lillån, Höglund, ns kulvert 17ELF0330 Lillån 108
550 Lillån, torkbäcken SE667150-134165 Lillån, torkbäcken 17STA0820 Lillån Göta älv
551 Lillån, Torkbäcken SE667113-134177 Lillån, Torkbäcken 17ELF0116 Lillån Göta älv
552 Lill-Älgsjön utlopp SE659772-139988 Lill-Älgsjön utlo 17STA4043 Älgsjöbäcken Göta älv
553 Lillälven, Gullbrandshagen SE663853-129643 Lillälven, Gullbrandshagen 17ELF0591 Lässerudsbäcken 108
554 Lillälven, Kölsätern SE663773-129742 Lillälven, Kölsätern 17BTF0068 Torgilsrudsälven Göta älv
555 Lillälven, lernäs SE663540-129760 Lillälven, lernäs 17STA0796 Torgilsrudsälven Göta älv
556 Lillälven, nv adolfsfors SE663765-129740 Lillälven, nv adolfsfors 17STA0905 Torgilsrudsälven Göta älv
557 Lisselsjön utlo SE664589-141789 Lisselsjön utlo 17STA2147 Göta älv
558 Lisslevattnet utlo SE661873-127111 Lisslevattnet utlo 17STA1112 Göta älv
559 Lisslevattsbäcken, utriven flottdamm SE661870-127108 Lisslevattsbäcken, utriven flottdamm 17ELF0257 Göta älv
560 Ljusnan ns Nedre Brocken SE668180-134458 Ljusnan us Sorkan 17PVX0283 Ljusnan ns Nedre Brocken 108
561 Ljusnan us Ackan, Marrhälldammen SE671619-134393 Ljusnan us Ackan, Marrhälldammen 17ELF0107 Ljusnan ns Ljusnetjärnarna Göta älv
562 Ljusnan us Sikvillen, Björbysätern SE670140-134945 Ljusnan us Sikvillen, Björbysätern 17PVX0238 Ljusnan ns Ackan Göta älv
563 Ljusnan us Sikvillen, Björbysätern SE670145-134944 Ljusnan us Sikvillen, Björbysätern 17STA3436 Ljusnan ns Ackan Göta älv
564 Ljusnan us Ö Brocken, djupdalen SE669345-134825 Ljusnan us Ö Brocken, djupdalen 17STA0861 Ljusnan ns Sikvillen Göta älv
565 Ljusnan us Ö Brocken, Djupdalen SE669343-134822 Ljusnan us Ö Brocken, Djupdalen 17PVX0236 Ljusnan ns Sikvillen Göta älv
566 Ljusnan, Blacktjärnen utlo, före dos SE672050-134015 Ljusnan, Blacktjärnen utlo, före dos 17STA3523 Ljusnan uppströms Ljusnetjärnarna Göta älv
567 Ljusnan, före ackan SE671420-134710 Ljusnan, före ackan 17STA0501 Ljusnan ns Ljusnetjärnarna Göta älv
568 Ljusnan, före blacktjärnen SE672250-133825 Ljusnan, före blacktjärnen 17STA0496 Ljusnan uppströms Ljusnetjärnarna Göta älv
569 Ljusnan, före Hänsjön SE668051-134537 Ljusnan, före Hänsjön 17STA3566 Ljusnan ns Sorkan Göta älv
570 Ljusnan, före stångtjärnsbäcken SE672416-133695 Ljusnan, före stångtjärnsbäcken 17STA2340 Ljusnan uppströms Ljusnetjärnarna Göta älv
571 Ljusnan, torsby SE667325-134515 Ljusnan, torsby 17STA0818 Ljusnan ns Värån Göta älv
572 Ljusnebäcken, N Ljusnetjärnet SE672858-133497 Ljusnebäcken, N Ljusnetjärnet 17ELF0439 108
573 Ljusnetjärnen utlo SE669359-134755 Ljusnetjärnen utlo 17STA0307 Göta älv
574 Lomsen/kivilamp utlo SE666961-131973 Lomsen/kivilamp utlo 17STA2654 Lomsen Kivilamp Göta älv
575 Lortan, före nolåsarna SE666134-135443 Lortan, före nolåsarna 17STA3344 Lortan Göta älv
576 Lortan, Lisjöberg SE666213-135386 Lortan, Lisjöberg 17BTF0210 Lortan Göta älv
577 Lovisebergsälven SE664942-137195 Lovisebergsälven 17PVX0303 Lovisebergsälven 108
578 Lovisebergsälven utlo SE664957-137239 Lovisebergsälven utlo 17STA3569 Lovisebergsälven Göta älv
579 Lukasbäcken, svenshöjden SE671217-132892 Lukasbäcken, svenshöjden 17PVX0017 Viggan uppströms Gräsviggen Göta älv
580 Lundsbergsälven, S:a Blomsterhult SE659735-140578 Lundsbergsälven, S:a Blomsterhult 17ELF0515 Lundsbergsälven ns Grytingen 108
581 Lundsbäcken, 300 m us Lillälven SE663568-129734 Lundsbäcken, 300 m us Lillälven 17STA3562 Göta älv
582 Lungälven SE661534-139899 Lungälven 17PVX0028 Lungälven ns Lungen Göta älv
583 Lungälven, S Brattfors SE661721-139945 Lungälven, S Brattfors 17ELF0307 Lungälven ns Lungen Göta älv
584 Lysan SE665920-135090 Lysan, Lysvik 17ELF0275 Lysan Göta älv
585 Lysan, Lysvik SE665919-135091 Lysan, Lysvik 17BTF0211 Lysan Göta älv
586 Lysbäcken SE667155-132402 Lysbäcken 17ELF0620 108
587 Lysbäcken, före Pispaslampbäcken (Björnmyrbäcken) SE667165-132383 Lysbäcken, före Pispaslampbäcken (Björnmyrbäcken) 17STA2446 Göta älv
588 Långbergsbäcken SE666959-136149 Långbergsbäcken 17PVX0264 108
589 Långebäck, gate SE662730-128238 Långebäck, gate 17STA2026 Ivarsbyälven Göta älv
590 Långebäck, Gate SE662670-128233 Långebäck, Gate 17BTF0002 Ivarsbyälven Göta älv
591 Långevattnet utlo SE661223-128144 Långevattnet utlo 17STA2232 Göta älv
592 Långlikan Digerberget SE673675-134716 Likan 17BTF0427 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
593 Långlikan övre, Tronshallen SE673989-134624 Långlikan övre, Tronshallen 17ELF0610 Likan uppströms Tvärlikan 108
594 Långlikan, före Tvärlikan SE672960-134940 Långlikan, före Tvärlikan. Efter dos 17STA2880 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
595 Långlikan, Storlångatjärnet SE672945-134940 Långlikan nedre, Storlångatjärnet 17PVX0197 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
596 Långtjärn utlo SE663342-136150 Långtjärn utlo 17STA2549 Göta älv
597 Långtjärn utlo SE666829-133101 Långtjärn utlo 17STA0169 Göta älv
598 Långtjärn utlo SE657956-127636 Långtjärn utlo 17STA1298 108
599 Långtjärnen utlo SE660316-142049 Långtjärnen utlo 17STA1061 Göta älv
600 Långtjärnen utlo SE661987-141479 Långtjärnen utlo 17STA3221 Göta älv
601 Långtjärnen utlo SE662479-132883 Långtjärnen utlo 17STA1721 Göta älv
602 Långtjärnen utlo SE670755-134870 Långtjärnen utlo 17STA2891 Göta älv
603 Långtjärnsbäcken, före Björklången SE666928-136137 Långbergsbäcken, före Björklången 17STA3482 Göta älv
604 Långtjärnsbäcken, ulveviken SE660387-127827 Långtjärnsbäcken, ulveviken 17STA2087 Göta älv
605 Långtjärnsbäcken, Us E18 SE660407-127857 Långtjärnsbäcken, Us E18 17ELF0356 108
606 Långvattnet utlo SE663212-132814 Långvattnet utlo 17STA1914 Göta älv
607 Långvattsdalen, långvattsdalen SE661479-126873 Långvattsdalen, långvattsdalen 17STA3322 Göta älv
608 Lässerudbäcken, Lässerud SE663905-129480 Lässerudbäcken, Lässerud 17BTF0070 Lässerudsbäcken Göta älv
609 Lässerudsbäcken, grannerud SE663818-129572 Lässerudsbäcken, grannerud 17STA2639 Lässerudsbäcken Göta älv
610 Lögälven, efter dos SE658771-132135 Lögälven, efter dos 17STA3549 Gravälven 108
611 Löjebäcken, före öv hurr SE661452-126846 Löjebäcken, före öv hurr 17STA3335 Göta älv
612 Löjebäcken, Skumpehyttan SE661458-126846 Löjebäcken, O Mörkesundet 17ELF0353 Göta älv
613 Lövsjön utlo SE665356-140212 Lövsjön utlo 17STA2632 Lövsjön med utlopp Göta älv
614 Lövån, uvanå SE668700-138830 Lövån, uvanå 17STA0867 Lövån Göta älv
615 Lövån, Uvanå SE668698-138819 Lövån, Uvanå 17BTF0281 Lövån Göta älv
616 Lövåssjön utlo SE659015-140300 Lövåssjön utlo 17STA1390 Lövåssjön Göta älv
617 Mackosbäcken, harjo SE670172-132694 Mackosbäcken, harjo 17STA2353 Göta älv
618 Magdebäcken e18 SE658195-130170 Magdebäcken e18 17STA0758 Magdebäcken Göta älv
619 Magdebäcken, Udden SE658055-130080 Magdebäcken, Udden 17BTF0043 Magdebäcken Göta älv
620 Mangen utlo SE670396-133900 Mangen utlo 17STA2616 Mangen Göta älv
621 Mangslidsälven övre, Klasko SE670820-133726 Mangslidsälven övre, Klasko 17STA3410 Mangslidälven uppströms Mangen Göta älv
622 Mangslidälven Mellan, Kristinefors SE670040-133980 Mangslidälven Mellan, Kristinefors 17PVX0169 Mangslidälven nedströms Mangen 108
623 Mangslidälven Övre, Klasko SE670817-133730 Mangslidälven Övre, Klasko 17PVX0168 Mangslidälven uppströms Mangen Göta älv
624 Mangslidälven, före bjurbäcken SE671920-133065 Mangslidälven, före bjurbäcken 17STA0499 Mangslidälven uppströms Våtsjöån Göta älv
625 Mangslidälven, före dos SE672094-132965 Mangslidälven, före dos 17STA3526 Mangslidälven uppströms Våtsjöån Göta älv
626 Mangslidälven, kristinefors SE670005-134000 Mangslidälven, kristinefors 17STA0446 Mangslidälven nedströms Mangen Göta älv
627 Mangslidälven, mellan SE669372-134563 Mangslidälven, mellan 17ELF0604 Mangslidälven 108
628 Mangslidälven, vitsand SE669360-134545 Mangslidälven, vitsand 17STA0853 Mangslidälven Göta älv
629 Mangälven SE662458-133476 Mangälven 17STA4006 Mangälven 108
630 Mangälven, Ovan gångbro SE662424-133522 Mangälven 17PVX0268 Mangälven Göta älv
631 Mansån, Dammen SE664375-136280 Mansån, Dammen 17BTF0317 Mansån Göta älv
632 Mastakebäcken SE662526-132406 Masttakebäcken 17PVX0049 Masttakebäcken Göta älv
633 Masttakebäcken, före Racken SE662509-132387 Masttakebäcken, före Racken 17STA3478 Masttakebäcken Göta älv
634 Matlöpbäcken SE668491-132020 Matlöpbäcken 17PVX0265 108
635 Matlöpbäcken, före Rottnan SE668492-132007 Matlöpbäcken, före Rottnan 17STA3452 Göta älv
636 Matlöpen utlo SE668577-132266 Matlöpen utlo 17STA2866 Göta älv
637 Medskogsån, Grossmossmyren SE673535-132000 Medskogsån, Grossmossmyren 17PVX0233 Medskogsån nedströms Smörån Glomma
638 Medskogsälven, efter gränsen SE673453-131688 Medskogsälven, efter gränsen 17STA0530 Medskogsån nedströms Smörån Glomma
639 Medskogsälven, efter smörån SE673490-132465 Medskogsälven, efter smörån 17STA0531 Medskogsån nedströms Smörån Glomma
640 Mellan Ömlingen utlo SE667585-135330 Mellan Ömlingen utlo 17STA3442 Göta älv
641 Mellan-hurr utlo SE660962-127020 Mellan-hurr utlo 17STA1152 Göta älv
642 Mellansjön utlo SE674698-132656 Mellansjön utlo 17STA0072 Örån Göta älv
643 Metbäcken, före svartbäcken SE666320-132705 Metbäcken, före svartbäcken 17STA2077 Göta älv
644 Metbäcken, Lotorp SE669253-133158 Metbäcken, Lotorp 17ELF0404 Göta älv
645 Metbäcken, Ns Nedre Haklamp SE666693-132474 Metbäcken, Ns Nedre Haklamp 17ELF0427 108
646 Mjögan, Blomgrenstorpet SE665470-131521 Mjögan, Blomgrenstorpet 17BTF0089 Mjögan Göta älv
647 Mjögan, rinnen SE665460-131565 Mjögan, rinnen 17STA0914 Mjögan Göta älv
648 Mjögsjöbäcken, hagen SE667670-134182 Mjögsjöbäcken, hagen 17STA2069 Göta älv
649 Mjögsjöbäcken, Hagen SE667667-134180 Mjögsjöbäcken, Hagen 17PVX0240 Göta älv
650 Mjögsjön utlo SE662486-130264 Mjögsjön utlo 17STA3163 Göta älv
651 Mjögån, före Björklången SE666941-136129 Mjögån, före Björklången 17STA3444 Göta älv
652 Moansbäcken, före avundsåssjön SE674490-132335 Moansbäcken, Avundsåssjön 17ELF0366 Glomma
653 Mobäcken SE662031-138440 Mobäcken 17PVX0291 108
654 Mossbergssjön utlo SE667001-137024 Mossbergssjön utlo 17STA2401 Mossbergssjön Göta älv
655 Mossbäcken, Dammkasen SE658930-129565 Mossbäcken, Dammkasen 17PVX0131 Mossbäcken Göta älv
656 Mossjön utlo SE661444-128582 Mossjön utlo 17STA1176 Göta älv
657 Mossjöälven, före mögsjöbäcken SE661306-128487 Mossjöälven, före mögsjöbäcken 17STA2163 Göta älv
658 Mossjöälven, Limansmyren SE661329-128499 Mossjöälven, Limansmyren 17ELF0010 Göta älv
659 Mossjöälven, ovan vägtrumman SE661330-128502 Mossjöälven, ovan vägtrumman 17ELF0617 108
660 Mossvattnet utlo SE659330-129419 Mossvattnet utlo 17STA1380 Mossvattnet Göta älv
661 Moälven, Haget SE658180-128605 Moälven, Haget 17ELF0361 Moälven 108
662 Moälven, ögården SE658173-128599 Moälven, ögården 17PVX0013 Moälven Göta älv
663 Mussjön mitt syd SE668680-137734 Mussjön mitt syd 17STA3462 Mussjön Göta älv
664 Musån nedre, Musåmossen SE667903-137993 Musån nedre, Musåmossen 17BTF0291 Musån nedre Göta älv
665 Musån nedre, Uppströms Knon SE667904-137990 Musån, us Knon 17ELF0173 Musån nedre Göta älv
666 Musån, Kyrkbron SE669640-137870 Musån, Kyrkbron 17ELF0547 Musån övre 108
667 Musån, s flåen SE669330-137860 Musån, s flåen 17STA0851 Musån nedströms Kvarnälven Göta älv
668 Musån, Solbergsflåen, före dos SE668224-137950 Musån, Solbergsflåen, före dos 17STA3531 Musån nedre Göta älv
669 Mången utlo SE661407-138951 Mången utlo 17STA2818 Mången Göta älv
670 Mången utlo SE665116-132644 Mången utlo 17STA1700 Bruksälven Göta älv
671 Mögreven (norra) utlo SE664729-141627 Mögreven (norra) utlo 17STA2684 Mögreven Göta älv
672 Mögsjön utlo SE658306-140949 Mögsjön utlo 17STA1986 Göta älv
673 Mögsjön utlo SE662715-140131 Mögsjön utlo 17STA1759 Svarttjärnsälven övre Göta älv
674 Mörtbäcken, bäcken SE664715-133255 Mörtbäcken, bäcken 17STA2111 Göta älv
675 Mörtebäcken, Björksviken SE661543-130945 Mörtebäcken, Björksviken 17BTF0108 Mörtebäcken, us Älgsjön Göta älv
676 Mörtebäcken, före älgsjön SE661543-130944 Mörtebäcken, före älgsjön 17STA2123 Mörtebäcken, us Älgsjön Göta älv
677 Mörtebäcken, Uppströms vägen SE661554-130941 Mörtebäcken, Uppströms vägen 17ELF0056 Mörtebäcken, us Älgsjön Göta älv
678 Mörttjärnen utlo SE660772-141763 Mörttjärnen utlo 17STA3326 Göta älv
679 Mörttjärnen utlo SE663521-139906 Mörttjärnen utlo 17STA1913 Göta älv
680 Mörttjärnsbäcken, Haget SE662400-133610 Mörttjärnsbäcken, Haget 17ELF0215 Göta älv
681 Mörttjärnsbäcken, sand SE661524-130512 Mörttjärnsbäcken, sand 17STA2434 Göta älv
682 Mörttjärnsbäcken, Sand, us väg SE661527-130516 Mörttjärnsbäcken, Sand, us väg 17ELF0566 108
683 Mörtälven, Bröta SE664802-132321 Mörtälven, Bröta 17PVX0143 Mörtälven Göta älv
