RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 16:52
2012-05-03 12:46
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arnebyn SE652340-128630 Arnebyn P15 Väster Bredmossen Örekilsälven
2 Backen SE646995-141332 Backen Sk8 Motala ström
3 Bakeröd SE645870-127230 Bakeröd 807 Kustområde
4 Barkekällan SE650230-124600 Barkekällan 704 Kustområde
5 Björkemon SE650362-142630 Björkemon Sk12b Motala ström
6 Björkhult SE648405-141460 Björkhult Sk10 Fagersanna Motala ström
7 Bondestorp SE645585-139995 Bondestorp Sk4 Göta älv
8 Borgåsen SE636366-132556 Borgåsen P70 Överlida Ätran
9 Broängen SE653810-140650 Broängen Sk16 Göta älv
10 Brännkällan SE639300-133622 Brännkällan P55B SE639402-133759 Ätran
11 Böja SE649445-138120 Böja Sk20 Göta älv
12 Dalen SE657010-127140 Dalen P3B Göta älv
13 Dalum SE642175-136215 Dalum P46 Ätran
14 Dingle SE649700-125300 Dingle 805 Dingle Kustområde
15 Djursätra brunn SE646940-139700 Djursätra brunn Sk7 Göta älv
16 Döltorp SE653930-124220 Döltorp 723 Strömsån
17 Edstena SE650600-127720 Edstena P18 Örekilsälven
18 Edåsa SE646518-139070 Edåsa Sk6 Göta älv
19 Eriksberg SE650520-134195 Eriksberg Sk24 Göta älv
20 Flohult SE638165-129868 Flohult P63 Rolfsån
21 Flåghult SE654760-124770 Flåghult 722 Kustområde
22 Grinneröd SE645850-127360 Grinneröd 900 Grinneröd Kustområde
23 Grude SE643365-133515 Grude P37 Göta älv
24 Grunneröd SE644080-128214 Grunneröd P29 Göta älv
25 Gäddarp SE636196-131361 Gäddarp P69 Viskan
26 Halleberga SE648510-132360 Halleberga Sk23 Göta älv
27 Hallåsen SE646205-140270 Hallåsen Sk5 Göta älv
28 Harska SE649600-125670 Harska 804 Örekilsälven
29 Hindens Udde SE649710-133350 Hindens Udde Sk22 Göta älv
30 Hjortens udde SE650635-131619 Hjortens udde P23 Göta älv
31 Hoghem SE651840-124120 Hoghem 710 Kustområde
32 Holma SE649510-124790 Holma 738 Kustområde
33 Hulta SE638895-129800 Hulta P59B Rolfsån
34 Hulu SE639228-132923 Hulu P54 Viskan
35 Humletorp SE653080-141230 Humletorp Sk14 Göta älv
36 Hägsbol SE640124-130610 Hägsbol P52 Rolfsån
37 Hässleröd, Hasselsgården SE647290-127280 Hässleröd, Hasselsgården 726 Kustområde
38 Hästeskede SE654600-124500 Hästeskede 713 Strömsån
39 Högelid SE650350-140390 Högelid Sk18a Lokaåsen-Fägre-Åkullamossen Göta älv
40 Hökebohults Ödegård, Kasehagen SE655310-124630 Hökebohults Ödegård, Kasehagen 731 Kustområde
41 Hökebräckan SE645022-130395 Hökebräckan P31 Göta älv
42 Hökån SE653480-130069 Hökån P13B Göta älv
43 Ingeshult SE639835-137020 Ingeshult P58 Ätran
44 Jaren SE652070-125300 Jaren 709 Enningdalsälven
45 Karl XII:s källa SE654491-127098 Karl XII:s källa P6 Göta älv
46 Klippan SE640090-130190 Klippan 719 Rolfsån
47 Kolbengtseröd SE645720-127440 Kolbengtseröd 808 Grinneröd Kustområde
48 Kåxkällan SE650565-128295 Kåxkällan P21B Örekilsälven
49 Källedal SE649675-138912 Källedal Sk19 Göta älv
50 Kässeberg SE642413-136322 Kässeberg P46B Blidsberg-Ulricehamn Ätran
51 Köperöd, Stänget SE647850-128020 Köperöd, Stänget 711 Bäveån
52 Lagmansholm SE643645-131660 Lagmansholm P33 Göta älv
53 Lalabo SE636364-135422 Lalabo P71 Nissan
54 Lerberg SE649470-125770 Lerberg 705 Smedberg Örekilsälven
55 Lindome SE638840-127810 Lindome 717 Kungsbackaån
56 Ljungås SE642274-131517 Ljungås P42 Göta älv
57 Lommeland SE655720-124440 Lommeland 730 Strömsån
58 Lonkakällan SE650365-142585 Lonkakällan Sk12a Motala ström
