SRK, Sundsvallsbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
SRK, Sundsvallsbuktens vattenvårdsförening
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Sundsvallsbuktens vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1976
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 12:01
2015-02-26 07:22
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mittpunkt Alnösundet SE692743-158157 Alnösundet Havet
2 Mittpunkt Draget SE691791-158212 Draget Havet
3 Mittpunkt Klingerfjärden SE693171-158512 Klingerfjärden Havet
4 Mittpunkt Sundsvallsbukten SE691431-159358 Sundsvallsbukten Havet
5 Mittpunkt Sundsvallsbukten SRK SE692233-158270 Mittpunkt Sundsvallsbukten SRK Alnösundet Havet
6 Mittpunkt Sundsvallsfjärden SE692059-158008 Sundsvallsfjärden Havet
7 Mittpunkt Svartviksfjärden SE691341-158169 Svartviksfjärden Havet
8 Sundsvallsbukten 1 SE692602-160035 Sundsvallsbukten 1 Havet
9 Sundsvallsbukten 135 SE692881-158074 Sundsvallsbukten 135 Alnösundet Havet
10 Sundsvallsbukten 175 SE692310-158260 Sundsvallsbukten 175 Alnösundet Havet
11 Sundsvallsbukten 320 SE692044-158008 Sundsvallsbukten 320 Sundsvallsfjärden Havet
12 Sundsvallsbukten 50 SE693263-158494 Sundsvallsbukten 50 Klingerfjärden Havet
13 Sundsvallsbukten 575 SE691625-158363 Sundsvallsbukten 575 Draget Havet
14 Sundsvallsbukten 630 SE691472-158203 Sundsvallsbukten 630 Svartviksfjärden Havet