684 Mörtälven, Utlopp i Stor-Treen SE664799-132325 Mörtälven, Utlopp i Stor-Treen 17ELF0052 Mörtälven Göta älv
685 N aplungen utlo SE663210-134183 N aplungen utlo 17STA0632 Göta älv
686 N Baksjöbäcken SE662988-133533 N Baksjöbäcken 17ELF0558 Bakälven 108
687 N baksjöbäcken, före n bakälven SE662935-133530 N baksjöbäcken, före n bakälven 17STA3031 Göta älv
688 N bakälven, Mellanstugan SE662478-133581 Bakälven, Mellstugan 17PVX0292 Bakälven Göta älv
689 N bakälven, S Baksjön SE662815-133565 N bakälven, S Baksjön 17PVX0157 Bakälven Göta älv
690 N bakälven, S Baksjön N SE662816-133560 N bakälven, S Baksjön N 17ELF0087 Bakälven Göta älv
691 N havsjön utlo SE676110-133114 N havsjön utlo 17STA0090 Göta älv
692 N laxetjärnet utlo SE661682-130762 N laxetjärnet utlo 17STA1080 Göta älv
693 N lorten utlo SE672104-135425 N lorten utlo 17STA2583 Göta älv
694 N långtjärn utlo SE663938-137875 N långtjärn utlo 17STA1532 Göta älv
695 Naren utlo SE667817-139109 Naren utlo 17STA2297 Naren Göta älv
696 Ned loven utlo SE659384-132112 Ned loven utlo 17STA1330 Hällsjöälven Göta älv
697 Ned Nydammtjärnet SE674595-132310 Ned Nydammtjärnet 17ELF0619 Rangån Glomma
698 Ned tällbergsälven, Abborrtjärn SE665821-141825 Ned tällbergsälven, Abborrtjärn 17PVX0225 Tällbergsälven Göta älv
699 Ned tällbergsälven, käringtj:na SE665902-141920 Ned tällbergsälven, käringtj:na 17STA2610 Tällbergsälven Göta älv
700 Nedre lersjön utlo SE664119-129714 Nedre lersjön utlo 17STA1524 Göta älv
701 Nedre Tvängen utlo SE659346-130158 Nedre Tvängen utlo 17STA3016 Edsälven Göta älv
702 Nevabäcken, före höksjöälven SE667415-140731 Nevabäcken, före höksjöälven 17PVX0008 Göta älv
703 Niklasdammsälven SE658707-140498 Niklasdammsälven 17STA4037 Varnan uppströms Övrekvarnsälven 108
704 Norane älv, norane SE657870-130965 Norane älv, norane 17STA0773 Lillälven Göta älv
705 Nordare-lersjön utlo SE664569-129694 Nordare-lersjön utlo 17STA1509 Lersjöälven Göta älv
706 Norddammen utlo SE663823-139659 Norddammen utlo 17STA1895 Göta älv
707 Nordmarksälven, nordmark SE663535-140450 Nordmarksälven, nordmark 17STA0934 Nordmarksälven övre Göta älv
708 Nordmarksälven, Stjälpet SE664035-139951 Nordmarksälven, Stjälpet 17BTF0349 Nordmarksälven övre Göta älv
709 Nordsjön utlo SE664380-130849 Nordsjön utlo 17STA1475 Göta älv
710 Nordsjön utlo SE668949-137695 Nordsjön utlo 17STA0408 Nordsjön Göta älv
711 Nordsjön/räkökens utlopp, älvnäs SE664298-131460 Nordsjön/räkökens utlopp, älvnäs 17STA3394 Räköken Göta älv
712 Nordsjöns utlopp, knösen SE664550-128560 Nordsjöns utlopp, knösen 17STA0928 Göta älv
713 Nordsjötjärn utlo SE661543-134534 Nordsjötjärn utlo 17STA2467 Göta älv
714 Nordviggsjön utlo SE671020-132971 Nordviggsjön utlo 17STA0022 Göta älv
715 Nordviksjön utlo SE665820-140566 Nordviksjön utlo 17STA3472 Nordvikssjön med utlopp Göta älv
716 Nordån, nordåkojan SE672337-132195 Nordån, nordåkojan 17STA0544 Göta älv
717 Noret SE666270-137102 Noret 17BTF0430 Noret 108
718 Noret, Hedås N Skoga SE666350-137070 Noret, n skoga 17STA0835 Noret Göta älv
719 Norkbäcken, efter butjärnen SE668135-136045 Norkbäcken, efter butjärnen 17STA3244 Göta älv
720 Norkbäcken, Håsberget SE668100-136040 Norkbäcken, Håsberget 17ELF0420 Göta älv
721 Norra Baksjön SE663117-133585 Norra baksjön 17STA1924 Norra Baksjön Göta älv
722 Norra Hässlingen utlo SE669410-133822 Norra Hässlingen utlo 17STA0348 Hasslan Göta älv
723 Norra höksjön utlo SE667268-140641 Norra höksjön utlo 17STA3307 Göta älv
724 Norra lersjön utlo SE664351-134388 Norra lersjön utlo 17STA1477 Norra Lersjön Göta älv
725 Norra lövsjön utlo SE668927-138612 Lövån före dos 17STA2570 Norra Lövsjön Göta älv
726 Norra stackalstjärn utlo SE666286-135741 Norra stackalstjärn utlo 17STA2454 Göta älv
727 Norra taktjärnet utlo SE664227-129463 Norra taktjärnet utlo 17STA1552 Göta älv
728 Norra Yxesjön utlo SE661703-130037 Norra Yxesjön utlo 17STA1070 Fjällboälven Göta älv
729 Norra Örsjön SE661866-130674 Norra Örsjön 17NPF0004 Norra Örsjön Göta älv
730 Norra Örsjön, Lindehögden SE661874-130602 Norra Örsjön, Lindehögden 17BTF0110 Norra Örsjön Göta älv
731 Nyckelvattnet SE669629-131950 Nyckelvattnet utl (no) 17STA0362 Nyckelvattnet Göta älv
732 Näcksjön utlo SE674200-134132 Näcksjön utlo 17STA2569 Näcksjön Göta älv
733 Näckån, Näckåflyet SE674220-133885 Näckån, Näckåflyet 17PVX0196 Näckån Göta älv
734 Näckån, skyllbäck SE673940-133900 Näckån, skyllbäck 17STA0538 Näckån Göta älv
735 Näsrämmen utlo SE665698-140769 Näsrämmen utlo 17STA1634 Näsrämmen Göta älv
736 Nävertjärn utlo SE658787-128483 Nävertjärn utlo 17STA1341 Stora Krokvattnet, Kvarnälven, Nävertjärnen, Trollhättebäcken Göta älv
737 Oforsälven, Nilsbo SE666465-140713 Oforsälven, Nilsbo 17STA3425 Oforsälven/Liljendalsälven - S om Fjällrämmen Göta älv
738 Olerudsjön utlo SE657459-128448 Olerudsjön utlo 17STA1293 Moälven Göta älv
739 Oppdämpern utlo SE665863-140473 Oppdämpern utlo 17STA1615 Oppdämpern med utloppsbäck Göta älv
740 Opptjärnsbäcken, före ö stentj. SE666219-131402 Opptjärnsbäcken, före ö stentj. 17STA2445 Mjögan Göta älv
741 Orviksandsbäcken, orviksand SE657980-129240 Orviksandsbäcken, orviksand 17STA0777 Orviksandbäcken Göta älv
742 Orviksandsbäcken, Orviksand SE657978-129240 Orviksandsbäcken, Orviksand 17ELF0018 Orviksandbäcken Göta älv
743 Orviksandsbäcken, Orviksand SE657990-129245 Orviksandsbäcken, Orviksand 17BTF0035 Orviksandbäcken Göta älv
744 Oselva (no), Älvhem SE662047-127768 Oselva (no), Älvhem 17BTF0003 Oselva Göta älv
745 Oselva, rommenäs SE662050-127765 Oselva, rommenäs 17STA0692 Oselva Göta älv
746 Penlaälven, före kockinlampb. SE667404-132193 Penlaälven, före kockinlampb. 17STA2444 Göta älv
747 Pickerudsbäcken, Brakerud SE660680-136190 Pickerudsbäcken, Brakerud 17ELF0436 Pickerudsbäcken Göta älv
748 Piparbäcken SE663665-136235 Piparbäcken 17ELF0616 108
749 Prostgårdsälven, Grönfallet SE661362-138448 Prostgårdsälven, Grönfallet 17PVX0222 Prostgårdsälven Göta älv
750 Prostgårdsälven, hulteby SE661180-138460 Prostgårdsälven, hulteby 17STA0717 Prostgårdsälven Göta älv
751 Pyntbäcken SE666188-132193 Pyntbäcken 17PVX0005 Tvällälven Göta älv
752 Racken utlo SE662337-132244 Racken utlo 17STA1824 Racken Göta älv
753 Ragnilrudstjärnet utlo SE658795-130868 Ragnilrudstjärnet utlo 17STA1407 Göta älv
754 Ragvaldstjärn utlo SE665049-133273 Ragvaldstjärn utlo 17STA2572 Göta älv
755 Raiviobäcken, före gåstjärn SE669560-132190 Raiviobäcken 17PVX0274 Raiviobäcken Göta älv
756 Rangsjön utlo SE674757-132306 Rangsjön utlo 17STA0053 Rangsjön Glomma
757 Rannsjön SE663506-136367 Rannsjön 17STA1942 Rannsjön Göta älv
758 Ranån, geijersskolan SE663070-136700 Ranån, geijersskolan 17STA0723 Rannån Göta älv
759 Ranån, Ransberg SE663250-136595 Ranån, Ransberg 17PVX0218 Rannån Göta älv
760 Rattsjö-/Vallsjöälven, före dos SE673900-135550 Rattsjö-/Vallsjöälven, före dos 17STA3519 Rattsjöälven Göta älv
761 Rattsjön SE669370-134055 Rattsjön 17NPF0013 Rattsjön Göta älv
762 Rattsjöälven, långa forsen SE673320-135599 Rattsjöälven, långa forsen 17STA3291 Rattsjöälven Göta älv
763 Rattsjöälven, Rattsjöstången SE673070-135670 Rattsjöälven, Rattsjöstången 17PVX0200 Rattsjöälven Göta älv
764 Rattån, N Kullen SE669976-133935 Rattån, N Kullen 17ELF0528 Rattån 108
765 Rattån, Sågbacken SE670000-133997 Rattån, Sågbacken 17STA2197 Rattån Göta älv
766 Rinnan övre, Mölnerud SE661322-129104 Rinnan övre, Mölnerud 17PVX0136 Rinnan övre Göta älv
767 Rinnan, brårud SE661620-129340 Rinnan, brårud 17STA0699 Rinnan Göta älv
768 Rinnan, Brårud SE661616-129364 Rinnan, Brårud 17BTF0065 Rinnan Göta älv
769 Rinnan, håltebyn SE661300-129150 Rinnan, håltebyn 17STA0702 Rinnan övre Göta älv
770 Rinnen SE661566-134372 Rinnen 17NPF0009 Rinnen Göta älv
771 Rinnen utlo SE661037-129487 Rinnen utlo 17STA1163 Göta älv
772 Rinnen utlo SE661549-128928 Rinnen utlo 17STA1094 Rinnen Göta älv
773 Rinnälven, Månserud SE661420-129360 Rinnälven, Månserud 17PVX0138 Rinnälven Göta älv
774 Ristjärnen utlo SE659444-131923 Ristjärnen utlo 17STA3169 Göta älv
775 Risån, Mobäck SE663715-132838 Risån, Mobäck 17PVX0158 Göta älv
776 Risån, Mobäck SE663717-132830 Risån, Mobäck 17STA2126 Göta älv
777 Rolamp utlo SE666731-131965 Rolamp utlo 17STA0182 Bogsälven/Rolampälven Göta älv
778 Rottnan us Skallbergsdammen, Sibila SE668265-132123 Rottnan us Skallbergsdammen, Sibila 17BTF0396 Rottnan uppströms Lekvattnet Göta älv
779 Rottnan, Brännorna SE666134-133865 Rottnan, Brännorna 17ELF0538 Rottnan ns Skallbergssjön 108
780 Rottnan, ned ingevadssjöns utl SE668745-131844 Rottnan, ned ingevadssjöns utl 17STA2609 Rottnan uppströms Lekvattnet Göta älv
781 Rottnan, ns Lekvattensjön SE667495-132861 Rottnan, ns Lekvattensjön 17ELF0575 Rottnan uppströms Skallbergssjön 108
782 Rottnan, näverbodsjöns utlo SE667855-132620 Rottnan, näverbodsjöns utlo 17STA0824 Rottnan uppströms Lekvattnet Göta älv
783 Rottnan, Skallbergsdammen SE666229-133807 Rottnan, Skallbergsdammen 17STA3453 Rottnan ns Skallbergssjön Göta älv
784 Rottnan, skarped SE663345-134820 Rottnan, skarped 17STA0729 Rottnan nedströms Rottnen Göta älv
785 Rottnan,o grinnemo SE665885-133944 Rottnan,o grinnemo 17STA2132 Rottnan ns Skallbergssjön Göta älv
786 Rudtjärn utlo SE660608-129890 Rudtjärn utlo 17STA2704 Göta älv
787 Rumpsjön utlo SE670036-138049 Rumpsjön utlo 17STA0344 Musån övre Göta älv
788 Runnsjöbäcken SE668008-132742 Runnsjöbäcken 17ELF0602 Runnsjön och Runnsjöbäcken 108
789 Runnsjöbäcken, Lekvattnet SE667875-132655 Runnsjöbäcken, Lekvattnet 17STA0826 Runnsjön och Runnsjöbäcken 108
790 Runnsjön utlo SE668103-132817 Runnsjön utlo 17STA0367 Runnsjön och Runnsjöbäcken Göta älv
791 Ryggsjön utlo SE669687-132276 Ryggsjön utlo 17STA0354 Ryggsjön Göta älv
792 Rysjöbäcken, före Höljan SE677346-131048 Rysjöbäcken, före Höljan 17STA3456 Göta älv
793 Råbäcken SE666228-135565 Råbäcken 17PVX0256 108
794 Råbäcken, trumma SE666185-135565 Råbäcken trumma/stn 17STA3353 Göta älv
795 Råinjärv utlo SE672830-133243 Råinjärv utlo 17STA0108 Kyrkån Göta älv
796 Råmyrbäcken SE666629-135357 Råmyrbäcken 17ELF0600 108
797 Råmyrbäcken, ned fall SE666540-135294 Råmyrbäcken, ned fall 17STA2576 Göta älv
798 Räkökenån, Älvnäs SE664300-131500 Räkökenån, Älvnäs 17PVX0144 Räkökenån Göta älv
799 Rämmestjärnet utlo SE666218-132402 Rämmestjärnet utlo 17STA2571 Göta älv
800 Rämånaälven, rämåna SE659655-131195 Rämånaälven, rämåna 17STA0807 Rämånaälven Göta älv
801 Rämånaälven, Rämåna SE659654-131198 Rämånaälven, Rämåna 17BTF0131 Rämånaälven Göta älv
802 Ränken SE663277-130387 Ränken 17STA1952 Ränken Göta älv
803 Rätan, före hynnan SE675760-131862 Rätan, före hynnan 17STA2107 Göta älv
804 Rödvattnet utlo SE659766-131492 Rödvattnet utlo 17STA3401 Rödvattnet Göta älv
805 Röjdan, östmark SE668860-133175 Röjdan, östmark 17STA0872 Röjdan ns Röjden Göta älv
806 Röjden utlo SE670122-132468 Röjden utlo 17STA0043 Göta älv
807 Rökbäcken, före ö silen SE657170-130530 Rökbäcken, före ö silen 17PVX0014 Rökbäcken Göta älv
808 Rönälven, ned röna SE668625-133285 Rönälven, ned röna 17STA0866 Göta älv
809 Rönälven, Törntorp SE668552-133207 Rönälven, Törntorp 17ELF0407 108
810 Rötan, Nummerdalen SE675345-131698 Rötan, Nummerdalen 17ELF0568 Rätan 108
811 Rötjärnet utlo SE664436-133195 Rötjärnet utlo 17STA2660 Göta älv
812 Rövattnet utlo SE661913-128601 Rövattnet utlo 17STA1789 Göta älv
813 Rövattnet utlo SE663093-128551 Rövattnet utlo 17STA3161 Göta älv
814 Rövattnet utlo SE663192-128185 Rövattnet utlo 17STA1901 Ivarsbyälven Göta älv
815 S tvängstjärnen utlo SE659068-130013 S tvängstjärnen utlo 17STA0489 Södra Tvängstjärnen Göta älv
816 S Örebäcken SE668135-136735 S Örebäcken 17STA2548 Göta älv
817 Sandaälven, före järnsjön SE658740-129970 Sandaälven, före järnsjön 17STA0761 Sandaälven Göta älv
818 Sandaälven, Sannaneknatten SE658990-130040 Sandaälven, Sannaneknatten 17BTF0038 Sandaälven Göta älv
819 Sandsjön utlo SE661117-128353 Sandsjön utlo 17STA2305 Sandsjön Göta älv
820 Sandsjön utlo SE664154-140416 Sandsjön utlo 17STA1539 Sandsjön Göta älv
821 Sandsjöälven nedre, Nordmark SE663610-140440 Sandsjöälven nedre, Nordmark 17BTF0353 Sandsjöälven ns Tabergs kanal Göta älv
822 Sandsjöälven övre, Ö Ladängen SE664497-140436 Sandsjöälven övre, Ö Ladängen 17PVX0227 Sandsjöälven ns Skrocksjön Göta älv
823 Sandsjöälven, efter Väster-Sandsjön SE666745-139546 Sandsjöälven, efter Väster-Sandsjön 17STA2096 Sandsjöälven Göta älv
824 Sandsjöälven, före Sandsjön SE664411-140452 Sandsjöälven, före Sandsjön 17STA3474 Sandsjöälven ns Skrocksjön Göta älv