59 Lugnås SE650170-137840 Lugnås Sk27 Lugnås Göta älv
60 Lundsbrunn SE648600-136200 Lundsbrunn Sk31 Göta älv
61 Lycke SE650840-124360 Lycke 724 Kustområde
62 Långåker SE651980-123350 Långåker 703 Kustområde
63 Marbäck SE640430-135920 Marbäck P57 Ätran
64 Mariedal SE650510-137072 Mariedal Sk26 Årnäs-Österäng Göta älv
65 Myrmon SE650965-142220 Myrmon Sk13 Motala ström
66 Mårtenstorp SE638140-133734 Mårtenstorp P66 Ätran
67 N Vånga SE646208-135230 N Vånga Sk28 Göta älv
68 Nockeröd SE651080-125130 Nockeröd 735 Enningdalsälven
69 Nybygget SE644010-138215 Nybygget Sk2 Sandhem-Hömb Göta älv
70 Nykällan SE647168-133119 Nykällan Sk29 Stora Levene Göta älv
71 Nästorp SE654950-132280 Nästorp P11 Göta älv
72 Ramslätt SE638659-132216 Ramslätt P60 Kinnarumma-Fritsla Viskan
73 Remmene SE644160-133140 Remmene P34 Göta älv
74 Rotvik SE647630-125880 Rotvik 716 Kustområde
75 Ryggebol SE641240-129345 Ryggebol P48 Göta älv
76 Råane, Björnemaden SE646830-127570 Råane, Björnemaden 727 Kustområde
77 Råhult SE641277-133042 Råhult P49 Viskan
78 Röstorp SE637250-134180 Röstorp P67 Östra Frölunda Ätran
79 Sandbol SE653960-131130 Sandbol P10B Göta älv
80 Siviken SE647980-129210 Siviken P26 Göta älv
81 Sjukällebäcken SE644870-137050 Sjukällebäcken Sk1 Falköping-Skövde Göta älv
82 Skogstorp SE656324-129610 Skogstorp P2 Göta älv
83 Skvalpan SE641710-128350 Skvalpan 741 Göta älv
84 Skäremo SE635939-134210 Skäremo P74 Höcksvik Ätran
85 Sköllunga SE644940-127580 Sköllunga 706 Ucklum Kustområde
86 Smeberg SE652800-125490 Smeberg 708 Bullarebygden Västra Enningdalsälven
87 Sommarhult SE649240-127130 Sommarhult P24 Örekilsälven
88 St Görans källa SE651290-126510 St Görans källa 737 Örekilsälven
89 St. Flaten SE655772-129130 St. Flaten P8 Göta älv
90 Stattuterud SE648640-127300 Stattuterud P24B Göta älv
91 Stensjö, Skeppsudden SE648400-124240 Stensjö, Skeppsudden 739 Kustområde
92 Strandhulten SE655920-130900 Strandhulten P4 Göta älv
93 Stålarp SE640400-134045 Stålarp P55 Viskan
94 Stäpelsbo SE634078-133459 Stäpelsbo P73 Ätran
95 Sund SE647330-126890 Sund 715 Kustområde
96 Sundsby SE644400-125520 Sundsby 721 Kustområde
97 Sverket SE642723-129085 Sverket P40 Kilanda-Kåretorp Göta älv
98 Syfotekällan SE641630-126200 Syfotekällan 702 Göta älv
99 Sögård SE653310-125610 Sögård 734 Enningdalsälven
100 Sötestorp SE641432-136952 Sötestorp P51 Ätran
101 Tavlan SE654055-127558 Tavlan P12 Göta älv
102 Timmersdala SE649175-138145 Timmersdala Sk21 Timmersdala Östra Göta älv
103 Tittås SE644133-128859 Tittås P30 Göta älv
104 Torp, Anneberg SE645850-126490 Torp, Anneberg 707 Kustområde
105 Tors källa SE638631-130421 Tors källa P59 Viskan
106 Trefaldighetskällan SE646000-127150 Trefaldighetskällan 712 Kustområde
107 Trälvik SE651460-123680 Trälvik 714 Kustområde
108 Trökörna SE646640-131305 Trökörna Sk30 Göta älv
109 Tybykasen SE654150-131720 Tybykasen P10 Göta älv
110 Ubbhult SE638972-129405 Ubbhult P59C Kungsbackaån
111 Värslen SE652890-139870 Värslen Sk17 Göta älv
112 Årred SE642598-132469 Årred P43 Göta älv
113 Åsen SE643350-127610 Åsen 720 Göta älv
114 Älekärr SE643860-139350 Älekärr Sk3 Motala ström
115 Änghagen SE637905-131773 Änghagen P64 Viskan
116 Örsbråten SE641300-130732 Örsbråten P53 Göta älv
117 Östad SE652550-125470 Östad 732 Enningdalsälven
118 Öv. Askåker SE638305-136715 Öv. Askåker P62 Nissan