SRK Vänerns sydöstra tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
SRK Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden är ett nytt vattenråd som ersätter Lidan-Nossans vattenråd. Många av provtagningarna sträcker sig över en lång tid och det finns vattenprovtagning i från börja på 1980 för många lokaler.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden
SRK, Samordnad recipientkontroll
1980
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 16:19
2021-08-12 14:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Afsån, 25 m uppströms bron vid Jutagården, dvs. uppströms utsläppet från Vara reningsverk SE646225-133175 Afsån, bron vid Jutagården, uppstr Vara RV 5637 Afsån - från Getåns inflöde till sammanflöde vid Håkan-Månsgården Göta älv
2 Afsån, bron vid Jutagården SE646225-133165 Afsån, uppströms Vara rvrk F10 Afsån - från Getåns inflöde till sammanflöde vid Håkan-Månsgården Göta älv
3 Afsån, Kåsentorps kvarn SE646870-133270 Afsån, Kåsentorps kvarn 565 Afsån - Uvered till Vara Göta älv
4 Biflöde till Edumaån, nedströms glasbruket i Fåglavik SE644670-136420 Biflöde till Edumaån, nedströms glasbruket i Fåglavik 5017 Göta älv
5 Bjurumsån, vid väg 184 SE646284-136429 Bjurumsån, vid väg 184 Ki9 Bjurumsån Göta älv
6 Bragnumsån, bron vid Johannelund SE644275-135415 Bragnumsån, bron vid Johannelund 517 Lidan - vid Johannelund Göta älv
7 Bragnumsån, bron vid Elin, väg nr. 655 SE644640-136070 Bragnumsån, bron vid Elin 513 Lidan - Tovarp till Falköping Göta älv
8 Bragnumsån, Pure SE644440-135635 Bragnumsån, Pure F8 Lidan - Johannelund till Hässjabacken Göta älv
9 Bråtabäcken, nedströms Vråhålan, Mösseberg SE645355-136300 Bråtabäcken, nedströms Vråhålan, Mösseberg 503 Göta älv
10 Bäck mellan Ekeberget och Gerumsberget SE644870-137810 Bäck vid Tågamossen 603 Göta älv
11 Bäck vid Kinnarp SE644440-135940 Bäck vid Kinnarp Ki7 Bäck vid Kinnarp Göta älv
12 Dofsan SE647719-135392 Dofsan Ki11 Dofsan Göta älv
13 Dofsan vid E20, Skara SE647650-136290 Dofsan, vid E20, uppstöms Skara 651 Dofsan Göta älv
14 Dofsan, bron vid Tveta SE647745-134695 Dofsan, bron vid Tveta 659 Dofsan Göta älv
15 Dofsan, bron vid Tveta SE647751-134700 Dofsan, bron vid Tveta F17 Dofsan Göta älv
16 Dättern, mitt mellan botten och yta SE647820-131220 Dättern, mitt mellan botten och yta 100 Vänern - Dättern Göta älv
17 Dättern, nord SE647995-131369 Dättern, nord 795 nord Vänern - Dättern Göta älv
18 Dättern, syd SE647670-130970 Dättern, syd 795 syd Vänern - Dättern Göta älv
19 Flian, bron vid väg 594 vid Kristinedal SE647985-134325 Flian, bron vid väg 594, vid Kristinedal 670 Flian - från mynningen i Lidan till Torsborg Göta älv
20 Flian, bron vid Västtomten (Trestena) SE646975-136550 Flian, bron vid Västtomten 634 Flian - från Torsborg till Hornborgasjöns utlopp Göta älv
21 Flian, nedströms Backalunds kvarn SE647985-134295 Flian, nedströms Backalunds kvarn F16 Flian - från mynningen i Lidan till Torsborg Göta älv
22 Flian, nedströms Herrtorps kvarn SE647042-136020 Flian, nedströms Herrtorps kvarn F15 Flian - från Torsborg till Hornborgasjöns utlopp Göta älv
23 Flian, vid Staka kraftverk SE647625-134660 Flian, Staka kraftverk 646 Flian - från Torsborg till Hornborgasjöns utlopp Göta älv
24 Getån, Karstorpsbacken SE646242-133011 Lidan, Getån Ki4 Getån Göta älv
