RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Referensvattendrag - Hångelån. Programmet omfattar kemisk och biologisk provtagning (bottenfauna, kiselalger och elfiske).
Godkänd
2011-02-23 16:36
Programmet fullständigt
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-23 16:27
2012-12-12 18:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 50 m upp Krankmyrbäc SE689825-150764 Hångelån Krankmyrbäcken X8_2 Hångelån Delångersån
2 Hångelån SE689821-150903 Hångelån Vallmyran X8_1 Hångelån Delångersån
3 Ned Öratjärn SE690219-150346 Hångelån Öratjärnsbäcken X8_3 WA34440422 Delångersån