825 Sandsjöälven, kyrkheden SE663635-140442 Sandsjöälven, kyrkheden 17STA3287 Sandsjöälven ns Tabergs kanal Göta älv
826 Sandsjöälven, Sandsjöälven SE666742-139545 Sandsjöälven, Sandsjöälven 17BTF0289 Sandsjöälven Göta älv
827 Savtjärnet utlo SE663888-132303 Savtjärnet utlo 17STA2624 Göta älv
828 Segelstjärnen utlo SE662835-140936 Segelstjärnen utlo 17STA1747 Göta älv
829 Siksjön utlo SE665698-141929 Siksjön utlo 17STA1636 Siksjön Göta älv
830 Sikvillen, Björnflomyren SE670110-135025 Sikvillen, Björnflomyren 17BTF0388 Sikvillen Göta älv
831 Sikvillen, före ljusnan SE670130-135020 Sikvillen, före ljusnan 17STA0513 Sikvillen Göta älv
832 Silbodalsälven SE659215-129123 Silbodalsälven 17PVX0060 Silbodalsälven 108
833 Silbodalsälven övre, Norra Ström SE659880-129243 Silbodalsälven övre, Norra Ström 17BTF0022 Silbodalsälven Göta älv
834 Silbodalsälven, efter dos SE660194-129231 Silbodalsälven, efter dos 17STA3547 Silbodalsälven Göta älv
835 Silbodalsälven, Forsback SE659200-129115 Silbodalsälven, forsbacka 17STA0800 Silbodalsälven Göta älv
836 Silbodalsälven, före dos SE660384-129226 Silbodalsälven, före dos 17STA3546 Silbodalsälven Göta älv
837 Silbodalälven, våxlandatjärns utlo SE660010-129244 Silbodalälven, våxlandatjärns utlo 17STA3404 Silbodalsälven Göta älv
838 Sirsjön utlo SE664818-139609 Sirsjön utlo 17STA1651 Sirsjön Göta älv
839 Skallbäcken, Skallmyren SE667426-133548 Skallbäcken, Skallmyren 17STA3439 Göta älv
840 Skallbäcken, Skallvallen SE667487-133513 Skallbäcken, Skallvallen 17ELF0534 108
841 Skamnomtjärnarna utlo SE667408-133338 Skamnomtjärnarna utlo 17STA2294 Göta älv
842 Skarpen utlo SE661142-142174 Skarpen utlo 17STA1138 Skarpen Göta älv
843 Skjervangen (no) utlo SE664595-128045 Skjervangen (no) utlo 17STA2600 Göta älv
844 Skribotjärnen utlo SE662551-140879 Skribotjärnen utlo 17STA1734 Göta älv
845 Skrocksjön utlo SE665117-140335 Skrocksjön utlo 17STA2468 Skrocksjön Göta älv
846 Skuttjärnet utlo SE663353-128306 Skuttjärnet utlo 17STA1957 Göta älv
847 Skålsjön strand SE666526-131480 Skålsjön strand 17STA2407 Göta älv
848 Skålsjöälven SE666424-131541 Skålsjöälven 17STA4021 Skålsjöälven 108
849 Skålsjöälven, Lövvattenåsen SE666468-131504 Skålsjöälven, Lövvattenåsen 17ELF0383 Skålsjöälven 108
850 Skåltjärnen utlo SE663229-140111 Skåltjärnen utlo 17STA3475 Göta älv
851 Skåltjärnsälven, efter Nästdammen SE663410-139850 Skåltjärnsälven, efter Nästdammen 17STA2193 Göta älv
852 Skåltjärnsälven, Skåltjärn SE663172-140128 Skåltjärnsälven, Skåltjärn 17PVX0228 Göta älv
853 Skårsjön utlo SE662786-128457 Skårsjön utlo 17STA1766 108
854 Skårsjön, inlopp fr Eketjärn SE662938-128587 Skårsjön, inlopp fr Eketjärn 17STA3501 Göta älv
855 Skårsälven, trångstad SE662655-128285 Skårsälven, trångstad 17STA0741 Göta älv
856 Skårsälven, Trångstad SE662681-128310 Skårsälven, Trångstad 17PVX0124 Göta älv
857 Skäftdalsbäcken SE662825-138913 Skäftdalsbäcken 17STA4029 108
858 Skärbergsälven/V Jolen SE668474-135653 Skärbergsälven/V Jolen, Segenässätern 17ELF0421 Västra Jolen Göta älv
859 Skärgen utlo SE663548-137982 Skärgen utlo 17STA1861 Skärgesälven Göta älv
860 Skärgesälven, Duvenässätern SE663280-138010 Skärgeälven, Duvenässätern 17PVX0219 Skärgesälven 108
861 Skärjbäcken SE661831-141562 Skärjbäcken 17STA4036 108
862 Slabäcken, före lisslevattnet SE661845-127055 Slabäcken, före lisslevattnet 17STA2142 Torpedalsälven Göta älv
863 Slabäcken, N Långvattsröset SE661859-126972 Slabäcken, N Långvattsröset 17BTF0013 Göta älv
864 Slabäcken, Utloppet i Lisslevattnet SE661835-127074 Slabäcken, Utloppet i Lisslevattnet 17ELF0007 Torpedalsälven Göta älv
865 Slobyälven, grytterud SE662850-133170 Slobyälven, grytterud 17STA0724 Slobyälven Göta älv
866 Slobyälven, Slobyn SE663187-133037 Slobyälven, Slobyn 17PVX0159 Slobyälven Göta älv
867 Slobyälven, Tomten SE663184-133034 Slobyälven, Tomten 17ELF0085 Slobyälven Göta älv
868 Slorudsälven, fångnäs SE662135-133620 Slorudsälven, fångnäs 17STA0690 Slorudsälven Göta älv
869 Slorudsälven, Fångnäs SE662147-133617 Slorudsälven, Fångnäs 17ELF0090 Slorudsälven Göta älv
870 Slorudsälven, Fångnäs SE662150-133622 Slorudsälven, Fångnäs 17BTF0159 Slorudsälven Göta älv
871 Slussebäcken, slussåsen SE665035-130680 Slussebäcken, slussåsen 17STA3298 Göta älv
872 Slussebäcken, Slussåsen SE665046-130682 Slussebäcken, Slussåsen 17BTF0075 Göta älv
873 Slädsjöns utlopp, rämmen SE665970-140665 Slädsjöns utlopp, rämmen 17STA0828 Näskvarnsåsälven Göta älv
874 Småtjärnarna utlo SE661426-134754 Småtjärnarna utlo 17STA3576 Göta älv
875 Smörån, bograngen SE673605-132485 Smörån, bograngen 17STA0532 Smörån Glomma
876 Smörån, Bograngen SE673609-132485 Smörån, Bograngen 17PVX0234 Smörån Glomma
877 Sorkan, Klingermyren SE668007-133286 Sorkan, Klingermyren 17ELF0408 108
878 Sorkan, kollerud SE668080-134435 Sorkan, kollerud 17STA2547 Sorkan Göta älv
879 Sorkan, Kollerud SE668080-134440 Sorkan, Kollerud 17ELF0212 Sorkan Göta älv
880 Sorkan, millmark SE668498-133477 Sorkan, millmark 17STA2088 Göta älv
881 Springsjöbäcken SE663518-139368 Springsjöbäcken 17STA3999 108
882 Springsjöbäcken, Bosjötorp SE663651-139331 Springsjöbäcken, Bosjötorp 17PVX0211 Göta älv
883 Springsjön utlo SE663724-139306 Springsjön utlo 17STA1868 Göta älv
884 Spättungälven, spättungen SE667013-132207 Spättungälven, spättungen 17STA2135 Göta älv
885 Spättungälven, Spättungen SE667008-132262 Spättungälven, Spättungen 17ELF0381 108
886 Spättungälven-Kvarnälven, Kvarntorp SE667205-132089 Spättungälven-Kvarnälven, Kvarntorp 17ELF0380 108
887 St örtjärnen utlo SE668670-132109 St örtjärnen utlo 17STA2326 108
888 Stampbäcken, Vägen närmast sjön SE661920-140945 Stampbäcken, Vägen närmast sjön 17ELF0208 Stampbäcken Göta älv
889 Stavsjön utlo SE668835-136271 Stavsjön utlo 17STA2592 Göta älv
890 Stenbybäcken utlo SE658459-131595 Stenbybäcken utlo 17STA3565 Stenbyälven Göta älv
891 Stenbybäcken, Björnklammens utlopp SE658563-131491 Stenbybäcken, Björnklammens utlopp 17ELF0242 Stenbyälven Göta älv
892 Stenbybäcken, Elovsbyn SE658410-131600 Stenbybäcken, Elovsbyn 17BTF0143 Stenbyälven Göta älv
893 Stenbäcken, före knutstorpsjön SE662669-134158 Stenbäcken, före knutstorpsjön 17STA2081 Svartånaälven Göta älv
894 Stenbäcken, Karlskullen SE662925-134046 Stenbäcken, Karlskullen 17ELF0401 Svartånaälven 108
895 Stensjön utlo SE662735-140435 Stensjön utlo 17STA1770 Stensjön, Mellansjön med utlopp Göta älv
896 Stensjön utlo SE663204-133968 Stensjön utlo 17STA1904 Göta älv
897 Stensjön utlo SE664195-141039 Stensjön utlo 17STA1549 Stensjön Göta älv
898 Stensjön utlo SE666794-135624 Stensjön utlo 17STA0183 Stensjön och Stensjöbäcken Göta älv
899 Stensjön utlo SE669237-138475 Stensjön utlo 17STA2645 Stensjön Göta älv
900 Stenstjärnet, strand SE663160-132565 Stenstjärnet, strand 17STA3389 Göta älv
901 Stenstjärnsbäcken, dalhem SE662260-133540 Stenstjärnsbäcken, dalhem 17STA2466 Göta älv
902 Stentjärnen utlo SE659244-130254 Stentjärnen utlo 17STA1420 Göta älv
903 Stentjärnet utlo SE659370-130936 Stentjärnet utlo 17STA1354 108
904 Stentjärnsbäcken, Älvbacken SE662272-133563 Stentjärnsbäcken, Älvbacken 17ELF0400 108
905 Stocktjärnsbäcken, före Rolampälven SE666647-131949 Stocktjärnsbäcken, före Rolampälven 17STA3421 Göta älv
906 Stolpebäcken, före rinnen SE660794-129494 Stolpebäcken, före rinnen 17STA2731 Göta älv
907 Stora bosjön utlo SE661266-142018 Stora bosjön utlo 17STA1185 Kullälven-Hammarbäcken Göta älv
908 Stora butjärn utlo SE664397-129404 Stora butjärn utlo 17STA1464 Göta älv
909 Stora böckeln utlo SE661431-138818 Stora böckeln utlo 17STA3492 Stora Böckeln Göta älv
910 Stora Finnsjön utlo SE666211-133648 Stora Finnsjön utlo 17STA0241 Stora Finnsjön, Kroksjön och Sågbäcken Göta älv
911 Stora Flat utlo SE661715-128303 Stora Flat utlo 17STA3017 Flatälven Göta älv
912 Stora gla utlo SE660007-131470 Stora gla utlo 17STA1008 Stora Gla Göta älv
913 Stora gransjön utlo SE666011-133209 Granån, ns St Gransjön 17STA3294 Granån nedströms Stora Gransjön Göta älv
914 Stora grytingen utlo SE660019-142000 Stora grytingen utlo 17STA1005 Stora Grytingen Göta älv
915 Stora haraldstjärnet utlo SE664500-130025 Stora haraldstjärnet utlo 17STA1481 Göta älv
916 Stora havsjön utlo SE663437-139104 Stora havsjön utlo 17STA1938 Havsjöälven Göta älv
917 Stora horssjön utlo SE662853-141207 Stora horssjön utlo 17STA1744 Stora Horssjön Göta älv
918 Stora Hättsjön utlo SE660654-141995 Stora Hättsjön utlo 17STA0991 Stora Hättsjön Göta älv
919 Stora Krokvattnet utlo SE658538-128567 Stora Krokvattnet utlo 17STA1251 Stora Krokvattnet, Kvarnälven, Nävertjärnen, Trollhättebäcken Göta älv
920 Stora kvarntjärnen utlo SE659393-132082 Stora kvarntjärnen utlo 17STA2934 Göta älv
921 Stora Lisjön utlo SE666179-135344 Stora Lisjön utlo 17STA0236 Stora Lisjön Göta älv
922 Stora mörttjärn utlo SE661030-127947 Stora mörttjärn utlo 17STA1160 Göta älv
923 Stora olstjärnet strand SE664105-132841 Stora olstjärnet strand 17STA2367 Göta älv
924 Stora Ristjärn SE660179-130200 St ristjärn 17STA0654 Barlindshultsälven 108
925 Stora ryven utlo SE662694-128490 Stora ryven utlo 17STA1740 Göta älv
926 Stora rämmingen utlo SE659324-131249 Stora rämmingen utlo 17STA1434 Rämånaälven Göta älv
927 Stora Salungen utlo SE663261-133011 Stora Salungen utlo 17STA0656 Stora Salungen Göta älv
928 Stora Skottjärnet utlo SE660668-131131 Stora Skottjärnet utlo 17STA3117 Sågebäcken Göta älv
929 Stora skärvattnet utlo åsebyälv SE660040-129750 Stora skärvattnet utlo åsebyälv 17STA2903 Göta älv
930 Stora smalsjön utlo SE665615-140458 Stora smalsjön utlo 17STA2659 Smalsjön med utloppsbäck Göta älv
931 Stora Viggen utlo SE661146-142026 Stora Viggen utlo 17STA1140 Göta älv
932 Stora vilången utlo SE658199-141003 Stora vilången utlo 17STA1216 Stora Vilången Göta älv
933 Stora våltjärnen utlo SE664988-140173 Stora våltjärnen utlo 17STA1655 Våltjärnarna och Våltjärnsbäcken Göta älv
934 Stora Örsjön SE665144-139321 Stora Örsjön 17NPF0023 Stora Örsjön Göta älv
935 Stora örsjön utlo SE666423-132836 Stora örsjön utlo 17STA0291 Göta älv
936 Stora örsjön utlo SE668350-138364 Stora örsjön utlo 17STA3185 Örsjöbäcken Göta älv
937 Stora Örsjön, Sokärren SE665220-139245 Stora Örsjön, Sokärren 17BTF0350 Stora Örsjön Göta älv
938 Stora övantjärnen utlo SE664303-140607 Stora övantjärnen utlo 17STA1571 Göta älv
939 Stora Övertjärn utlo SE662669-130075 Stora Övertjärn utlo 17STA3419 Göta älv
940 Storeken utlo SE665533-131763 Storeken utlo 17STA1601 Ekälven Göta älv
941 Stor-En SE664614-136702 Stor-En 17NPF0021 Stor-En Göta älv
942 Stor-En, Älvsätern SE664626-136597 Stor-En, Älvsätern 17BTF0315 Stor-En Göta älv
943 Stor-Hässlingen SE669097-133744 Stor-Hässlingen 17NPF0011 Hasslan Göta älv
944 Stor-Hässlingen, Titheden SE669112-133771 Stor-Hässlingen, Titheden 17BTF0181 Göta älv
945 Stor-jangen utlo SE665667-136013 Stor-jangen utlo 17STA1612 Stor-Jangen Göta älv
946 Stor-Jangen, före dos SE665468-136205 Stor-Jangen, före dos 17STA3540 Göta älv
947 Storsjön utlo SE666638-132565 Storsjön utlo 17STA2605 Göta älv
948 Storsjön utlo SE667043-139241 Storsjön utlo 17STA2473 Storsjön Göta älv
949 Stor-treen utlo SE664615-132234 Stor-treen utlo 17STA2740 Stor-Treen Göta älv
950 Stor-ullen utlo SE665302-138478 Stor-ullen utlo 17STA0666 Stor-Ullen Göta älv
951 Stråtjärnet utlo SE665906-131907 Stråtjärnet utlo 17STA1620 Göta älv
952 Stömnebäcken, stömne SE659380-132725 Stömnebäcken, stömne 17STA0813 Stömnebäcken Göta älv
953 Stömnebäcken,"Bäck från Södrasjön" SE659342-132176 Stömnebäcken 17PVX0288 Södrasjöbäcken 108
954 Stömnesjön utlo SE659413-132430 Stömnesjön utlo 17STA2703 Stömnesjön 108
955 Stömnesjön utlo vä SE659503-132228 Stömnesjön utlo vä 17STA1376 Stömnesjön Göta älv
956 Stömneälven, Västängen SE659432-132622 Stömneälven, Västängen 17BTF0135 Stömnebäcken Göta älv
957 Stöpsjön SE666123-134259 Stöpsjön utlo 17STA2288 Göta älv
958 Stöpsjöälven, lerskallen SE663010-140369 Stöpsjöälven, lerskallen 17STA2090 Svarttjärnsälven nedre Göta älv
959 Stöpsjöälven, Lerskallen SE663011-140380 Stöpsjöälven, Lerskallen 17BTF0361 Svarttjärnsälven nedre Göta älv
960 Stöpälven mellan, ns Gåstjärnen SE665529-134423 Stöpälven mellan, ns Gåstjärnen 17ELF0579 Stöpälven 108
961 Stöpälven, Bäcken SE665222-134779 Stöpälven, Bäcken 17PVX0052 Stöpälven Göta älv
962 Stöpälven, v medskogberg SE665645-134377 Stöpälven övre, N Gåstjärn bro 17ELF0424 Stöpälven Göta älv
963 Sulerudstjärnet utlo SE659155-130965 Sulerudstjärnet utlo 17STA1436 Göta älv
964 Sulviksbäcken, Marefjället SE662208-130921 Sulviksbäcken, Marefjället 17BTF0152 Göta älv
965 Sulviksbäcken, sulvik SE662210-130920 Sulviksbäcken, sulvik 17STA0689 Göta älv
