RK, Holmtjärnsgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1992
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-23 15:58
2020-01-08 16:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alträskån, nedströms Holmtjärnsgruvan SE722829-167884 Alträskån, påverkanspunkt 3113b Alträskån Skellefteälven
2 Holmtjärnen, utlopp SE722878-167712 Holmtjärnen, utlopp 3104 Skellefteälven
3 Referensstation Holmtjärnsgruvan i Alträskån SE722988-167579 Referensstation nedströms Alträsket 3113 a Alträskån Skellefteälven