RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med delprogrammet är, förutom att övervaka en rödlistad art, att övervaka förändringar i vattenkvalitet (försurning, salthalt och övergödning), samt generera data för miljömålsuppföljning och uppföljning av Natura 2000 (N2000) habitaten 3110 och 3130.

Kemidata från Vitavatten (Rösjö) insamlas inom programmet Regionala kalkreferenssjöar Blekinge län.
Godkänd
2011-03-01 09:25
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Blekinge
2011-02-28 09:01
2018-06-19 08:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Horsasjön SE624745-146730 Horsasjön Horsasjön Horsasjön Ronnebyån
2 Vitavatten (Rösjö) SE623682-142437 Vitavatten (Rösjö) Vitavatten (Rösjö) Vitavatten (Rösjö) Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Vitavatten (Baggeboda) SE624035-141659 Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda) Vitavatten (Baggeboda) Skräbeån