966 Sundtjärnsbäcken, myrhöjden SE661035-130415 Sundtjärnsbäcken, myrhöjden 17STA2820 Göta älv
967 Sundtjärnsbäcken, vid väg SE665278-134403 Sundtjärnsbäcken, vid väg 17STA3481 Göta älv
968 Svartbäcken, före Metbäcken SE666323-132660 Svartbäcken, före Metbäcken 17STA3448 Göta älv
969 Svartsången utlo SE661633-141969 Svartsången utlo 17STA1072 Svartsången Göta älv
970 Svarttjärn utlo SE657934-128257 Svarttjärn utlo 17STA1300 Svarttjärnen med utlopp Göta älv
971 Svarttjärnen utlo SE662390-137770 Svarttjärnen utlo 17STA2652 Göta älv
972 Svarttjärnsbäcken, nordrönningen SE661028-127117 Svarttjärnsbäcken, nordrönningen 17STA3397 Göta älv
973 Svarttjärnsälven, Svarttjärnsbron SE663070-140440 Svarttjärnsälven 17PVX0296 Svarttjärnsälven nedre Göta älv
974 Svartån SE663158-138739 Svartån 17PVX0007 Svartån Göta älv
975 Svartån nedre, före Rådasjön SE663492-138568 Svartån nedre, före Rådasjön 17STA3464 Svartån Göta älv
976 Svartån, Anneberg SE659335-139782 Svartån, Anneberg 17STA0801 Svartån 108
977 Svartån, före dos SE663168-139366 Svartån, före dos 17STA4015 Svartån 108
978 Svartån, före Rådasjön SE664690-138043 Svartån us Rådasjön 17PVX0286 Svartån Göta älv
979 Svartån, gärdet SE662755-139270 Svartån, gärdet 17STA0747 Svartån Göta älv
980 Svartån, Sten SE659350-139797 Svartån, Sten 17BTF0373 Svartån Göta älv
981 Svartån, Svartå SE662790-139020 Svartån, Svartå 17BTF0303 Svartån Göta älv
982 Svartån, Svartå SE662796-139017 Svartån, Svartå 17ELF0174 Svartån Göta älv
983 Svartånaälven, N Hagen SE661975-134250 Svartånaälven, N Hagen 17BTF0169 Svartånaälven Göta älv
984 Svartånaälven, svartåna SE661975-134255 Svartånaälven, svartåna 17STA0694 Svartånaälven Göta älv
985 Svartälven nedre SE664766-141810 Svartälven nedre 17STA4009 Svartälven ns Älvsjön 108
986 Svartälven, s laggens utlo SE666073-141352 Svartälven, s laggens utlo 17STA3329 Svartälven - S om Södra Laggen Göta älv
987 Svartälven, älvsjöns utlopp SE665435-141728 Svartälven, älvsjöns utlopp 17STA2368 Älvsjön Göta älv
988 Sågbäcken, före stöpälven SE665760-134355 Sågbäcken, före stöpälven 17STA2330 Göta älv
989 Sågbäcken-Helvetsbäcken SE670957-135936 Helvetesbäcken/Sågbäcken 17PVX0277 108
990 Sågebäcken, Svedholm SE660529-131094 Sågebäcken, Svedholm 17PVX0151 Sågebäcken Göta älv
991 Sågmobäcken, efter holtebäcken SE661827-129095 Sågmobäcken, efter holtebäcken 17STA2640 Göta älv
992 Sågmobäcken, N Dalmyren SE661847-129114 Sågmobäcken, N Dalmyren 17ELF0374 108
993 Sången utlo SE664304-138799 Sången utlo 17STA1468 Sångesälven Göta älv
994 Sången utlo SE664472-140226 Sången utlo 17STA3573 Göta älv
995 Sångesälven SE664322-138592 Sångesälven 17STA4030 108
996 Sångesälven SE664324-138747 Sångesälven 17ELF0594 108
997 Sälsjön utlo SE656755-141273 Sälsjön utlo 17STA1262 Sälsjön Göta älv
998 Sälsjön utlo SE663500-133695 Sälsjön utlo 17STA0673 Göta älv
999 Särklampbäcken, nordviggsjön SE671001-132906 Särklampbäcken, nordviggsjön 17STA2072 Göta älv
1000 Särklampbäcken, S Vinicka SE670997-132804 Särklampbäcken, S Vinicka 17ELF0403 108
1001 Säterbäcken, före mangslidälven SE671860-133066 Säterbäcken, före mangslidälven 17STA2428 Göta älv
1002 Sätertjärn utlo SE662160-128450 Sätertjärn utlo 17STA1776 Göta älv
1003 Sävsjön utlo SE663251-139474 Sävsjön utlo 17STA1932 Tannsjöälven Göta älv
1004 Södra baksjön strand SE662715-133602 Södra baksjön strand 17STA2482 Göta älv
1005 Södra holmtjärn utlo SE660012-130024 Södra holmtjärn utlo 17STA2587 Göta älv
1006 Södra Höksjön utlo SE667085-140865 Södra Höksjön utlo 17STA3424 Höksjöälven Göta älv
1007 Södra lersjön utlo SE664120-134485 Södra lersjön utlo 17STA1527 Göta älv
1008 Södra liksjön utlo SE673457-134968 Södra liksjön utlo 17STA0151 Göta älv
1009 Södra Marktjärnen SE669011-136312 S Marktjärnen 17STA3559 Göta älv
1010 Södra mjögesjön utlo SE662100-129707 Södra mjögesjön utlo 17STA1793 Göta älv
1011 Södra mjögsjön utlo SE672168-133452 Södra mjögsjön utlo 17STA0010 Göta älv
1012 Södra Siksjön SE208830-445971 S Siksjön utlo 17STA1694 Igelälven Göta älv
1013 Södra västgöttjärnen utlo SE660982-142330 Södra västgöttjärnen utlo 17STA1154 Göta älv
1014 Södra yxesjön mitt väst SE661378-130063 Södra yxesjön mitt väst 17STA2615 Södra Yxesjön Göta älv
1015 Södra ämten utlo SE660283-140320 Södra ämten utlo 17STA1047 Södra Ämten Göta älv
1016 Södra Örsjön utlo SE661730-130842 Södra Örsjön utlo 17STA1128 Södra Örsjön Göta älv
1017 Södrasjön utlo SE659241-132161 Södrasjön utlo 17STA1425 Södrasjön Göta älv
1018 Söljeälven, sölje SE660040-132355 Söljeälven, sölje 17STA0790 Söljeälven Göta älv
1019 Sörbohedsälven, vårdalen SE661180-130075 Sörbohedsälven, vårdalen 17STA0707 Sörbohedsälven Göta älv
1020 Sörbohedsälven, Vårdalen SE661182-130077 Sörbohedsälven, Vårdalen 17BTF0120 Sörbohedsälven Göta älv
1021 Sörbohedsälven, Östra Mörtnäs (us Gladåkern) SE661143-130103 Sörbohedsälven, Östra Mörtnäs (us Gladåkern) 17ELF0065 Sörbohedsälven Göta älv
1022 Tannsjön utlo SE663078-139637 Tannsjön utlo 17STA1827 Tannsjöälven Göta älv
1023 Tannsjöälven, Hästhagen SE663203-139489 Tannsjöälven, Hästhagen 17ELF0589 Tannsjöälven 108
1024 Tannsjöälven, Knabbtorp SE663217-139490 Tannsjöälven, Knabbtorp 17BTF0304 Tannsjöälven Göta älv
1025 Tannsjöälven, Sundhagsfors SE664290-128475 Tannsjöälven, Sundhagsfors 17ELF0372 Tannsjöälven Göta älv
1026 Tarmsälven, fagervik SE659615-127375 Tarmsälven, fagervik 17STA0798 Tarmsälven Göta älv
1027 Tarmsälven, Öjersbyn SE659832-127320 Tarmsälven, Öjersbyn 17PVX0128 Tarmsälven Göta älv
1028 Tiholatjärn utlo SE666870-132628 Tiholatjärn utlo 17STA2882 Göta älv
1029 Tiskaretjärnssjön strand SE664829-133063 Tiskaretjärnssjön strand 17STA2378 Göta älv
1030 Tjåken utlo SE666302-141587 Tjåken utlo 17STA0079 Göta älv
1031 Tobyälven, före dos SE663692-133340 Tobyälven, före dos 17STA3542 Tobyälven Göta älv
1032 Tobyälven, mangskog SE662925-133270 Tobyälven, mangskog 17STA0721 Tobyälven Göta älv
1033 Tobyälven, Tobyn SE663200-133265 Tobyälven, Tobyn 17PVX0160 Tobyälven Göta älv
1034 Tollsjön utlo SE668873-138352 Tollsjön utlo 17STA2013 Tollsjön Göta älv
1035 Torgilserudsälven, v Gryttved SE663934-129754 Torgilserudsälven, v Gryttved 17STA3420 Torgilsrudsälven Göta älv
1036 Torgilsrudsälven, Björnerud SE664010-129770 Torgilsrudsälven, Björnerud 17PVX0140 Torgilsrudsälven Göta älv
1037 Torgilsrudsälven, Sågåsen SE664059-129719 Torgilsrudsälven, Sågåsen 17ELF0041 Torgilsrudsälven Göta älv
1038 Torpedalsälven, Bälserud SE661323-127497 Torpedalsälven, Bälserud 17PVX0126 Torpedalsälven Göta älv
1039 Torpetjärnet utlo SE660708-128164 Torpetjärnet utlo 17STA3402 Göta älv
1040 Torsby-sjöarna utlo SE667096-133937 Torsby-sjöarna utlo 17STA0212 Torsby-Sjöarna Göta älv
1041 Tregångsbäcken, Rönningen SE664675-133649 Tregångsbäcken, Rönningen 17STA3450 Göta älv
1042 Trehörningen SE664621-132502 Trehörningen 17NPF0003 Trehörningen Göta älv
1043 Trindtjärnen utlo SE665137-139674 Trindtjärnen utlo 17STA2975 Göta älv
1044 Trolltjärnsbäcken före Viggan SE670962-133023 Trolltjärnsbäcken före Viggan 17STA3430 Göta älv
1045 Trossebäcken, öv gla SE660815-130175 Trossebäcken, öv gla 17PVX0010 Göta älv
1046 Tuppbäcken, N Granbacken SE669482-133765 Tuppbäcken, N Granbacken 17PVX0166 Hasslan Göta älv
1047 Tuppbäcken, n hässlingen SE669485-133770 Tuppbäcken, n hässlingen 17STA0855 Hasslan Göta älv
1048 Tvällälven, kristningstorp SE665790-132655 Tvällälven, kristningstorp 17STA3392 Tvällälven Göta älv
1049 Tvällälven, Kristningstorp SE665830-132540 Tvällälven, Kristningstorp 17BTF0232 Tvällälven Göta älv
1050 Tvärlikan, Getlunda SE672955-134950 Tvärlikan, före långlikan. Efter dos 17BTF0258 Tvärlikan Göta älv
1051 Tvärlikan, Us Sågbäcken SE673215-135074 Tvärlikan, Us Sågbäcken 17ELF0544 Tvärlikan 108
1052 Tvärvattenbäcken, Nolby SE659419-129136 Tvärvattenbäcken, Nolby 17ELF0013 Silbodalsälven Göta älv
1053 Tvärvattenbäcken, tvärdalen SE659537-128955 Tvärvattenbäcken, tvärdalen 17STA2562 Tvärvattenbäcken Göta älv
1054 Tvärvattenbäcken, Tvärdalen SE659533-128954 Tvärvattenbäcken, Tvärdalen 17BTF0023 Tvärvattenbäcken Göta älv
1055 Tvärån, bäckalund SE664925-135695 Tvärån, bäckalund 17STA0933 Tvärån Göta älv
1056 Tvärån, Kvarnåsen SE665453-135830 Tvärån, Kvarnåsen 17ELF0125 Tvärån Göta älv
1057 Tvärån, Lövstaholm SE665575-135898 Tvärån, Lövstaholm 17BTF0220 Tvärån Göta älv
1058 Tvärån, Nygård SE665206-135758 Tvärån, Nygård 17STA3446 Tvärån Göta älv
1059 Tvärån, tväråna SE669495-132725 Tvärån, tväråna 17PVX0018 Tvärån Göta älv
1060 Tvärälven, före vintersjön SE664430-141930 Tvärälven, före vintersjön 17STA0902 Tvärälven ns Mögreven Göta älv
1061 Tvärälven, före ö skärjen SE661650-141665 Tvärälven, före ö skärjen 17STA0698 Tvärälven ns Svartsången Göta älv
1062 Tvärälven, Sundet SE661651-141668 Tvärälven, Sundet 17BTF0370 Tvärälven ns Svartsången Göta älv
1063 Tvärälven, Vintersjöhöjden SE664432-141928 Tvärälven, Vintersjöhöjden 17BTF0358 Tvärälven ns Mögreven Göta älv
1064 Tybäcken, n Rågåsmyren SE669093-136853 Tybäcken, n Rågåsmyren 17STA3468 Vångan/Tybäcken Göta älv
1065 Tysktjärnen utlo SE659036-140643 Tysktjärnen utlo 17STA0488 Göta älv
1066 Tåsan, före Örån SE675326-133920 Tåsan, före Örån 17STA3458 Tåsan nedströms Fageråssjön Göta älv
1067 Tåsan, skyllbäckssätern SE674510-133300 Tåsan, skyllbäckssätern 17STA0551 Tåsan nedströms Havån Göta älv
1068 Tåsan, Skyllbäcksätern SE674508-133306 Tåsan, Skyllbäcksätern 17PVX0194 Tåsan nedströms Havån Göta älv
1069 Tällån, odlingen SE671653-135585 Tällån, odlingen 17STA2113 Tällån Göta älv
1070 Tällån, Odlingen SE671647-135591 Tällån, Odlingen 17PVX0201 Tällån Göta älv
1071 Töcks utlopp, töcksfors SE660550-127530 Töcks utlopp, töcksfors 17STA0787 Töck Göta älv
1072 Uggenäsdypen SE673339-132750 Uggenäsdypen utlo 17STA0152 Glomma
1073 Ulven utlo SE664294-132886 Ulven utlo 17STA2591 Göta älv
1074 Ulvån, lekvattnet SE667935-132625 Ulvån, lekvattnet 17STA0815 Ulvån Göta älv
1075 Ulvån, V Stensgård SE668174-132565 Ulvån, V Stensgård 17ELF0431 Ulvån 108
1076 Upplunden utlo SE666009-139182 Upplunden utlo 17STA2656 Upplunden Göta älv
1077 Utgårdssjön utlo (no) SE665918-130893 Utgårdssjön utlo (no) 17STA3391 Utgårdssjön Göta älv
1078 Utgårdssjön, före dos SE666207-130856 Utgårdssjön, före dos 17STA3538 Göta älv
1079 Uttersbäcken, före kläggen SE668810-133465 Uttersbäcken, före kläggen 17STA2076 Göta älv
1080 Uvån SE667515-138960 Uvån 17PVX0261 Uvån nedströms Naren 108
1081 Uvån, fotbollsplanen SE667302-138973 Uvån, fotbollsplanen 17STA3487 Uvån nedströms Naren Göta älv
1082 V abborrsjön utlo SE665709-132235 V abborrsjön utlo 17STA1638 Göta älv
1083 V sundsjön utlo SE665122-139897 V sundsjön utlo 17STA1683 Basthöjdsälven övre Göta älv
1084 Vadjungen utlo SE662625-129070 Vadjungen utlo 17STA2599 Vadjungen Göta älv
1085 Vadälven, Lyssås SE661537-129467 Vadälven, Lyssås 17PVX0139 Vadälven Göta älv
1086 Vadälven, lyssåsen SE661545-129471 Vadälven, lyssåsen 17STA2626 Vadälven Göta älv
1087 Vaggeälven, Kallboforsen SE662925-131596 Vaggeälven, Kallboforsen 17BTF0105 Vaggeälven ns Bjälvern Göta älv
1088 Vaggeälven, vagge SE662655-131440 Vaggeälven, vagge 17STA0734 Vaggeälven ns Bjälvern Göta älv
1089 Vaggeälven, Vagge SE662658-131442 Vaggeälven 17ELF0588 Vaggeälven ns Bjälvern Göta älv
1090 Vallen, före sågtjärn SE668778-137866 Vallen, O Sågtjärn 17ELF0457 Göta älv
1091 Vallälven, Majanpäsmossen SE667729-138961 Vallälven, Majanpäsmossen 17ELF0454 108
1092 Vallälven, valla SE667685-138965 Vallälven, valla 17STA0821 Göta älv
1093 Valpån SE668626-131936 Valpån 17PVX0307 108
1094 Valpån, valpåkojan SE668647-131912 Valpån, valpåkojan 17STA3390 Göta älv
1095 Vamnevattnet utlo SE659846-128952 Vamnevattnet utlo 17STA1150 Göta älv
1096 Vargsjön utlo SE658447-132130 Vargsjön utlo 17STA1200 Göta älv
1097 Varnan, ovan vägtrumman SE658584-140511 Varnan 17ELF0350 Varnan uppströms Övrekvarnsälven 108
1098 Varnan, Skanumstorp SE658726-140470 Varnan, Skanumstorp 17ELF0475 Varnan uppströms Övrekvarnsälven 108
1099 Varnan, älvbron SE658235-140490 Varnan, älvbron 17STA0756 Varnan uppströms Övrekvarnsälven Göta älv
1100 Varnan, Älvbron SE658255-140483 Varnan, Älvbron 17BTF0375 Varnan uppströms Övrekvarnsälven Göta älv
1101 Varån, före höljessjön SE677275-131980 Varån, före höljessjön 17STA0452 Göta älv
1102 Vasstjärnet utlo SE661876-130944 Vasstjärnet utlo 17STA1466 Göta älv
1103 Velen utlo SE668036-133721 Velen utlo 17STA0394 Velen Göta älv
1104 Viggan mellan, Bråten SE669880-133285 Viggan mellan, Bråten 17PVX0163 Viggan nedströms Gräsviggen Göta älv
