RMÖ, Miljögifter i insjöfisk, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att insamla information och förståelse om länets miljögiftsbelastning i sötvattensmiljön, främst för metaller som har skadliga effekter på levande organismer.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1980
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 16:01
2011-02-28 16:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Betarsjön SE707027-154763 Betarsjön Betarsjön Ångermanälven
2 BYSJÖN, SJÖNS UTLOPP SE690187-156365 Bysjön Bysjön Ljungan
3 Gransjön SE692866-154650 Gransjön Gransjön Ljungan
4 Hamstasjön SE692930-157589 Hamstasjön Hamstasjön Kustområde
5 Lillselssjön SE697055-159312 Lillselssjön Kustområde
6 Lövsjön SE699031-158799 Lövsjön Lövsjön Kustområde
7 Navarn SE694291-154626 Navarn Navarn Ljungan
8 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön Remmarsjön Gideälven
9 SELASJÖN, UTLOPP SE696898-159243 Selasjön Selasjön Kustområde
10 STOR-HABBORN, SJÖNS UTLOPP SE697633-158415 Stor-Habborn Stor-Habborn Indalsälven
11 Storsjön SE693797-159720 Storsjön Storsjön Kustområde
12 Södra Bergsjön SE706041-157858 S. Bergsjön Södra Bergsjön Moälven
13 Valasjön SE698918-158665 Valasjön Valasjön Kustområde
14 VÄSTER-LÖVSJÖN, SJÖNS UTLOPP SE693037-155930 Väster-Lövsjön Väster-Lövsjön Selångersån
15 Väster-Rännöbodsjön SE691365-156127 Väster-Rännöbodsjön Väster-Rännöbodsjön Ljungan