25 Göteneån, omedelbart nedströms Byåns inflöde i Göteneån SE649105-136565 Göteneån, omedelbart nedströms Byåns inflöde i Göteneån 3192 Silån Göta älv
26 Göteneån, vid Silboholm, ca. 700m nedströms reningsverket SE649225-136285 Göteneån, vid Silboholm, ca. 700m nedströms reningsverket 325 Silån Göta älv
27 Hornborgaån, Bosgården SE646555-137005 Hornborgaån, Bosgården F14 Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Göta älv
28 Hornborgaån, bron vid Bossgården SE646550-136990 Hornborgaån, bron vid Bossgården 630 Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Göta älv
29 Härlingstorpskanalen SE647431-137039 Härlingstorpskanalen Ki10 Härlingtorpskanalen Göta älv
30 Jungån, Nästgården SE647732-134017 Jungån, Nästgården 5771 Jungån Göta älv
31 Lannaån SE647657-131615 Lannaån vid Ås F4 Lannaån Göta älv
32 Lannaån SE647801-134112 Lannaån Ki3 Lannaån - från sammanflödet med Ljungån till källområdena vid Rösjömossen Göta älv
33 Lannaån, bron vid Västhed, efter sammanflödet med Jungån SE647845-134020 Lannaån, bron vid Västhed, efter sammanflödet m Jungån 577 Lannaån - från mynningen i Lidan till sammaflödet med Ljungån Göta älv
34 Lannaån, Väst om Storeberga SE647803-134114 Lannaån, Väst om Storeberga 5773 Lannaån - från sammanflödet med Ljungån till källområdena vid Rösjömossen Göta älv
35 Lidan, bron vid Johannelund, uppströms Bragnumsåns inflöde SE644255-135340 Lidan, bron vid Johannelund, uppströms Bragnumsåns inflöde 506 Lidan - Eriksberg till Bragnum Göta älv
36 Lidan, bron vid Kvarnö SE645465-134835 Lidan, bron vid Kvarnö 528 Lidan - Odensberg till St Levene Göta älv
37 Lidan, bron vid Lovene gård SE648245-134000 Lidan, bron vid Lovene gård 580 Lidan - Torp till Skofteby Göta älv
38 Lidan, bron vid väg 44 SE648850-134490 Lidan,bron vid väg 44 590 Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
39 Lidan, Kvarnö SE645470-134820 Lidan, Kvarnö F9 Lidan - Odensberg till St Levene Göta älv
40 Lidan, vid Sundstorp, Prästaströmmen SE646975-133810 Lidan, vid Sundstorp, Prästaströmmen 5402 Lidan - Odensberg till St Levene Göta älv
41 Lillån, vid Trökörna SE646670-131510 Lillån, vid Trökörna Ki14 Lillån (vid Trökörna) Göta älv
42 Mariedalsån, nedströms dammen vid Sjökvarn SE650140-136420 Mariedalsån, nedstr dammen vid Sjökvarn 460 Råmmån (övergår i Mariedalsån och Dalån) Göta älv
43 Mariedalsån, Ova kyrka SE648650-135980 Mariedalsån, Ova kyrka F2 Råmmån (övergår i Mariedalsån och Dalån) Göta älv
44 Nossan, bron vid Bäreberg, väg 542 SE645795-131810 Nossan, bron vid Bäreberg, väg 542 760 Nossan - Jonslund till Eklanda Göta älv
45 Nossan, bron vid Hägdene SE643055-133920 Nossan, bron vid Hägdene 704 Nossan - Borgstena till Hudene Göta älv
46 Nossan, bron vid Stora Djupsås SE645320-132265 Nossan, bron vid Stora Djupsås 748 Nossan - Fåglum till Krokstorp Göta älv
47 Nossan, bron vid väg 560 SE647575-131470 Nossan, bron vid väg 560 790 Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp Göta älv
48 Nossan, Forshall SE647275-131525 Nossan, Forshall F7 Nossan - Eklanda till Grästorp Göta älv
49 Nossan, Nedströms Annelund SE643378-133977 Nossan, Nedströms Annelund Ki12 Nossan - Borgstena till Hudene Göta älv
50 Nossan, nedströms Bredöl SE646277-131674 Nossan, nedströms Bredöl F6 Nossan - Jonslund till Eklanda Göta älv
51 Nossan, nedströms Herrljunga vid Fölene SE644340-133255 Nossan, nedstr Herrljunga vid Fölene 730 Nossan - Hudene till Fåglum Göta älv