1105 Viggan övre, före dos SE670938-132993 Viggan övre, före dos 17STA3528 Göta älv
1106 Viggan övre, Råviggberget SE670523-133163 Viggan övre, Råviggberget 17BTF0178 Viggan uppströms Gräsviggen Göta älv
1107 Viggan, Bråten SE669879-133288 Viggan, Bråten 17STA3432 Viggan nedströms Gräsviggen Göta älv
1108 Viggan, forsbroheden SE669100-133190 Viggan, forsbroheden 17STA0854 Göta älv
1109 Viggan, före gräsviggen SE670523-133160 Viggan, före gräsviggen 17STA2039 Göta älv
1110 Viksforsälven, bron SE657556-131829 Viksforsälven, bron 17PVX0253 Viksforsälven 108
1111 Viksforsälven, sillingsfors SE657580-131895 Viksforsälven, sillingsfors 17STA0769 Viksforsälven Göta älv
1112 Viksälven, sågmon SE662030-132147 Viksälven, sågmon 17STA2622 Viksälven nedströms Lillälven Göta älv
1113 Vilångsbäcken, hedehult SE657845-140570 Vilångsbäcken, hedehult 17STA2646 Övrekvarnsälven Göta älv
1114 Vilångsbäcken, Stakängen SE658030-140795 Vilångsbäcken, Stakängen 17ELF0611 Övrekvarnsälven Göta älv
1115 Vismen utlopp SE657042-141128 Vismen utlo 17STA1275 Vismen Göta älv
1116 Vitsandsälven/Vadälven, före Säveln SE661215-134400 Vitsandsälven/Vadälven, före Säveln 17STA2079 Vitsandsälven Göta älv
1117 Vitsandsälven/Vadälven, Vadtorp SE661415-134385 Vitsandsälven/Vadälven, Vadtorp 17BTF0170 Vitsandsälven Göta älv
1118 Vittsjön utlo SE662506-128199 Vittsjön utlo 17STA1738 Göta älv
1119 Vrångsälven, Eda SE664964-130228 Vrångsälven, Eda 17STA2238 Vrångsälven nedströms Växan Göta älv
1120 Vrångsälven, Tälle SE664050-130195 Vrångsälven, tälle 17STA0893 Vrångsälven nedströms Billan Göta älv
1121 Vågsjöarna SE663222-137322 Vågsjöarna 17NPF0016 Vågsjöån Göta älv
1122 Vågsjöarna SE663420-137470 Vågsjöarna 17BTF0263 Vågsjöån Göta älv
1123 Vågsjöån SE663087-137137 Vågsjöån 17STA4038 108
1124 Vågsjöån, N:a Stensdalen SE663245-137118 Vågsjöån, N:a Stensdalen 17ELF0442 Vågsjöån 108
1125 Vångan, Högheden O SE668884-136951 Vångan, Högheden O 17ELF0187 Vångan/Tybäcken Göta älv
1126 Vångan, s Vångjärten SE669340-136944 Vångan, s Vångjärten 17STA3467 Göta älv
1127 Vångan, stora vägen SE668915-136925 Vångan, "stora" vägen 17PVX0025 Vångan/Tybäcken Göta älv
1128 Våtsjön utlo SE671889-133381 Våtsjön utlo 17STA0009 Våtsjön Göta älv
1129 Våtsjöån SE671642-133419 Våtsjöån 17ELF0608 Våtsjöån 108
1130 Vägån, Gästgivaregården SE668867-134775 Vägån, Gästgivaregården 17BTF0393 Vägån Göta älv
1131 Vägån, vägsjöfors SE668870-134775 Vägån, vägsjöfors 17PVX0020 Vägån Göta älv
1132 Väjen, uppstr dos SE669610-135447 Väjen, uppstr dos 17STA3299 Lembergsälven Göta älv
1133 Väjån, Dalåsen SE665338-136648 Väjån, Dalåsen 17PVX0214 Väjån Göta älv
1134 Väjån, Dalåsen SE665343-136637 Väjån, Dalåsen 17STA4010 Väjån 108
1135 Väjån, no Kroktjärnen SE665913-136365 Väjån, no Kroktjärnen 17STA3414 Väjån Göta älv
1136 Väjån, sågfallet SE665410-136465 Väjån, sågfallet 17STA0913 Väjån Göta älv
1137 Vällen utlo SE665468-131021 Vällen utlo 17STA2255 Vällen Göta älv
1138 Värsjön mitt SE671072-136250 Värsjön mitt 17STA0042 Värsjön Göta älv
1139 Värån (Varån), före Hjorttjärnsbäcken SE670707-136173 Värån (Varån), före Hjorttjärnsbäcken 17STA3461 Värån Göta älv
1140 Värån, Torsby SE667381-134494 Värån, Torsby 17ELF0111 Värån Göta älv
1141 Värån, vasserud SE667458-134410 Värån, vasserud 17STA2068 Värån Göta älv
1142 Värån, Vasserud SE667458-134407 Värån, Vasserud 17BTF0394 Värån Göta älv
1143 Värån, värnäs SE670405-135930 Värån, värnäs 17STA0516 Värån Göta älv
1144 Västansjön utlo SE663379-134574 Västansjön utlo 17STA2650 Göta älv
1145 Västra gårdsjön utlo SE668682-135391 Västra gårdsjön utlo 17STA3277 Bjurbäcken Göta älv
1146 Västra harasjön utlo SE667933-136724 Västra harasjön utlo 17STA2738 Bäck mellan Harasjöarna, inkl V Harasjön Göta älv
1147 Västra hinnsjön utlo SE666876-136362 Västra hinnsjön utlo 17STA2653 Göta älv
1148 Västra Jolen, jolfallet SE667855-135320 Västra Jolen, jolfallet 17STA3247 Västra Jolen Göta älv
1149 Västra Skärjen utlo SE661754-141557 Västra Skärjen utlo 17STA1123 Västra Skärgen med utlopp i Östra Skärgen Göta älv
1150 Växaren utlo SE662463-129872 Växaren utlo 17STA1814 Växaren, Koppomsbäcken och V Buvattnet Göta älv
1151 Ytterbäcken SE673005-132605 Ytterbäcken 17STA0554 Glomma
1152 Ytterbäcken, Mosinaho SE672907-132472 Ytterbäcken, Mosinaho 17ELF0033 Glomma
1153 Yttern utlo SE672837-132396 Yttern utlo 17STA0107 Glomma
1154 Yxtjärnen utlo SE665853-141689 Yxtjärnen utlo 17STA2589 Göta älv
1155 Åltjärnen utlo SE659492-131642 Åltjärnen utlo 17STA3154 Göta älv
1156 Åmmesjöbäcken SE667153-135167 Åmmesjöbäcken 17STA4026 108
1157 Åmmesjön utlo SE667075-135419 Åmmesjön utlo 17STA0173 Göta älv
1158 Årtjärnet utlo SE663535-132422 Årtjärnet utlo 17STA1858 Årtjärnet och Årtjärnsbäcken Göta älv
1159 Årtjärnsbäcken, Ö Klypen O SE663519-132389 Årtjärnsbäcken, Ö Klypen O 17ELF0055 Årtjärnet och Årtjärnsbäcken Göta älv
1160 Åsebyälven, Råhögen SE658980-129675 Åsebyälven, Råhögen 17BTF0024 Åsebyälven nedre Göta älv
1161 Åsebyälven, åseby SE659030-129680 Åsebyälven, åseby 17STA0751 Åsebyälven nedre Göta älv
1162 Åselbäcken, före blacktjärn SE672327-133842 Åselbäcken 17ELF0559 Göta älv
1163 Åshagsbäcken, söderby SE666696-134533 Åshagsbäcken, söderby 17STA2267 Göta älv
1164 Åshagsbäcken, Söderby SE666690-134546 Åshagsbäcken, Söderby 17PVX0189 Göta älv
1165 Åsjön utlo SE659912-141745 Åsjön utlo 17STA1026 Åsjön Göta älv
1166 Åsjöälven, Åsjöhyttetorp SE659823-141661 Åsjöälven, Åsjöhyttetorp 17PVX0230 Åsjöälven ns Åsjön Göta älv
1167 Åsjöälven, Åsjöhyttetorp N SE659824-141660 Åsjöälven, Åsjöhyttetorp N 17ELF0200 Åsjöälven ns Åsjön Göta älv
1168 Åssjöälven, före Länsmansflån SE671388-136919 Åssjöälven 17PVX0308 Åssjöälven Göta älv
1169 Åtorpsälven, före vargsjön SE658552-132197 Åtorpsälven 17PVX0271 Gravälven Göta älv
1170 Älgebäcken O Gaffelingast SE673127-132207 Älgebäcken O Gaffelingast 17PVX0258 108
1171 Älgebäcken, no herresokojan SE673105-132215 Älgebäcken, no herresokojan 17STA0557 Glomma
1172 Älgsjöbäcken, före Bosjön SE663518-139415 Älgsjöbäcken, Bosjön 17ELF0460 Älgsjöbäcken Göta älv
1173 Älgsjön utlo SE658846-130647 Älgsjön utlo 17STA1396 Älgsjön Göta älv
1174 Älgsjön utlo SE664075-139319 Älgsjön utlo 17STA1517 Älgsjöbäcken Göta älv
1175 Älgsjön utlo SE672304-133127 Älgsjön utlo 17STA0129 Göta älv
1176 Älgsjön utlo SE661581-131055 Älgsjön utlo 17STA1098 Älgsjön Göta älv
1177 Älgtjärnen utlo SE665974-136091 Älgtjärnen utlo 17STA0786 Göta älv
1178 Älgåbäcken, hammarfallet SE664037-131027 Älgåbäcken, hammarfallet 17STA2637 Älgåbäcken Göta älv
1179 Älgåbäcken, Hammarfallet SE664030-131030 Älgåbäcken, Hammarfallet 17BTF0080 Älgåbäcken Göta älv
1180 Älgåbäcken, Älgåna SE657615-130315 Älgåbäcken, Älgåna 17BTF0049 Älgåbäcken Göta älv
1181 Älgån, björkaholm SE666025-135795 Älgån, björkaholm 17STA0892 Älgån Göta älv
1182 Älgån, Kårarna SE666017-135798 Älgån, Kårarna 17BTF0224 Älgån Göta älv
1183 Älgån, Kårarna/Fall SE666027-135796 Älgån, Kårarna/Fall 17ELF0124 Älgån Göta älv
1184 Älgån, älgå SE661845-131225 Älgån, älgå 17STA0696 Älgån Göta älv
1185 Älgånabäcken, före ö silen SE657610-130315 Älgånabäcken, före ö silen 17STA0770 Älgåbäcken Göta älv
1186 Älmheds-långtjärnen strand SE659362-130736 Älmheds-långtjärnen strand 17STA1340 Älmheds-Långtjärnet, Hasselbacketjärnet med utlopp Göta älv
1187 Ämten SE209223-434817 Uvån Geijersholm 17STA0254 Ämten Göta älv
1188 Ämten utlo SE658089-141217 Ämten utlo 17STA2647 Ämten och Hyttälven Göta älv
1189 Ämten utlo SE668975-137571 Ämten utlo 17STA0413 Ämten Göta älv
1190 Ämtsjön utlo SE667340-133269 Ämtsjön utlo 17STA0225 Göta älv
1191 Ängebäcken, efter höketjärnet SE664182-128342 Ängebäcken, efter höketjärnet 17STA2643 Göta älv
1192 Ängebäcken, Sundhagsfors SE664296-128448 Ängebäcken, Sundhagsfors 17ELF0373 108
1193 Ängsjön utlo SE664189-133312 Ängsjön utlo 17STA1555 Ängsjön Göta älv
1194 Ängsjön/korpralstjärn utlo SE659147-131899 Ängsjön/korpralstjärn utlo 17STA2983 Hällsjöälven Göta älv
1195 Ängstjärn utlo SE666321-134342 Ängstjärn utlo 17STA2578 Göta älv
1196 Ängsälven SE664095-133421 Ängsälven 17PVX0299 Brattaälv 108
1197 Ängsälven, us Håtjärnet SE664090-133425 Ängsälven, us Håtjärnet 17ELF0592 Brattaälv 108
1198 Ässjön utlo SE659741-129762 Ässjön utlo 17STA1363 Åsebyälven ns Ösjön 108
1199 Ö grysjön utlo SE671450-136285 Ö grysjön utlo 17STA0016 Östra Grysjön Göta älv
1200 Ö görsjön utlo SE665833-138648 Ö görsjön utlo 17STA2689 Görsjöbäcken Göta älv
1201 Ö hinnsjön utlo SE667029-136434 Ö hinnsjön utlo 17STA0171 108
1202 Ö jolen, efter storflån SE668850-135850 Ö jolen, efter storflån 17STA0871 Östra Jolen Göta älv
1203 Ö jolen, fastnäsberg SE668175-135845 Ö jolen, fastnäsberg 17STA0864 Östra Jolen Göta älv
1204 Ö jolen, Fastnässätern SE668174-135847 Ö jolen, Fastnässätern 17PVX0178 Östra Jolen Göta älv
1205 Ö Jolen, Stormyren SE668353-135849 Ö Jolen, Stormyren 17ELF0422 Östra Jolen 108
1206 Ö spjuttjärnen utlo SE659713-132044 Ö spjuttjärnen utlo 17STA2923 Göta älv
1207 Öbobäcken, Fribosjön SE664535-140589 Öbobäcken, Fribosjön 17STA2708 Saxhyttälven ns Dalkarlssjön 108
1208 Öbobäcken, Uppströms Fribosjön SE664602-140572 Öbobäcken 17PVX0276 Saxhyttälven ns Dalkarlssjön Göta älv
1209 Ögsjön utlo SE664779-140294 Ögsjön utlo 17STA1672 Ögsjön och Ögsjöbäcken Göta älv
1210 Ögsjön utlo SE666455-139290 Ögsjön utlo 17STA2350 Ögsjön och Kvarnbäcken Göta älv
1211 Öjenäsbäcken, före nysockensjön SE663090-131310 Öjenäsbäcken, före nysockensjön 17STA0725 Öjenäsbäcken Göta älv
1212 Öjenäsbäcken, Rönningtorpet SE663128-131294 Öjenäsbäcken, Rönningtorpet 17ELF0524 Öjenäsbäcken 108
1213 Öjenäsbäcken, Skogslund SE663119-131300 Öjenäsbäcken, Skogslund 17BTF0063 Öjenäsbäcken Göta älv
1214 Öjesjön mitt norr SE671058-134057 Öjesjön mitt norr 17STA2029 Göta älv
1215 Öjesjön utlo SE657856-131680 Öjesjön utlo 17STA3491 Öjesjön Göta älv
1216 Öjesjön utlo SE659168-130863 Öjesjön utlo 17STA1449 Öjesjön Göta älv
1217 Öjeån, efter västgöttjärn SE670665-133975 Öjeån, efter västgöttjärn 17STA0520 Öjeån Göta älv
1218 Öjeån, Snårberg SE670663-133974 Öjeån, Snårberg 17BTF0198 Öjeån Göta älv
1219 Örbingtjärnen utlo SE674068-134200 Örbingtjärnen utlo 17STA0139 Göta älv
1220 Örbäcken, efter örsjön SE666568-136203 Örbäcken, efter örsjön 17STA2389 Göta älv
1221 Örbäcken, ena SE664372-136977 Örbäcken, ena 17STA2687 Göta älv
1222 Örbäcken, före Gällälven SE666450-138310 Örbäcken, före Gällälven 17STA3489 Östra Gällsjön och Örbäcken Göta älv
1223 Örbäcken, Örbacka SE664472-136957 Örbäcken, Örbacka 17ELF0179 Göta älv
1224 Örebäcken, före Mjögsjön SE662115-130265 Örebäcken, före Mjögsjön 17STA3560 Göta älv
1225 Örebäcken, Häståsen SE671867-136221 Örebäcken, Häståsen 17STA4041 108
1226 Örebäcken, Häståsen SE671873-136221 Örebäcken, Häståsen 17ELF0609 108
1227 Örsjöbäcken, före granån SE666325-133074 Örsjöbäcken, före granån 17STA2112 Göta älv
1228 Örsjöbäcken, Hörnsättern SE666343-133057 Örsjöbäcken, Hörnsättern 17ELF0428 108
1229 Örsjöbäcken, N Knon SE668162-138244 Örsjöbäcken, N Knon 17PVX0306 Örsjöbäcken 108
1230 Örsjön utlo SE672172-134057 Örsjön utlo 17STA0008 Göta älv
1231 Örsjön utlo SE673703-135385 Örsjön utlo 17STA0131 Örån (Rattsjöälven) Göta älv
1232 Örsjöälven SE664980-139558 Örsjöälven 17STA4035 Örsjöälven 108
1233 Örsjöälven SE665028-139542 Örsjöälven 17PVX0302 Örsjöälven 108
1234 Örtjärn utlo SE662978-134469 Örtjärn utlo 17STA2089 Göta älv
1235 Örtjärnen utlo SE667545-133017 Örtjärnen utlo 17STA0202 Göta älv
1236 Örtjärnet utlo SE661103-130617 Örtjärnet utlo 17STA3408 Göta älv
1237 Örtjärnsbäcken, bohyttan SE661303-126966 Örtjärnsbäcken, bohyttan 17STA3332 Mellanälven övre Göta älv
1238 Örtjärnsbäcken, Starrmyrarna SE661409-126963 Örtjärnsbäcken, Starrmyrarna 17ELF0354 108
1239 Örtjärnsbäcken, us dos SE677275-131187 Örtjärnsbäcken, us dos 17STA2702 Örtjärnsbäcken Göta älv
1240 Örvattensbäcken, Hägerskullen SE662675-132860 Örvattensbäcken, Hägerskullen 17BTF0164 Örvattnet med utlopp Göta älv
1241 Örvattnet strand SE659576-131460 Örvattnet strand 17STA2379 Göta älv
1242 Örån, Finnfallet SE675022-132987 Örån, Finnfallet 17PVX0192 Örån Göta älv
1243 Örån, före Tåsan SE675339-133904 Örån, före Tåsan 17STA3493 Örån (Tåsan) Göta älv
1244 Örån, nedan vägen nära Klarälven SE675013-132987 Örån, nära Klarälven 17ELF0271 Örån Göta älv
1245 Örån, örtjärnshöjden SE667615-133115 Örån, V Örtjärnshöjden 17ELF0416 Grundan Göta älv
1246 Örån-Dammtjärnen SE669459-136305 Örån-Dammtjärnen 17PVX0058 Göta älv
1247 Ösjön miss SE660208-129859 Ösjön miss 17STA1066 Ösjön Göta älv
1248 Östen utlo SE661730-127741 Östen utlo 17STA1117 Upperudsälven nedströms Östen Göta älv
