RMÖ, Blekinge län, Kalkreferenssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regionala kalkreferenssjöar

Delprogrammet syftar till att förtäta referenssjönätet jämfört med det nationella urvalet.
Resultaten används för att beskriva det vattenkemiska tillståndet i små och mellanstora sjöar samt vid utvärdering av kalkeffektuppföljningen.

De sjöar som ingår i programmet ingick tidigare i det nationella referenssjöprogrammet.
Godkänd
2011-03-01 08:45
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Blekinge
2011-02-27 18:15
2011-02-28 19:42
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fersjön SE626033-147550 Fersjön na05 Fersjön Nättrabyån
2 Hultasjön SE625087-146667 Hultasjön ro12 Ronnebyån
3 Mossgöl SE624267-149857 Mossgöl ly10 Mossgöl Lyckebyån
4 Skäravattnet SE625182-146796 Skäravattnet ro11 Skäravattnet Ronnebyån
5 Vitavatten SE623695-142465 Vitavatten or06 Vitavatten (Rösjö) Kustområde
6 Vitavatten SE624658-146086 Vitavatten vi05 Vitavatten Vierydsån