RK, Rönnskärsverken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:42
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-21 16:15
2021-01-20 18:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 22L-002 SE717870-177017 22L-002 Skelleftebukten Havet
2 22L-003 SE718085-176701 22L-003 Skelleftebukten Havet
3 22L-004 SE718228-176461 22L-004 Skelleftebukten Havet
4 22L-005 SE718293-176339 22L-005 Skelleftebukten Havet
5 22L-007 SE718618-176041 22L-007 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
6 22L-015 SE718997-176665 22L-015 N m Bottenvikens kustvatten Havet
7 22L-016 SE719757-176233 22L-016 N m Bottenvikens kustvatten Havet
8 22L-023 SE716561-177425 22L-023 Bjuröfjärden Havet
9 22L-024 SE717920-176670 22L-024 Skelleftebukten Havet
10 23L-005 SE720568-176022 23L-005 N m Bottenvikens kustvatten Havet
11 Granön (referens) SE720700-175730 Granön (referens) N m Bottenvikens kustvatten Havet
12 Gåsören inre SE718449-176188 Gåsören inre Skelleftebukten Havet
13 Gåsören yttre SE718366-176344 Gåsören yttre Skelleftebukten Havet
14 Hamnen SE718555-176108 Hamnen Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
15 Kallholmsfjärden SE718630-176050 Kallholmsfjärden Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
16 Mjukbottenfauna Rönnskär, Mittpunkt SE718265-176974 Mjukbottenfauna Rönnskär, Mittpunkt N m Bottenvikens kustvatten Havet
17 Norrskärsgrund (referens) SE719069-176312 Norrskärsgrund (referens) N m Bottenvikens kustvatten Havet
18 Olsen SE718425-176033 Olsen Simpan Havet
19 Sörfjärden SE718626-175763 Sörfjärden Sörfjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjuröklubb SE716420-177730 Bjuröklubb Bjuröfjärden Havet
2 Bjuröklubb SE716540-177760 Bjuröklubb N m Bottenvikens kustvatten Havet
3 Bredviken SE721710-175840 Bredviken Byskefjärden Havet
4 Brännögrund SE715015-177235 Brännögrund Blackefjärden Havet
5 Byskefjärden (referens) SE721562-175658 Byskefjärden (referens) Byskefjärden Havet
6 Gråsidan SE718620-176420 Gråsidan N m Bottenvikens kustvatten Havet
7 Gråsidan/Nygrundet SE718600-176450 Gråsidan/Nygrundet N m Bottenvikens kustvatten Havet
8 Gåsören SE718470-176320 Gåsören Skelleftebukten Havet
9 Herrudden SE720590-175540 Herrudden Bredviksfjärden Havet
10 Långskuttun SE718090-176180 Långskuttun Simpan Havet
11 Långskuttun SE718095-176170 Långskuttun Simpan Havet
12 Medgrundet SE719140-176150 Medgrundet Hålfjärden Havet
13 Näsudden, Granholmssundet SE713250-175845 Näsudden, Granholmssundet S Bottenvikens kustvatten Havet
14 Näsudden, Rönnskär SE718610-176145 Näsudden, Rönnskär Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
15 Ratan SE710880-174890 Ratan S Bottenvikens kustvatten Havet
16 Rönnskär SE718500-176150 Rönnskär Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
17 Rönnskär, strax N Lotsstationen SE718623-176179 Rönnskär, strax N Lotsstationen Skelleftebukten Havet
18 Skallön SE717580-176990 Skallön Sandvikssundet Havet
19 Snusan SE719300-176150 Snusan Hålfjärden Havet
20 Tällön SE717810-176440 Tällön Burefjärden Havet
21 Ursviksfjärden SE718700-175550 Ursviksfjärden Ursviksfjärden Havet