RK, Näslidengruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Startår okänt
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-23 16:24
2015-01-08 20:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Slybäcken, nedströms gruvområdet SE722622-165600 Slybäcken, nedströms gruvområdet 3703 Slybäcken Skellefteälven
2 Slybäcken, uppströms gruvområdet SE722637-165084 Slybäcken, uppströms gruvområdet 3700 Skellefteälven