52 Nossan, nedströms Hudene SE644040-133950 Nossan, nedströms Hudene 720 Nossan - Hudene till Fåglum Göta älv
53 Nossan, uppströms huset SV om Anderssons Sågverks AB SE642126-133380 Nossan, uppstr huset SV om sågverket 701 Göta älv
54 Pösan, bron vid Valsa ca 300 m nedströms Stenstorps reningsverk SE646155-137735 Pösan, ca 300 m nedstr Stenstorps RV, bron vid Valsa 613 Pösan Göta älv
55 Salaholmsbäcken SE645218-135002 Salaholmsbäcken Ki5 Salaholmsbäcken Göta älv
56 Sjöråsviken SE650357-136299 Sjöråsviken, syd 300 syd Vänern - Sjöråsviken Göta älv
57 Sjöråsviken SE650381-136318 Sjöråsviken 300 Vänern - Sjöråsviken Göta älv
58 Sjöråsviken, nord SE650442-136323 Sjöråsviken, nord 300 nord Vänern - Sjöråsviken Ligger utanför HARO
59 Sjöråsån SE649720-136487 Sjöråsån Ki1 Svartån - Fullösa till Kinne-Vedum Göta älv
60 Sjöråsån, bron vid Stampen SE650135-136420 Sjöråsån, bron vid Stampen 330 Sjöråsån - mynningen i Vänern till Fullösa Göta älv
61 Sjöråsåns mynning SE650294-136342 Sjöråsåns mynning F1 Sjöråsån - mynningen i Vänern till Fullösa Göta älv
62 Sjötorpasjön, 0,5 m u.y. SE644900-136200 Sjötorpasjön 505 Sjötorpasjön Göta älv
63 Slafsan, Björkliden SE645810-137383 Slafsan, Björkliden Ki8 Slafsan - Valtorp till Åsle Göta älv
64 Sämsjön SE643124-134363 Sämsjön 7000 Sämsjön Göta älv
65 Torpabäcken SE648125-134412 Torpabäcken Ki2 Torpabäcken Göta älv
66 viskebäcken, bron vid Krogstorp före bäckens inflöde i Nossan SE645335-132275 Viskebäcken, bron vid Krogstorp, före inflöde i Nossan 7452 Viskebäcken Göta älv
67 Vristulven SE649502-137949 Vristulven 3000 Vristulven Göta älv
68 Ämten SE648124-137475 Ämten 4000 Ämten Göta älv
69 Örealsån SE648552-135424 Örealsån F3 Öredalsån Göta älv
70 Öredalsån, Bron V om Skäggatorp SE648104-135650 Öredalsån, Bron V om Skäggatorp 203 Öredalsån Ligger utanför HARO
71 Öredalsån, cykelvägen strax intill väg 44 SE648833-135204 Öredalsån, cykelvägen strax intill väg 44 201 Öredalsån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Annelund SE643299-133957 Annelund 710 Nossan - Borgstena till Hudene Ligger utanför HARO
2 Bron vid Fjölebro, Murum, väg 182 SE642545-134742 Lidan, bron vid Fjölebro, väg 182 500 Lidan Göta älv
3 Dike vid Åse Mosse SE645896-132417 Dike vid Åse Mosse 765 WA75485356 Göta älv
4 Göteneån, uppströms reningsverk SE649245-136415 Göteneån, uppströms reningsverk 3252 Silån Göta älv
5 Jungån, före sammanflödet med Lannaån SE647685-134020 Jungån, före sammanflödet med Lannaån 5757 Jungån Göta älv
6 Lidan, kanotklubben SE648844-134481 Lidan, kanotklubben 591 Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
7 Nossan, bron uppströms Herrljunga, vid hembygdsgården SE644310-137050 Nossan, uppstr Herrljunga, vid hembygdsgården 720_g Nossan - Hudene till Fåglum Göta älv
8 Nossan, bron vid Tengene SE646917-131601 Nossan, bron vid Tengene 778 Nossan - Eklanda till Grästorp Göta älv
9 Nossan, ca 800 m nedströms Annelunds reningsverk SE643320-133965 Nossan, ca 800 m nedströms Annelunds RV 708 Nossan - Borgstena till Hudene Göta älv
10 Pösan, bron ca. 300m uppströms Stenstorps reningsverk, vid vattentornet SE646210-137720 Pösan, ca 300 m uppstr Stenstorps RV, bron vid vattentornet 611 Pösan Göta älv
11 Salaholmsbäcken, bron uppströms inflödet i Lidan SE645220-135000 Salaholmsbäcken, bron uppströms inflödet i Lidan 5212 Göta älv