RMÖ, Stockholms län. Makrofauna mjukbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen, främst med avseende på eutrofiering och syrebrist genom att undersöka bottenfaunans sammansättning. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning i bottenfauna och att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i bottenfaunasamhället. Programmet ska även följa den pågående förändringen av bottenfaunasamhällets sammansättning där havsborstmasken Marenzelleria spp. i stor utsträckning ersätter vitmärla och östersjömussla som dominerande organism.

Programmet ger underlag till statusbedömning enligt vattenförvaltningsförordningen. Det ger även underlag till miljömålen ("hav i balans", "levande kust och skärgård", "Ingen övergödning") och till internationell rapportering inom HELCOM.

Programmet samordnas med det nationellt-regionalt samordnade programmet för bottenfauna.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 19:42
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 18:46
2015-02-19 15:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kobbfjärden SE660737-169286 REG Kobbfjärden RMÖ-KUST-REG Kobbfj Kobbfjärden Havet
2 Svartlögafjärden SE660505-167695 REG Svartlögafjärden RMÖ-KUST-REG Svartlö Svartlögafjärden Havet