SRK, Mariestadsfjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vänerns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-28 11:36
2019-01-07 13:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mariestadsviken M1 SE651196-137852 Mariestadsfjärden M1 Vänern - Mariestadssjön Göta älv
2 Mariestadsviken M2 SE651817-138798 Mariestadsfjärden M2 Vänern - Mariestadssjön Göta älv