SRK, Skräbeån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
http://www.skrabeansvattenvardskommitte.se/Dokument/KONTPR.pdf
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Skräbeåns Vattenvårdskommitté
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-02-28 14:28
2015-02-20 15:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alltidhultsån, Alltidhult SE623803-141636 Alltidhultsån, Alltidhult SKRÄBEÅN: Halen - Raslången (Alltidhultsån) Skräbeån
2 Byaån, uppströms bron SE622736-141181 Byaån, uppströms bron Byaån Skräbeån
3 Edre ström, uppströms ålkista SE624169-141307 Edre ström, uppströms ålkista 5 SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) Skräbeån
4 Ekeshultsån, f infl till Immeln SE624200-140839 Ekeshultsån, f infl till Immeln 3 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
5 Farabolsån SE625625-142380 Farabolsån 10a SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
6 Före inflödet i Holjeån SE624121-142062 Vilshultsån 9 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
7 Halen SE623865-141777 Halen 7y Halen Skräbeån
8 Halens utlopp SE623948-141950 Halens utlopp 8 SKRÄBEÅN: Vilshultsån - Halen (Holjeån) Skräbeån
9 Holjeån, Länsgränsen SE623244-141998 Holjeån, Länsgränsen 12 SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) Skräbeån
10 Holjeån, Länsgränsen K/L-län SE623320-142057 Holjeån, Länsgränsen K/L-län 12 SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) Skräbeån
11 Holjeån, uppstr. Jämshög SE623600-142080 Holjeån, uppstr. Jämshög 11 SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) Skräbeån
12 Holjeån, uppströms ARV SE623490-142070 Holjeån, uppströms ARV 11 SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) Skräbeån
13 Holjeån, utlopp Ivösjön SE622695-141694 Holjeån, utlopp Ivösjön 14 SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) Skräbeån
14 Immeln, centrala delen SE623875-140890 Immeln, centrala delen 4y Immeln Skräbeån
15 Immeln, utlopp SE624175-141270 Immeln, utlopp 5 SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) Skräbeån
16 Ivösjön SE622080-141495 Ivösjön, öster om Ivö 19y Ivösjön Skräbeån
17 Ivösjön, öster om Bäckaskog SE621915-141080 Ivösjön, öster om Bäckaskog 18y Ivösjön Skräbeån
18 Levrasjön SE622030-141820 Levrasjön 21y Levrasjön Skräbeån
19 Oppmanakanalen SE621820-140941 Oppmanakanalen 17 Oppmannakanalen Skräbeån
20 Oppmanasjön, Arkelstorpsviken SE622690-140515 Oppmanasjön, Arkelstorpsviken 15y Oppmannasjön Skräbeån
21 Oppmannasjön, Centrala delen SE621920-140815 Oppmanasjön, Centrala delen 16y Oppmannasjön Skräbeån
22 Raslången SE623720-141480 Raslången 6y Raslången Skräbeån
23 Skräbeån, Nymölla SE621350-141665 Skräbeån, Nymölla 23 SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) Skräbeån
24 Skräbeån, utloppet ur Ivösjön SE621657-141648 Skräbeån, utloppet ur Ivösjön 22 SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) Skräbeån
25 Skräbeån, vid Käsemölla SE621416-141680 Skräbeån, vid Käsemölla 23 SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) Skräbeån
26 Snövlebodaån SE624090-142138 Snövlebodaån 10 SNÖVLEBODAÅN: Skräbeån - Balkabäcken Skräbeån
27 Tommabodaån, nedströms bäck SE624940-140670 Tommabodaån, nedströms bäck 2 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
28 Tommabodaån, vid Tranetorp SE625925-140905 Tommabodaån, vid Tranetorp 1a SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
29 Vilshultsån, uppstr. Rönnesjön SE625740-141765 Vilshultsån, uppstr. Rönnesjön 9a Skräbeån