SRK, Kävlingeån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
1953 bildades ""Samarbetsnämnden för Kävlingeåns sanering"" och provtagningar av vattnet i ån startades samma år.

Kävlingeåns vattenvårdsförbund bildades 1958 och vattendragskontrollen utökades i förbundets regi.
Målet med kontrollen av Kävlingeån är att den skall ge underlag för vattenvårdande åtgärder längs Kävlingeån.

www.kavlingeans-vvf.com
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kävlingeåns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1953
-
Pågående
Skåne
2011-02-24 21:33
2015-03-03 16:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkaån vid Björka före utl till Vombsjön SE617216-136348 Björkaån vid Björka före utl till Vombsjön 20 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
2 Björkaån vid Eggelstad SE617026-137478 Björkaån vid Eggelstad 22 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
3 Bråån, g:a vägbron vid Örtofta kyrka SE618721-133950 Bråån, g:a vägbron vid Örtofta kyrka 27a Bråån:Kävlingeån-Damm i Rolfsberga Kävlingeån
4 Bråån, vid golfbana, uppstr. Eslövsbäcken SE618995-134294 Bråån, vid golfbana, uppstr. Eslövsbäcken 53a Bråån:Kävlingeån-Damm i Rolfsberga Kävlingeån
5 Djurrödsbäcken, vid utlopp till Tolångaån SE617230-137660 Djurrödsbäcken, vid utlopp till Tolångaån 52 Djurrödsbäcken (Sillarödsbäcken) Kävlingeån
6 Klingavälsån, vid Sövdesjöns utlopp SE616412-136417 Klingavälsån, vid Sövdesjöns utlopp 50 KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
7 Klingavälsån, vid utlopp till Kävlingeån SE617658-135704 Klingavälsån, vid utlopp till Kävlingeån 35 KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
8 Kävlingeån, vid Högsmölla SE618681-132873 Kävlingeån, vid Högsmölla 3 KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
9 Kävlingeån, vid Vombsjöns utlopp SE617667-135845 Kävlingeån, vid Vombsjöns utlopp 17 KÄVLINGEÅN: -Klingavälsån-Vombsjön Kävlingeån
10 Kävlingeån, vid Örtofta, uppstr. Braån SE618613-133903 Kävlingeån, vid Örtofta, uppstr. Braån 10 KÄVLINGEÅN: Bråån-Ålabäcken Kävlingeån
11 Sularpsbäcken, nedstr. S Sanbys AR SE618179-134559 Sularpsbäcken, nedstr. S Sanbys AR 33 Kävlingeån
12 Torpsbäcken, vid utlopp till Vombsjön SE617424-136301 Torpsbäcken, vid utlopp till Vombsjön 19 Torpsbäcken Kävlingeån
13 Tranåsbäcken, vid utlopp till Tolångaån SE616995-137553 Tranåsbäcken, vid utlopp till Tolångaån 51 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
14 Vollsjöån, nedstr. Vollsjö SE617390-137269 Vollsjöån, nedstr. Vollsjö 23 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 K 11 Kävlingeåns VVF SE617972-132444 Havet
2 K 14 Kävlingeåns VVF SE617910-132487 Havet
3 K1 Kävlingeåns VVF SE618081-132189 Havet
4 K10 Kävlingeåns VVF SE617985-132422 Havet
5 K12 Kävlingeåns VVF SE617947-132456 Havet
6 K13 Kävlingeåns VVF SE617937-132479 Havet
7 K2 Kävlingeåns VVF SE618109-132259 Havet
8 K3 Kävlingeåns VVF SE618091-132275 Havet
9 K4 Kävlingeåns VVF SE618077-132301 Havet
10 K5 Kävlingeåns VVF SE618070-132336 Havet
11 K6 Kävlingeåns VVF SE618053-132359 Havet
12 K7 Kävlingeåns VVF SE618034-132370 Havet
13 K8 Kävlingeåns VVF SE618017-132392 Havet
14 K9 Kävlingeåns VVF SE617998-132409 Havet