RK torvtäkter, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Neova AB och Härjedalens Miljöbränsle AB
RK, Recipientkontroll
1995
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 15:49
2011-02-28 16:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björsjökanal SE669510-156037 Karinmossen östra Gråtängarna Karinmossen östra Gråtängarna Stn 3 Björsjökanal Dalälven
2 Holån SE686522-149942 Skråttmyran Skråttmyran P2 Holån Ljusnan
3 Holån SE686537-149926 Skråttmyran Skråttmyran P3 Holån Ljusnan
4 Holån SE686643-149901 Skråttmyran Skråttmyran P1 Holån Ljusnan
5 Kungsbäcken SE671314-156297 Norrbomuren Norrbomuren P1 Kungsbäcken Gavleån
6 Kyndelsbäcken SE670524-155004 Vännmuren Vännmuren P1 Kyndelsbäcken Gavleån
7 Kyndelsbäcken SE670676-155049 Vännmuren Vännmuren P2 Kyndelsbäcken Gavleån
8 Kyndelsbäcken SE670743-155086 Vännmuren Vännmuren P3 Kyndelsbäcken Gavleån
9 Nedströms Vassbergsmyran SE682070-152183 Vassbergsmyran Vassbergsmyran P1 Ljusnan
10 Nedströms Åsmyran SE688502-156873 Åsmyran i Nordanstigs Kn Åsmyran i Nordanstigs Kn P1 Gnarpsån
11 Norrbomuren SE670956-156245 Norrbomuren Norrbomuren P2 Gavleån
12 Norrbomuren SE670962-156250 Norrbomuren Norrbomuren P4 Gavleån
13 Norrbomuren SE670973-156246 Norrbomuren Norrbomuren P3 Gavleån
14 Rösteån SE682881-150636 Stormyran i sidskogen Stormyran i sidskogen P2 Rösteån Ljusnan
15 Rösteån SE683090-150615 Stormyran i sidskogen Stormyran i sidskogen P1 Rösteån Ljusnan
16 Skarpån SE685247-149580 Näsmyran Näsmyran Stn 4 Skarpån Ljusnan
17 Skarpån SE685305-149160 Näsmyran Näsmyran Stn 3 Skarpån Ljusnan
18 Ålboån SE669417-156283 Karinmossen östra Gråtängarna Karinmossen östra Gråtängarna Stn 5 Dalälven
19 Ålboån SE669557-156035 Karinmossen östra Gråtängarna Karinmossen östra Gråtängarna Stn 4 Dalälven