1249 Östergårdsbäcken, östergård SE660820-127650 Östergårdsbäcken, östergård 17STA0795 Kvarnbäcken Göta älv
1250 Östergårdsbäcken, Östergård SE660813-127650 Östergårdsbäcken, Östergård 17ELF0008 Kvarnbäcken Göta älv
1251 Östersjön utlo SE674729-132727 Östersjön utlo 17STA0054 Örån Göta älv
1252 Östersjön utlo SE671901-135531 Östersjön utlo 17STA2313 Göta älv
1253 Öster-svarttjärnet utlo SE663882-133837 Öster-svarttjärnet utlo 17STA1872 Göta älv
1254 Östra buvattnet utlo SE662288-130114 Östra buvattnet utlo 17STA3160 Östra Buvattnet Göta älv
1255 Östra gårdsjön utlo SE668826-135487 Östra gårdsjön utlo 17STA3302 Bjurbäcken Göta älv
1256 Östra harasjön utlo SE667993-136808 Östra harasjön utlo 17STA2737 Östra Harasjön Göta älv
1257 Östra rödvattnet utlo SE659336-131820 Östra rödvattnet utlo 17STA1966 Göta älv
1258 Östra römungen utlo SE661977-127255 Östra römungen utlo 17STA2141 Göta älv
1259 Östra sifiltjärnen utlo SE664998-141915 Östra sifiltjärnen utlo 17STA2588 Göta älv
1260 Östra sundsjön utlo SE665117-139977 Östra sundsjön utlo 17STA1702 Östra Sundsjön Göta älv
1261 Östra sågtjärnen utlo SE670315-135154 Östra sågtjärnen utlo 17STA2105 Sikvillen Göta älv
1262 Östra Örten utlo SE661720-138068 Östra Örten utlo 17STA1121 Östra Örten Göta älv
1263 Övern utlo SE663287-133560 Övern utlo 17STA1947 Göta älv
1264 Översjön SE664410-136192 Översjön 17NPF0022 Göta älv
1265 Övertjärnen utlo SE672703-132518 Övertjärnen utlo 17STA0113 Glomma
1266 Överudssjön SE659105-133982 Överudssjön 17NPF0010 Överudssjön Göta älv
1267 Övre Badasjön utlo SE667639-135045 Övre Badasjön utlo 17STA0206 Övre Badasjön Göta älv
1268 Övre blomsjön utlo SE658758-128386 Övre blomsjön utlo 17STA1238 Övre Blomsjön Göta älv
1269 Övre Brocken utlo SE668881-134749 Övre Brocken utlo 17STA3437 Göta älv
1270 Övre fryken utlo SE664198-135102 Övre fryken utlo 17STA2579 Övre Fryken Göta älv
1271 Övre gla utlo SE660366-130564 Övre gla utlo 17STA2832 Övre Gla Göta älv
1272 Övre Hurr utlo SE661314-126941 Övre Hurr utlo 17STA1190 Göta älv
1273 Övre vassbotten utl, alstakan SE664530-131625 Övre vassbotten utl, alstakan 17STA0927 Vaggeälven, Övre Vassbotten Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ackan, 900 m efter dos SE671980-134609 Ackan, 900 m efter dos 17STA3555 Ackan Göta älv
2 Ackan, Kroksätern V SE671402-134787 Ackan, Kroksätern V 17ELF0109 Ackan Göta älv
3 Acksjön, Jonsbyn SE661530-138458 Acksjön, Jonsbyn 17BTF0328 Acksjön Göta älv
4 Acksjöälven, Säljeheden SE666980-137595 Acksjöälven, Säljeheden 17ELF0169 Acksjöälven Göta älv
5 Alkebäcken, Tvättstugan SE662663-132343 Alkebäcken, Tvättstugan 17ELF0061 Alkebäcken Göta älv
6 Avundsåsån, Uppströms Bograngstjärnet SE673764-132597 Avundsåsån, Uppströms Bograngstjärnet 17ELF0035 Medskogsån nedströms Dypån Glomma
7 Badaälven, Bråtåsfolk SE666780-135045 Badaälven, Bråtåsfolk 17ELF0240 Badaälven Göta älv
8 Badaälven, Utloppet SE666422-134836 Badaälven, Utloppet 17ELF0118 Badaälven Göta älv
9 Badsjöbäcken 100 m ns vägen SE676676-130893 Badsjöbäcken 100 m ns vägen 17ELF0310 Göta älv
10 Badsjöbäcken 100 m us vägtrumman SE676682-130901 Badsjöbäcken 100 m us vägtrumman 17ELF0311 Göta älv
11 Barlindshultsälven, Hävden O SE660545-130233 Barlindshultsälven, Hävden O 17ELF0069 Barlindshultsälven Göta älv
12 Barlindshultsälven, Ns Bergstjärn SE660294-130221 Barlindshultsälven, Ns Bergstjärn 17ELF0066 Barlindshultsälven Göta älv
13 Barlindshultsälven, Ovan utloppet SE660567-130244 Barlindshultsälven, Ovan utloppet 17ELF0067 Barlindshultsälven Göta älv
14 Bergsjön utlo SE663756-131805 Bergsjön utlo 17STA2240 Bergsjön Göta älv
15 Billan, Billefalla SE665313-130637 Billan, Billefalla 17ELF0042 Billan Göta älv
16 Bjurånaälven, Majendal SE660040-130880 Bjurånaälven, Majendal 17ELF0075 Bjurånaälven Göta älv
17 Bjälverudsbäcken, Ns vägtrumma SE665744-134912 Bjälverudsbäcken, Ns vägtrumma 17ELF0135 Göta älv
18 Björka älv, Björkaholm SE666233-135915 Björka älv, Tomasberg 17BTF0215 Björka älv nedströms Björklången Göta älv
19 Björka älv, Mallbacken SE665502-135579 Björka älv, Mallbacken 17STA3398 Björka älv nedströms Älgån Göta älv
20 Björnklammen, Bråtlyckan SE658816-131211 Björnklammen, Bråtlyckan 17BTF0139 Björnklammen Göta älv
21 Björntjärnen utlo SE662089-138313 Björntjärnen utlo 17STA3019 Göta älv
22 Björntjärnsbäcken, före Lövån SE668748-138764 Björntjärnsbäcken, före Lövån 17STA3486 Göta älv
23 Blommaälven, Blommamossen SE657920-128100 Blommaälven, Blommamossen 17BTF0029 Blommaälven ns Nedre Blomsjön Göta älv
24 Blommaälven, Nedan damm SE657877-128067 Blommaälven, Nedan damm 17ELF0016 Blommaälven ns Nedre Blomsjön Göta älv
25 Bodaälven, Boda SE664210-128755 Bodaälven, Boda 17BTF0052 Bodaälven Göta älv
26 Borrälven ns Myrdammen SE664670-133565 Borrälven ns Myrdammen 17ELF0316 Borrälven Göta älv
27 Borrälven, Bergen N SE664675-133743 Borrälven, Bergen N 17ELF0131 Borrälven Göta älv
28 Borrälven, borra SE664675-133780 Borrälven, borra 17STA0930 Borrälven Göta älv
29 Borrälven, ns vägtrumma SE664669-133441 Borrälven, ns vägtrumma 17ELF0274 Borrälven Göta älv
30 Bosjöbäcken, Blomsterhult SE659750-140575 Bosjöbäcken, Blomsterhult 17BTF0371 Lundsbergsälven ns Grytingen Göta älv
31 Bratta älv, omlöp runt damm SE664056-133764 Bratta älv, omlöp runt damm 17ELF0238 Brattaälv Göta älv
32 Brattaälv, Berg SE664024-133938 Brattaälv, Berg 17BTF0237 Brattaälv Göta älv
33 Brattaälv, Sågabacken SE664051-133800 Brattaälv, Sågabacken 17ELF0133 Brattaälv Göta älv
34 Bredsjöälven, 1 km från Lettan SE673164-133263 Bredsjöälven, 1 km från Lettan 17PVX0021 Bredsjöälven Göta älv
35 Buvattsälven, Skjutbana SE662441-130127 Buvattsälven, Skjutbana 17ELF0039 Buvattsälven Göta älv
36 Buvattsälven, Ängåsen SE662602-130112 Buvattsälven, Ängåsen 17ELF0036 Buvattsälven Göta älv
37 Byckelsälven, Uppströms väg 63 SE661149-138780 Byckelsälven, Uppströms väg 63 17ELF0188 Byckelsälven Göta älv
38 Bäck från N.Örsjön till S.Örsjön, Utloppet SE661871-130681 "Bäck från N.Örsjön till S.Örsjön", Utloppet 17ELF0060 Örsjöbäcken Göta älv
39 Bärhusälven, Övre lokalen SE658459-130735 Bärhusälven, Övre lokalen 17ELF0077 Bärhusälven Göta älv
40 Dalsälven, Berg SE663193-131089 Dalsälven, Berg 17ELF0043 Dalsälven Göta älv
41 Dalsälven, Sten SE663135-131087 Dalsälven, Sten 17BTF0079 Dalsälven Göta älv
42 Dammälven, Uppströms golfbanan SE663155-141829 Dammälven, Uppströms golfbanan 17ELF0197 Dammälven ns Långban Göta älv
43 Drömmersbäcken, Bocktorp SE665742-133090 Drömmersbäcken, Bocktorp 17BTF0227 Göta älv
44 Edsälven, Nära Tvängstjärn SE659247-130072 Edsälven, Nära Tvängstjärn 17ELF0022 Edsälven Göta älv
45 Edsälven, Sanded SE659296-130098 Edsälven, Sanded 17ELF0023 Edsälven Göta älv
46 Ekälven, Kroken SE665419-131737 Ekälven, Kroken 17ELF0045 Ekälven Göta älv
47 Enån, N Åneberg SE664310-136910 Enån, N Åneberg 17BTF0312 Enån Göta älv
48 Enån, Utloppet av Stor-En SE664610-136696 Enån, Utloppet av Stor-En 17ELF0239 Enån Göta älv
49 Ertevattnet (no) utlo SE663003-128132 Ertevattnet (no) utlo 17STA2051 Göta älv
50 Femtan, Sidofåra bakom stenhög SE671800-135619 Femtan, Norra grenen 17ELF0229 Fämtan mellan Göta älv
51 Femtan, öppnad sidofåra SE672451-135648 Femtan, öppnad sidofåra 17ELF0256 Fämtan mellan Göta älv
52 Finnsjön, Finnerud SE658170-131994 Finnsjön, Finnerud 17BTF0146 Finnsjön Göta älv
53 Finntjärnsbäcken, Bäckelid N SE662063-133932 Finntjärnsbäcken, Bäckelid N 17ELF0094 Göta älv
54 Finntjärnsbäcken, Finnebäck (väg 63) SE661836-133870 Finntjärnsbäcken, Finnebäck (väg 63) 17ELF0093 Göta älv
55 Flytbäcken, före Rinnen SE661539-134325 Flytbäcken, före Rinnen 17STA3479 Vitsandsälven Göta älv
56 Fäbroälven, Kvarnen SE665893-132617 Fäbroälven, Kvarnen 17ELF0128 Göta älv
57 Fämtan Övre, Bäntebyvadet SE672576-135746 Fämtan Övre, Bäntebyvadet 17ELF0161 Fämtan mellan Göta älv
58 Fämtan, Grenarna SE671832-135680 Fämtan, Grenarna 17PVX0057 Fämtan mellan Göta älv
59 Fämtan, Nolnäs N SE671528-135405 Fämtan, Nolnäs N 17ELF0157 Fämtan nedre Göta älv
60 Fämtan, Stenledaren SE671541-135436 Fämtan, Stenledaren 17ELF0158 Fämtan nedre Göta älv
61 Fämtan, Vindskyddet SE671493-135329 Fämtan, Vindskyddet 17ELF0159 Fämtan nedre Göta älv
62 Fämtan, Virkesplanen SE671508-135351 Fämtan, Virkesplanen 17ELF0160 Fämtan nedre Göta älv
63 Giljan SE668620-134557 Giljan 17ELF0312 Göta älv
64 Glasälven, sidofåra väster SE661150-130091 Glasälven, sidofåra väster 17ELF0222 Sörbohedsälven Göta älv
65 Gransjön utlo SE656523-131669 Gransjön utlo 17STA2648 Gransjön Göta älv
66 Gransjön, Bjure SE656506-131674 Gransjön, Bjure 17BTF0149 Gransjön Göta älv
67 Gransjön, Lyckan SE656325-131638 Gransjön, Lyckan 17BTF0150 Gransjön Göta älv
68 Greånsälven, Greåna SE661178-130370 Greånsälven, Greåna 17ELF0070 Greånsälven ns Gränssjön Göta älv
69 Grundan övre, Tönnetsätern SE667985-136635 Grundan övre, Tönnetsätern 17BTF0274 Grundan uppströms Harasjöarna Göta älv
70 Grundan, Hoforsen SE667621-136871 Grundan, Hoforsen 17ELF0171 Grundan nedströms Harasjöarna Göta älv
71 Grundsjön, Grundhöjden SE667545-133310 Grundsjön, Grundhöjden 17BTF0200 Göta älv
72 Gränbäcken SE664468-132082 Gränbäcken 17PVX0048 Gränbäcken Göta älv
73 Grängen, Tabaktorp SE667354-136635 Grängen, Tabaktorp 17BTF0275 Grängen Göta älv
74 Grängen, Åsarna SE667380-136720 Grängen, Åsarna 17BTF0276 Grängen Göta älv
75 Gränsjöbäcken, N Vedviken SE660740-130810 Gränsjöbäcken, N Vedviken 17BTF0129 Göta älv
76 Gullsjöälven, Belsingtorp SE658107-132052 Gullsjöälven, Belsingtorp 17ELF0081 Gullsjöälven Göta älv
77 Gullsjöälven, sidofåra nedströms vägen SE658070-132134 Sidofåra nedströms vägen 17ELF0233 Gullsjöälven Göta älv
78 Gunnern, Gunnarskog SE663680-131780 Gunnern, Gunnarskog 17BTF0102 Gunnern Göta älv
79 Gunnern, Nolasjön SE663085-132085 Gunnern, Nolasjön 17BTF0103 Gunnern Göta älv
80 Gårdsjöälven, ålkärrsrud SE662915-135915 Gårdsjöälven, ålkärrsrud 17STA0720 Gårdsjöälven Göta älv
81 Gårdsjöälven, Ålkärrsrud SE663010-135887 Gårdsjöälven, Ålkärrsrud 17BTF0323 Gårdsjöälven Göta älv
82 Gårdsjöälven, Ålkärrsrud NV SE662978-135896 Gårdsjöälven, Ålkärrsrud NV 17ELF0185 Gårdsjöälven Göta älv
83 Gällälven, före Örbäcken SE666448-138285 Gällälven, före Örbäcken 17STA3488 Gällälven Göta älv
84 Gällälven, Nedan bron SE666320-138316 Gällälven, Nedan bron 17ELF0205 Uvån nedströms Ämten Göta älv
85 Halgån, Ennarbolssätern SE669455-137131 Halgån, Ennarbolssätern 17ELF0166 Halgån ns Sjöbäcken Göta älv
86 Halgån, Halgå SE668758-137000 Halgån, Halgå 17ELF0165 Halgån ns Kölan Göta älv
87 Halgån, O Halgåliden SE670261-137026 Halgån, O Halgåliden 17ELF0253 Halgån uppströms Sjöbäcken Göta älv
88 Halån, 200 m us stugan SE676055-131216 Halån, 200 m us stugan 17ELF0309 Halån Glomma
89 Halån, S vägen SE676016-131259 Halån, S vägen 17ELF0308 Halån Glomma
90 Hasslan, Gammelhagen SV SE668415-133645 Hasslan, Gammelhagen SV 17ELF0098 Hasslan Göta älv
91 Havsvallen, Asperforsen SE676910-132670 Havsvallen, Asperforsen 17ELF0206 Havsvallen Göta älv
92 Havån, Kvarnbäckens utlopp SE675190-133582 Havån, Kvarnbäckens utlopp 17ELF0146 Havån Göta älv
93 Holmerudsälven, Dalbo SE659654-128408 Holmerudsälven, Dalbo 17BTF0018 Fårnäsälven Göta älv
94 Holmerudsälven, holmerud SE659550-128375 Holmerudsälven, holmerud 17STA0805 Fårnäsälven Göta älv
95 Hornvallaån, efter dos SE672624-135477 Hornvallaån, efter dos 17STA3522 Göta älv
96 Hornvallaån, Sidofåra ov. Hornvallaån SE672422-135636 Hornvallaån, Sidofåra ov. Hornvallaån 17ELF0227 Fämtan mellan Göta älv
97 Horssjöälven SE661879-138471 Horssjöälven 17PVX0053 Horssjöälven Göta älv
98 Hynnan, 800 m från Höljan SE676075-131995 Hynnan, 800 m från Höljan 17BTF0244 Hynnan Göta älv
99 Hynnan, Nedan flottledsarm SE676047-131990 Hynnan, Nedan flottledsarm 17ELF0136 Hynnan Göta älv
100 Hyttälven, ns Lilla Horssjön SE663377-141210 Hyttälven, ns Lilla Horssjön 17PVX0055 Hyttälven nedströms Lilla Horssjön Göta älv
101 Hättälven, Lilla Hättälvstorp O SE660878-141695 Hättälven, Lilla Hättälvstorp O 17ELF0199 Hättälven Göta älv
102 Hättälven, Utloppet i Östersjön SE660941-141598 Hättälven, Utloppet i Östersjön 17ELF0198 Hättälven Göta älv
103 Högsjön utlo SE660824-128647 Högsjön utlo 17STA2574 Göta älv
104 Höksjöälven, efter dos SE667304-140698 Höksjöälven, efter dos 17STA3537 Höksjöälven Göta älv
105 Höksjöälven, Tuvbäcksmossen SE667025-141045 Höksjöälven, Tuvbäcksmossen 17BTF0338 Höksjöälven Göta älv
106 Höljan us Hynnan, Prästbrännan SE676305-131922 Höljan us Hynnan, Prästbrännan 17ELF0143 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
