KÖ, Ronneby kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 09:23
Sötvatten
Löpande program
Ronneby kommun
KÖ, kommunal övervakning
1984
-
Pågående
Blekinge
2011-02-27 18:31
2011-03-01 09:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Angelskogsån SE622829-146906 Angelskogsån Angelskogsån Angelån Kustområde
2 Esketorp-Tromtesundabäcken SE622764-147963 Esketorp-Tromtesundabäcken Esketorp-Tromtesundabäcken Kustområde
3 Listerbyån SE622935-147477 Listerbyån Listerbyån Listerbyån Kustområde
4 Risanäsbäcken nedströms våtmark SE622797-146571 Risanäsbäcken nedströms våtmark Risanäsbäcken nedströms våtmark Kustområde
5 Risanäsbäcken uppströms våtmark SE622825-146560 Risanäsbäcken uppströms våtmark Risanäsbäcken uppströms våtmark Kustområde
6 Saxemarabäcken SE622674-146404 Saxemarabäcken Saxemarabäcken Kustområde
7 Sköneviksbäcken SE622641-146128 Sköneviksbäcken Sköneviksbäcken Kustområde
8 Vambåsabäcken nedströms våtmark SE622783-147786 Vambåsabäcken nedströms våtmark Vambåsabäcken nedströms våtmark Kustområde
9 Vambåsabäcken referens SE623204-147789 Vambåsabäcken referens Vambåsabäcken referens Kustområde
10 Vambåsabäcken uppströms våtmark SE622885-147767 Vambåsabäcken uppströms våtmark Vambåsabäcken uppströms våtmark Kustområde
11 Vierydsån SE622715-145916 Vierydsån Vierydsån VIERYDSÅN: Östersjön - Nässjön Vierydsån