GRMÖ, Utterinventering

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inget egentligt gemensamt delprogram. Ett program för Utterinventeringar med länsvisa undersökningar. Efterhand som Län registrear undersökning lägger de till sitt län som ansvarig myndighet.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
RMÖ, Regional miljöövervakning
0
-
Under uppbyggnad
2011-02-23 16:19
2013-04-26 14:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.