107 Höljan us Kvarnbäcken, Höljenäs nedre SE677140-131176 Höljan us Kvarnbäcken, Höljenäs nedre 17ELF0138 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
108 Höljan us Kvarnbäcken, Mogruvan SE677052-131247 Höljan us Kvarnbäcken, Mogruvan 17ELF0140 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
109 Höljan us Kvarnbäcken, Tennåsfallet SE676741-131614 Höljan us Kvarnbäcken, Tennåsfallet 17ELF0142 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
110 Höljan, bron Trysilvägen SE676129-132154 Höljan, bron Trysilvägen 17ELF0264 Höljan Göta älv
111 Höljan, Mogruvan, efter dos SE676976-131318 Höljan, Mogruvan, efter dos 17STA3516 Göta älv
112 Höljan, Nära norska gränsen SE677286-131032 Höljan, Nära norska gränsen 17ELF0263 Höljan uppströms Hynnan Göta älv
113 Igelälven, basteråsen SE665005-142035 Igelälven, basteråsen 17STA0939 Igelälven Göta älv
114 Igelälven, Kvarnen SV SE665308-142018 Igelälven, Kvarnen SV 17ELF0191 Igelälven Göta älv
115 Iglabäcken, Rasjkmyren SE670830-134712 Iglabäcken, Rasjkmyren 17BTF0383 Göta älv
116 Ivarsbyälven, Ivarsbyn N SE662452-128180 Ivarsbyälven, Ivarsbyn N 17ELF0002 Ivarsbyälven Göta älv
117 Jangsälven, Torntorp SE667384-135521 Jangsälven, Torntorp 17BTF0204 Jangsälven Göta älv
118 Jolaälven, Jolfallet SE667847-135276 Jolaälven, Jolfallet 17BTF0205 Jolaälven Göta älv
119 Järnsjön, Hagarna SE658706-129571 Järnsjön, Hagarna 17BTF0039 Järnsjön Göta älv
120 Järnsjön, Stövelsmossen SE658200-129618 Järnsjön, Stövelsmossen 17BTF0040 Järnsjön Göta älv
121 Järnsjön, Västerås SE658805-129837 Järnsjön, Västerås 17BTF0041 Järnsjön Göta älv
122 Järperudsälven, Treskog SE664605-132264 Järperudsälven, Treskog 17ELF0053 Järperudsälven Göta älv
123 Kallbäcken, 150 m ovan vägtrumma SE661309-130756 Kallbäcken, 150 m ovan vägtrumma 17ELF0059 Göta älv
124 Karlsforsälven, Korsbyn fotbollspl SE658055-130063 Karlsforsälven, Korsbyn fotbollspl 17ELF0026 Karlsforsälven ns Svensbysjön Göta älv
125 Kasbäcken, Kasen SE657365-129670 Kasbäcken, Kasen 17BTF0047 Kasbäcken Göta älv
126 Kisjöälven, Kisjöälven SE667123-139446 Kisjöälven, Kisjöälven 17BTF0287 Kisjöälven Göta älv
127 Klarälven torrfåran, S om rallycrossbanan SE675938-132389 Klarälven torrfåran, S om rallycrossbanan 17ELF0272 Klarälven nedströms Höljesdammen Göta älv
128 Klarälven, mellersta sidofåran SE673460-134160 Klarälven, mellersta sidofåran 17BTF0415 Klarälven ns Näckån Göta älv
129 Klarälven, nedre sidofåran SE673435-134155 Klarälven, nedre sidofåran 17BTF0414 Klarälven ns Näckån Göta älv
130 Knappåsälven, före Stenbäcken SE667775-135540 Knappåsälven, före Stenbäcken 17BTF0206 Knappåsälven Göta älv
131 Knoälven, efter framsjön SE667305-138730 Knoälven, efter framsjön 17STA0816 Knoälven Göta älv
132 Kopparebäcken, Us vägen SE660842-130182 Kopparebäcken, Us vägen 17ELF0068 Göta älv
133 Kroksälven, Gärdet, ovan bro SE660855-128295 Kroksälven, Gärdet, ovan bro 17ELF0216 Hämnäsälven ns Sandsjön Göta älv
134 Kroktjärnen utlo SE660222-142221 Kroktjärnen utlo 17STA0082 Kroktjärnen Göta älv
135 Kråktjärnsbäcken, Långt ns, us vägtrumma SE661936-133770 Kråktjärnsbäcken, Långt ns, us vägtrumma 17ELF0095 Göta älv
136 Kvarnbäcken, före Andtjärn SE669066-138543 Kvarnbäcken, före Andtjärn 17STA3485 Stensjöälven Göta älv
137 Kvarnbäcken, Åsen SE661815-129535 Kvarnbäcken, Åsen 17ELF0201 Göta älv
138 Kvarnviksbäcken, Sundhöjden SE658912-131357 Kvarnviksbäcken, Sundhöjden 17BTF0142 Göta älv
139 Kymmen, Grillstorp SE665322-133147 Kymmen, Grillstorp 17BTF0229 Kymmen Göta älv
140 Kymmen, Lämnäs SE665524-133166 Kymmen, Lämnäs 17BTF0230 Kymmen Göta älv
141 Kymmen, Stranden SE665813-132749 Kymmen, Stranden 17BTF0231 Kymmen Göta älv
142 Kymsälven, högfors SE665480-133300 Kymsälven, högfors 17STA0915 Kymsälven Göta älv
143 Kölan, Pällsloberget S SE669342-137220 Kölan, Pällsloberget S 17ELF0167 Kölan Göta älv
144 Lahallälven, Uppströms Hyttsjön SE664025-141162 Lahallälven, Uppströms Hyttsjön 17ELF0195 Saxhyttälven ns Stensjön Göta älv
145 Lakenesjön, Krakoudden SE665541-136857 Lakenesjön, Krakoudden 17BTF0308 Lakenesjön Göta älv
146 Laskerudsbäcken, N Laskerud SE660175-130691 Laskerudsbäcken, N Laskerud 17BTF0130 Göta älv
147 Lerälven, Hälserud SE664056-134695 Lerälven, Hälserud 17BTF0225 Lerälven Göta älv
148 Likan, Getalund SE672820-134979 Likan, Getalund 17ELF0155 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
149 Likan, Likenäs ns väg 62 SE672498-134866 Likan, Likenäs ns väg 62 17ELF0151 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
150 Likan, ns fisktrappan SE672516-134889 Likan, ns fisktrappan 17ELF0259 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
151 Likan, Sidofåra västra sidan SE673159-134871 Likan, Sidofåra västra sidan 17ELF0232 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
152 Likan, Sidofåra östra sidan SE672781-134979 Likan, Sidofåra östra sidan 17ELF0223 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
153 Likan, Tranåsen SE672680-134990 Likan, Tranåsen 17ELF0156 Likan nedströms Tvärlikan Göta älv
154 Lillekälven, Lillekens utlopp SE666114-131808 Lillekälven, Lillekens utlopp 17ELF0046 Lillekälven Göta älv
155 Lillforsälven/Utgårdssjön utlo, efter dos SE665809-130911 Lillforsälven/Utgårdssjön utlo, efter dos 17STA3539 Jösseälven Håvilsrud Göta älv
156 Lill-Havån, Västra Havsjöberget O SE676100-133112 Lill-Havån, Västra Havsjöberget O 17ELF0147 Havån Göta älv
157 Lillälven, Brona SE657820-130948 Lillälven, Brona 17ELF0082 Lillälven Göta älv
158 Lillälven, omlöp/sidofåror SE657301-131091 Lillälven, omlöp/sidofåror 17ELF0262 Lillälven nedströms Ämmeskogssjön Göta älv
159 Lillälven, ovan vägen SE657057-131233 Lillälven, ovan vägen 17ELF0254 Göta älv
160 Lillälven, S Kvarntorp SE657490-131005 Lillälven, S Kvarntorp 17ELF0203 Lillälven Göta älv
161 Ljusnan ns Nedre Brocken, Kollerudsforsen SE668150-134500 Ljusnan ns Nedre Brocken, Kollerudsforsen 17ELF0204 Ljusnan ns Sorkan Göta älv
162 Ljusnan ns Nedre Brocken, Ns Skansens krv SE668420-134541 Ljusnan ns Nedre Brocken, Ns Skansens krv 17ELF0113 Ljusnan ns Nedre Brocken Göta älv
163 Ljusnan us Ackan, Fuggesåsen SE671420-134708 Ljusnan us Ackan, Fuggesåsen 17BTF0386 Ljusnan ns Ljusnetjärnarna Göta älv
164 Ljusnan us Sikvillen, Digerberget NO SE670954-134747 Ljusnan us Sikvillen, Digerberget NO 17ELF0108 Ljusnan ns Ackan Göta älv
165 Ljusnan, berghällen SE671334-134759 Ljusnan, berghällen 17ELF0241 Ljusnan ns Ackan Göta älv
166 Ljusnan, Djupdalen SE669339-134823 Ljusnan, Djupdalen 17ELF0250 Ljusnan ns Sikvillen Göta älv
167 Ljusnan, efter Ned Brocken SE668613-134649 Ljusnan, efter Ned Brocken 17STA3438 Ljusnan ns Nedre Brocken Göta älv
168 Ljusnan, järnvägsbron SE667380-134512 Ljusnan, järnvägsbron 17ELF0112 Ljusnan ns Hänsjön Göta älv
169 Ljusnan, Kollerudsforsen, södra sidan SE668154-134479 Ljusnan, Kollerudsforsen, södra sidan 17ELF0247 Ljusnan ns Sorkan Göta älv
170 Ljusnan, norra sidan Kollerudsforsen SE668160-134482 Ljusnan, norra sidan Kollerudsforsen 17ELF0261 Ljusnan ns Sorkan Göta älv
171 Ljusnan, us Ljusnetjärnarna, efter dos SE672014-134034 Ljusnan, us Ljusnetjärnarna, efter dos 17STA3524 Ljusnan uppströms Ljusnetjärnarna Göta älv
172 Lovisebergsälven, Loviseberg S SE665024-137067 Lovisebergsälven, Loviseberg S 17ELF0177 Lovisebergsälven Göta älv
173 Lovisebergsälven, sörby SE665205-137010 Lovisebergsälven, sörby 17STA0912 Lovisebergsälven Göta älv
174 Lukasbäcken, Svenshöjden SE671216-132892 Lukasbäcken, Svenshöjden 17BTF0174 Viggan uppströms Gräsviggen Göta älv
175 Lundsbergsälven, lundsberg SE659835-140750 Lundsbergsälven, lundsberg 17STA0811 Lundsbergsälven ns Hållsjön Göta älv
176 Lundsbäcken, Lerberget SE663498-129688 Lundsbäcken, Lerberget 17BTF0069 Göta älv
177 Lundsbäcken, ned älgestad SE663504-129692 Lundsbäcken, ned älgestad 17STA2638 Göta älv
178 Lungälven SE660618-140671 Lungälven, nedströms bron 17PVX0029 Lungälven ns Lungen Göta älv
179 Lungälven SE660631-140626 Lungälven 17STA3580 Lungälven ns Lungen Göta älv
180 Långebäck, Gate SE662734-128235 Långebäck, Gate 17ELF0003 Ivarsbyälven Göta älv
181 Långlikan, Råbäckdammen SE673835-134662 Långlikan, Råbäckdammen 17ELF0152 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
182 Långlikan, Uppströms Svartbäcken SE673326-134800 Långlikan, Uppströms Svartbäcken 17ELF0153 Likan uppströms Tvärlikan Göta älv
183 Magdebäcken, Kraftledningen SE658100-130106 Magdebäcken, Kraftledningen 17ELF0027 Magdebäcken Göta älv
184 Mangen utlo SE662445-133391 Mangen utlo 17STA3028 Mangälven Göta älv
185 Mangen (no) utlo SE665450-127650 Mangen (no) utlo 17STA2601 Göta älv
186 Mangen, Lövnäs SE662777-133271 Mangen, Lövnäs 17BTF0155 Mangen Göta älv
187 Mangslidälven Nedre SE670032-133984 Mangslidälven Nedre 17PVX0003 Mangslidälven nedströms Mangen Göta älv
188 Mangslidälven Övre, Bjurberget S SE671726-133194 Mangslidälven Övre, Bjurberget S 17ELF0102 Mangslidälven uppströms Våtsjöån Göta älv
189 Mangslidälven Övre, Lidarönningen SE671717-133204 Mangslidälven Övre, Lidarönningen 17ELF0101 Mangslidälven uppströms Våtsjöån Göta älv
190 Mangslidälven, efter dos SE672068-132971 Mangslidälven, efter dos 17STA3527 Mangslidälven uppströms Våtsjöån Göta älv
191 Mangslidälven, sidofåra närmast vägen SE670737-133810 Mangslidälven, sidofåra närmast vägen 17ELF0237 Mangslidälven uppströms Mangen Göta älv
192 Mangälven, Ned kraftstationen SE662362-133584 Mangälven, Ned kraftstationen 17ELF0226 Slorudsälven Göta älv
193 Mangälven, Nedan kraftstation SE662450-133415 Mangälven, Nedan kraftstation 17ELF0214 Mangälven Göta älv
194 Mansån, Brattberget SV SE664610-136294 Mansån, Brattberget SV 17ELF0181 Mansån Göta älv
195 Mansån, dammen SE664335-136280 Mansån, dammen 17STA2453 Mansån Göta älv
196 Masttakebäcken, Kvarndammen SE662537-132420 Masttakebäcken, Kvarndammen 17ELF0062 Göta älv
197 Medskogsån, Heikila SE673507-131926 Medskogsån, Heikila 17ELF0032 Medskogsån nedströms Smörån Glomma
198 Mossbäcken, Vägbron SE658932-129563 Mossbäcken, Vägbron 17ELF0025 Mossbäcken Göta älv
199 Moälven, Ögården SE658173-128598 Moälven, Ögården 17BTF0032 Moälven Göta älv
200 Musån övre, Uppströms Mussjön SE669326-137860 Musån övre, Uppströms Mussjön 17ELF0172 Musån nedströms Kvarnälven Göta älv
201 Märrbäcken, us vägtrumma SE664746-133228 Märrbäcken, us vägtrumma 17ELF0273 Göta älv
202 Nedre Blomsjön, Blomsjön SE658155-128162 Nedre Blomsjön, Blomsjön 17BTF0030 Nedre Blomsjön Göta älv
203 Nedre Blomsjön, Norrnäs SE657956-128127 Nedre Blomsjön Norrnäs 17BTF0031 Nedre Blomsjön Göta älv
204 Nedre forsen, tullen SE660854-127041 Nedre forsen, tullen 17STA3503 Mellanälven övre Göta älv
205 Nedre Lersjön, Snickartorpet SE664260-129690 Nedre Lersjön, Snickartorpet 17BTF0071 Nedre Lersjön Göta älv
206 Nedre Tvängen, Sätern SE659367-130200 Nedre Tvängen, Sätern 17BTF0037 Nedre Tvängen Göta älv
207 Noraneälven, Brona SE657811-130943 Noraneälven, Brona 17BTF0138 Lillälven Göta älv
208 Nordmarksälven, Bergmossen NO SE663754-140087 Nordmarksälven, Bergmossen NO 17ELF0192 Nordmarksälven övre Göta älv
209 Nordmarksälven, sågartorpet SE664148-139947 Nordmarksälven, sågartorpet 17STA3473 Nordmarksälven övre Göta älv
210 Norra ämten utlo SE660121-140473 Norra ämten utlo 17STA1062 Norra Ämten Göta älv
211 Nyckelvattnet, Gåstjärn SE669540-132120 Nyckelvattnet, Gåstjärn 17BTF0395 Nyckelvattnet Göta älv
212 Näckån, Hedgärdet SE673984-133918 Näckån, Hedgärdet 17ELF0149 Näckån Göta älv
213 Näckån, nedan fisktrappan SE673950-133902 Näckån, nedan fisktrappan 17ELF0270 Näckån Göta älv
214 Näckån, Uppströms väg SE674090-133887 Näckån, Uppströms väg 17ELF0150 Näckån Göta älv
215 Omlöp vid Bredsjöns utlopp SE666800-133782 Omlöp vid Bredsjöns utlopp 17ELF0235 Göta älv
216 Omlöp vid Gränsjöns utlopp SE661237-130393 Omlöp vid Gränsjöns utlopp 17ELF0234 Greånsälven ns Gränssjön Göta älv
217 Oselva (no), Östervallskog SE662056-127765 Oselva (no), Östervallskog 17ELF0001 Oselva Göta älv
218 Prostgårdsälven, Uppströms järnväg SE661241-138442 Prostgårdsälven, Uppströms järnväg 17ELF0189 Prostgårdsälven Göta älv
219 Racken, Nordtomten SE662510-132167 Racken, Nordtomten 17BTF0115 Racken Göta älv
220 Racken, Perserud SE662600-132344 Racken, Perserud 17BTF0116 Racken Göta älv
221 Racken, Sal SE662355-132255 Racken, Sal 17BTF0117 Racken Göta älv
222 Rattsjö-/Vallsjöälven, efter dos SE673829-135551 Rattsjö-/Vallsjöälven, efter dos 17STA3520 Rattsjöälven Göta älv
223 Rattån, Sågbacken V SE669988-133999 Rattån, Sågbacken V 17ELF0103 Rattån Göta älv
224 Rinnen, Rennstad SE661293-134520 Rinnen, Rennstad 17BTF0165 Rinnen Göta älv
