RMÖ, Biologisk provtagning i sjöar, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att utöka provtagningen i referenssjöarna med beståndsövervakning av fisksamhället. I samordning med övrig provtagning ökar därmed förståelsen av förändringar och trender i dessa sjöekosystem. Syftet är även att utöka provtagningen med avseende på makrofyter i dessa referenssjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 15:35
2011-02-28 15:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Betarsjön SE707027-154763 Betarsjön Betarsjön Ångermanälven
2 Gransjön SE692866-154650 Gransjön Gransjön Ljungan
3 Navarn SE694291-154626 Navarn Navarn Ljungan
4 Storsjön SE693797-159720 Storsjön Storsjön Kustområde
5 Södra Bergsjön SE706041-157858 S. Bergsjön Södra Bergsjön Moälven