225 Rinnen, Takene SE661935-134275 Rinnen, Takene 17BTF0167 Rinnen Göta älv
226 Rinnforsälven SE661557-134354 Rinnforsälven 17PVX0002 Vitsandsälven Göta älv
227 Rinnälven, Väst om vägen SE661138-129474 Rinnälven, Väst om vägen 17ELF0228 Rinnälven Göta älv
228 Rottnan, efter dos SE670895-131110 Rottnan, efter dos 17STA3535 Göta älv
229 Rottnan, före dos SE671685-130970 Rottnan, före dos 17STA3534 Göta älv
230 Rottnan, före Kjerkesjåa SE669572-131460 Rottnan, före Kjerkesjåa 17STA3451 Göta älv
231 Rottnan, Grinnemo SE665872-133940 Rottnan, Grinnemo 17BTF0399 Rottnan ns Skallbergssjön Göta älv
232 Rottnan, lekbotten vid kraftledning SE666035-133885 Rottnan, lekbotten vid kraftledning 17ELF0265 Rottnan ns Skallbergssjön Göta älv
233 Rottnan, sidofåra ns kraftledning SE666033-133889 Rottnan, sidofåra ns kraftledning 17ELF0266 Rottnan ns Skallbergssjön Göta älv
234 Rottnan, V Högåsen SE665483-133835 Rottnan, V Högåsen 17ELF0252 Rottnan ns Skallbergssjön Göta älv
235 Rämånaälven, Uppströms Glatjärn SE659546-131238 Rämånaälven, Uppströms Glatjärn 17ELF0074 Rämånaälven Göta älv
236 Ränken, Sandsgården SE662975-130202 Ränken, Sandsgården 17BTF0060 Ränken Göta älv
237 Ränken, Svenkerud SE662423-130522 Ränken, Svenkerud 17BTF0061 Ränken Göta älv
238 Ränken, Ö Brevik SE662768-130503 Ränken, Ö Brevik 17BTF0062 Ränken Göta älv
239 Röjdan nedre, Östmark SE668855-133190 Röjdan nedre, Östmark 17BTF0188 Röjdan ns Röjden Göta älv
240 Röjdan övre, Kvarnbacken O SE668978-133066 Röjdan övre, Kvarnbacken O 17ELF0099 Röjdan ns Röjden Göta älv
241 Rökbäcken, Rök SE657175-130530 Rökbäcken, Rök 17BTF0048 Rökbäcken Göta älv
242 Rökbäcken, Rök SE657191-130528 Rökbäcken, Rök 17ELF0029 Rökbäcken Göta älv
243 Sandaälven, E 18 bron SE658736-129975 Sandaälven, E 18 bron 17ELF0019 Sandaälven Göta älv
244 Sandaälven, Grammerhult SE658900-130081 Sandaälven, Grammerhult 17ELF0021 Sandaälven Göta älv
245 Sandaälven, Sannaneknatten N SE658990-130045 Sandaälven, Sannaneknatten N 17ELF0020 Sandaälven Göta älv
246 Sandsjöälven nedre, Tången SE663544-140470 Sandsjöälven nedre, Tången 17ELF0194 Sandsjöälven ns Tabergs kanal Göta älv
247 Sandsjöälven övre, Ö Ladängen SO SE664484-140437 Sandsjöälven övre, Ö Ladängen SO 17ELF0193 Sandsjöälven ns Skrocksjön Göta älv
248 Sikvillen, Björbysätern O SE670146-135023 Sikvillen, Björbysätern O 17ELF0110 Sikvillen Göta älv
249 Skallbäcken, Öv Skalltorp SE667425-133555 Skallbäcken, Öv Skalltorp 17ELF0115 Göta älv
250 Skillerälven SE662779-140945 Skillerälven 17PVX0027 Göta älv
251 Skruvbäcken SE662030-130177 Skruvbäcken 17ELF0314 Göta älv
252 Skärgeälven, Duvenässätern SE663379-138011 Skärgeälven, Duvenässätern 17BTF0321 Skärgesälven Göta älv
253 Slorudsälven, Gullesbyn V SE662311-133573 Slorudsälven, Gullesbyn V 17ELF0089 Slorudsälven Göta älv
254 Slorudsälven, Gullsbysågen SE662221-133617 Slorudsälven, Gullsbysågen 17ELF0304 Slorudsälven Göta älv
255 Slorudsälven, Mjölnarstugan SE662127-133619 Slorudsälven, Mjölnarstugan 17ELF0305 Slorudsälven Göta älv
256 Slorudsälven, öppnad sidofåra SE662131-133619 Slorudsälven, öppnad sidofåra 17ELF0303 Slorudsälven Göta älv
257 Smörån, Bograngen SE673613-132484 Smörån, Bograngen 17ELF0034 Smörån Glomma
258 Sorkan, Kollerud SE668087-134435 Sorkan, Kollerud 17BTF0392 Sorkan Göta älv
259 Stampebäcken SE661935-140960 Stampebäcken 17ELF0218 Stampbäcken Göta älv
260 Stenbybäcken, björnklammens utl SE658564-131504 Stenbybäcken, björnklammens utl 17STA3296 Stenbyälven Göta älv
261 Stenbybäcken, Bråtarna SE658410-131605 Stenbybäcken, Bråtarna 17ELF0079 Stenbyälven Göta älv
262 Stenbyälven, utlo Björnklammen SE658559-131508 Stenbybäcken, utlo Björnklammen 17PVX0001 Stenbyälven Göta älv
263 Stenbäcken, St Gråsjö SE662738-134171 Stenbäcken, St Gråsjö 17BTF0168 Svartånaälven Göta älv
264 Stora bör mitt SE657873-130962 Stora bör mitt 17STA1320 Göta älv
265 Stora Lesjön, Ållevik SE659989-132158 Stora Lesjön, Ållevik 17BTF0133 Stora Lesjön Göta älv
266 Stora Salungen, Fridhem SE663640-132838 Stora Salungen, Fridhem 17BTF0160 Stora Salungen Göta älv
267 Stora Salungen, Nabben SE663480-132956 Stora Salungen, Nabben 17BTF0161 Stora Salungen Göta älv
268 Storeken, Hatthallen SE665854-131782 Storeken, Hatthallen 17BTF0090 Storeken Göta älv
269 Stor-Jangen, efter dos SE665466-136193 Stor-Jangen, efter dos 17STA3541 Göta älv
270 Stor-Treen, Brånberget SE664859-132162 Stor-Treen, Brånberget 17BTF0096 Stor-Treen Göta älv
271 Stor-Treen, Sulvikberget SE664905-132380 Stor-Treen, Sulvikberget 17BTF0097 Stor-Treen Göta älv
272 Stor-älgsjön mitt SE659683-140265 Stor-älgsjön mitt 17STA1378 Stor-Älgsjön Göta älv
273 Stöllsjön utlo SE670083-136706 Stöllsjön utlo 17STA0013 Stöllsjön Göta älv
274 Stömneälven, Stömne SE659390-132682 Stömneälven, Stömne 17ELF0076 Stömnebäcken Göta älv
275 Stöpälven, Bäcken SE665222-134780 Stöpälven, Bäcken 17BTF0213 Stöpälven Göta älv
276 Stöpälven, Stöpafors kvarn SE665200-134919 Stöpälven, Stöpafors kvarn 17ELF0121 Stöpälven Göta älv
277 Stöpälven, Us damm Stöpafors SE665155-134866 Stöpälven, Us damm Stöpafors 17ELF0122 Göta älv
278 Sundtjärnen utlo SE660274-142230 Sundtjärnen utlo 17STA0080 Sundtjärnen Göta älv
279 Svanskogsbäcken, Bäck i Svanskog SE656693-131453 Svanskogsbäcken, Bäck i Svanskog 17ELF0217 Lillälven Göta älv
280 Svartsången, Drågen SE661620-142045 Svartsången, Drågen 17BTF0367 Svartsången Göta älv
281 Svartån, Knölen N SE663026-139333 Svartån, Knölen N 17ELF0175 Svartån Göta älv
282 Svartån, Sågen ns bro SE659429-139819 Svartån, Sågen ns bro 17ELF0207 Svartån Göta älv
283 Svartånaälven, Västom SE662195-134250 Svartånaälven, Västom 17ELF0091 Göta älv
284 Svartälven övre, Höksjöagen SE667235-141070 Svartälven övre, Höksjöagen 17BTF0341 Göta älv
285 Svartälven, eft Höksjöagen SE667145-141051 Svartälven, eft Höksjöagen 17STA3426 Göta älv
286 Svartälven, sågen SE668330-140775 Svartälven, sågen 17STA3321 Göta älv
287 Sågebäcken, Sätra SE660646-131123 Sågebäcken, Sätra 17ELF0073 Sågebäcken Göta älv
288 Söljeälven, Sölje SE660044-132360 Söljeälven, Sölje 17BTF0134 Söljeälven Göta älv
289 Söljeälven, Sölje SE660065-132365 Söljeälven, Glafsfjorden 17ELF0213 Söljeälven Göta älv
290 Sör- och östkvien utlo SE669433-138968 Sör- och östkvien utlo 17STA2690 Väst-Kvien Göta älv
291 Sörbohedsälven, nedströms Gladåker SE661004-130232 Sörbohedsälven, nedströms Gladåker 17ELF0064 Sörbohedsälven Göta älv
292 Sörbohedsälven, pvx SE661334-130076 Sörbohedsälven 17PVX0312 Sörbohedsälven Göta älv
293 Tannsjön, Vernet SE664747-128286 Tannsjön, Vernet 17BTF0058 Tannsjön Göta älv
294 Tarmsälven, Öjersbyn SE659944-127299 Tarmsälven, Öjersbyn 17ELF0011 Tarmsälven Göta älv
295 Tobyälven, efter dos SE663531-133333 Tobyälven, efter dos 17STA3543 Tobyälven Göta älv
296 Tobyälven, Knaggen S SE663369-133350 Tobyälven, Knaggen S 17ELF0086 Tobyälven Göta älv
297 Torgilsrudsälven, Gryttved SE663915-129745 Torgilsrudsälven, Gryttved 17ELF0040 Torgilsrudsälven Göta älv
298 Torpedalsälven, ovan utriven damm SE661586-127397 Torpedalsälven, ovan utriven damm 17ELF0255 Göta älv
299 Torpedalsälven, Styckebron SE661542-127424 Torpedalsälven, Styckebron 17ELF0006 Torpedalsälven Göta älv
300 Torpedalsälven, utriven krvdamm SE661577-127402 Torpedalsälven, utriven krvdamm 17ELF0258 Torpedalsälven Göta älv
301 Trehörningen, Haltola SE664560-132735 Trehörningen, Haltola 17BTF0098 Trehörningen Göta älv
302 TVÄLLEN SE666073-132197 TVÄLLEN 17PVX0006 Göta älv
303 Tvällälven, Kristningstorp SE665814-132564 Tvällälven, Kristningstorp 17ELF0127 Tvällälven Göta älv
304 Tvärlikan, Knölarna SE673350-135012 Tvärlikan 17PVX0056 Tvärlikan Göta älv
305 Tvärlikan, Nedströms bro SE672942-134949 Tvärlikan, Nedströms bro 17ELF0154 Tvärlikan Göta älv
306 Tvärån, Bäck SE664885-135600 Tvärån, Bäck 17BTF0219 Tvärån Göta älv
307 Tvärån, Granås SE669495-132730 Tvärån, Granås 17BTF0193 Tvärån Göta älv
308 Tvärån, Lill-Rännberg SE669607-132615 Tvärån, Lill-Rännberg 17ELF0100 Tvärån Göta älv
309 Tåsan, Gamla brofästet SE674495-133292 Tåsan, Gamla brofästet 17ELF0145 Tåsan nedströms Havån Göta älv
310 Tåsan, nedan fallet SE674492-133445 Tåsan, nedan fallet 17ELF0269 Tåsan nedströms Havån Göta älv
311 Ulvån, Fäbacken SE668225-132565 Ulvån, Fäbacken 17BTF0397 Ulvån Göta älv
312 Utterbäcken SE666000-140925 Utterbäcken 17ELF0315 Göta älv
313 Uvån övre, Uvanå SE668750-138840 Uvån övre, uvanå 17STA0869 Årosälven Göta älv
314 V römungen (no) utlo SE662080-127280 V römungen (no) utlo 17STA0691 Göta älv
315 Vallsjöälven, före dos SE673900-135555 Vallsjöälven, före dos 17STA3256 Rattsjöälven Göta älv
316 Vallälven, Gillerberg SE667688-138969 Vallälven, Gillerberg 17BTF0285 Göta älv
317 Viggan mellan, Bråten SE669935-133310 Viggan mellan, Bråten 17ELF0097 Viggan nedströms Gräsviggen Göta älv
318 Viggan mellan, Metbäcken SE669360-133215 Viggan mellan, Metbäcken 17ELF0096 Viggan nedströms Gräsviggen Göta älv
319 Viggan övre, efter dos SE670884-133008 Viggan övre, efter dos 17STA3529 Viggan uppströms Gräsviggen Göta älv
320 Viggan, Berg SE669345-133213 Viggan, Berg 17BTF0177 Viggan nedströms Gräsviggen Göta älv
321 Viksälven, Holm SE662245-132157 Viksälven, Holm 17BTF0118 Viksälven Göta älv
322 Visman, före bruket SE656170-140725 Visman, före bruket 17PVX0026 Visman ns Vismen Göta älv
323 Vrångbäcken, Trollskogen SE661948-133384 Vrångbäcken, Trollskogen 17ELF0092 Vrångbäcken Göta älv
324 VÅGSJÖARNA SE663396-137459 VÅGSJÖARNA 17PVX0004 Göta älv
325 Vångan, Åstrand SE668913-136925 Vångan, Åstrand 17BTF0326 Vångan/Tybäcken Göta älv
326 Väjen, efter dos SE669569-135439 Väjen, efter dos 17STA3530 Lembergsälven Göta älv
327 Väjån, Dalåsen SE665371-136603 Väjån, Dalåsen 17ELF0176 Väjån Göta älv
328 Vällen, NV Bunäset SE665472-130990 Vällen, NV Bunäset 17BTF0092 Vällen Göta älv
329 Värsjön, Värbergsstugan SE671025-136283 Värsjön, Värbergsstugan 17BTF0265 Värsjön Göta älv
330 Värån, Bäckelid SE670679-136085 Värån, Bäckelid 17ELF0164 Värån Göta älv
331 Värån, nedan fallet SE670425-135940 Värån, nedan fallet 17ELF0268 Värån Göta älv
332 Värån, Värnäs SE670391-135907 Värån, Värnäs 17ELF0163 Värån Göta älv
333 Värån, Öv Värnäs SE670492-135982 Värån, Öv Värnäs 17PVX0023 Värån Göta älv
334 Västra jolen, Jolkroksmossen SE668360-135560 Västra jolen, Jolkroksmossen 17BTF0208 Västra Jolen Göta älv
335 Västra örsjön utlo SE668280-138319 Västra örsjön utlo 17STA3186 Örsjöbäcken Göta älv
336 Åkevatnet (no) utlo SE661982-126849 Åkevatnet (no) utlo 17STA3502 Göta älv
337 Ålebybäcken, före rannsjön SE663893-136150 Ålebybäcken, före rannsjön 17PVX0009 Göta älv
338 Årtjärnsbäcken, omlöpet SE663519-132135 Årtjärnsbäcken, omlöpet 17ELF0260 Göta älv
339 Åsebyälven, Fornminnet SE658971-129670 Åsebyälven, Fornminnet 17ELF0014 Åsebyälven nedre Göta älv
340 Åshagsbäcken, Söderby SE666691-134549 Åshagsbäcken, Söderby 17ELF0134 Göta älv
341 Åshagsbäcken, åshagen SE666584-134382 Åshagsbäcken, åshagen 17STA3399 Göta älv
342 Åsjöälven, före ullvettern SE659680-141630 Åsjöälven, före ullvettern 17STA0809 Åsjöälven ns Åsjön Göta älv
343 Älgsjöbäcken, Hästbroberget SE663870-139456 Älgsjöbäcken, Hästbroberget 17BTF0305 Älgsjöbäcken Göta älv
344 Älgsjön SE665959-136056 Älgsjön 17BTF0223 Älgsjön Göta älv
345 Älgåbäcken, Älgåna SE657610-130320 Älgåbäcken, Älgåna 17ELF0028 Älgåbäcken Göta älv
346 Älgån, Kyrkan SE661847-131220 Älgån, Kyrkan 17ELF0058 Älgån Göta älv
347 Älgån, Smedlyckan SE661643-131151 Älgån, Smedlyckan 17BTF0112 Älgån Göta älv
348 Älgån, V Skyberg SE661697-131173 Älgån, V Skyberg 17ELF0057 Älgån Göta älv
349 Älgån, Älgå SE661844-131223 Älgån, Älgå 17BTF0113 Älgån Göta älv
350 Öjenäsbäcken, Hultängen SE663241-131264 Öjenäsbäcken, Hultängen 17ELF0038 Öjenäsbäcken Göta älv
351 Öjesjön, Fjällsknatten SE658119-131591 Öjesjön, Fjällsknatten 17BTF0144 Öjesjön Göta älv
352 Öjesjön, Häljehögen SE657958-131594 Öjesjön, Häljehögen 17BTF0145 Öjesjön Göta älv
353 Öjeån, vid utriven dammbyggnad SE670672-134008 Öjeån, vid utriven dammbyggnad 17ELF0236 Öjeån Göta älv
354 Örebäcken SE662116-130265 Örebäcken 17ELF0313 Göta älv
355 Örvattensbäcken, Utloppet SE662670-132862 Örvattensbäcken, Utloppet 17ELF0084 Göta älv
356 Östen, Rösanäset SE661943-127852 Östen, Rösanäset 17BTF0005 Östen Göta älv
357 Östen, Svartnäs SE662018-128030 Östen, Svartnäs 17BTF0006 Östen Göta älv
358 Övre Gla, Djupviken SE660466-130361 Övre Gla, Djupviken 17BTF0124 Övre Gla Göta älv
359 Övre Gla, Kopparebäcken SE660891-130196 Övre Gla, Kopparebäcken 17BTF0125 Övre Gla Göta älv
360 Övre Gla, Stöterud SE660781-130458 Övre Gla, Stöterud 17BTF0126 Övre Gla Göta älv