SRK, Ronnebyån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-03-01 10:25
Sötvatten
Löpande program
Ronnebyåns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
-
Pågående
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
2011-02-28 16:32
2021-11-24 16:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäck uppströms Norrsjön (Lesseboån) SE630285-147370 Bäck uppströms Norrsjön (Lesseboån) 132 Norr-Sjön Ronnebyån
2 Lesseboån, Läens utlopp SE629135-146770 Lesseboån, Läens utlopp 127 LESSEBOÅN: Öjen - Läen Ronnebyån
3 Lesseboån, Sandsjöns utlopp SE630740-147150 Lesseboån, Sandsjöns utlopp 130 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
4 Lesseboån, uppströms Läen SE629795-147305 Lesseboån, uppströms Läen 103 LESSEBOÅN: Fagerhultsån Ronnebyån
5 Lesseboån, Öjaströmma SE628795-146535 Lesseboån, Öjaströmma 128 LESSEBOÅN: Bäck från Läen - Öjen Ronnebyån
6 Lesseboån, Övre Öjens utlopp SE629070-146495 Lesseboån, Övre Öjens utlopp 126 Öjen Ronnebyån
7 Läen, östra delen SE629300-147320 Läen, östra delen 105 Läen Ronnebyån
8 Ronnebyån, Bro SE627280-146300 Ronnebyån, Bro 11 RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren Ronnebyån
9 Ronnebyån, Getamåla SE625850-145950 Ronnebyån, Getamåla 13 RONNEBYÅN: Lillån - Bäck från Stora Hensjön Ronnebyån
10 Ronnebyån, nedströms Kallinge SE623380-146700 Ronnebyån, nedströms Kallinge 15 Ronnebyån Ronnebyån
11 Ronnebyån, Ronneby Brunn SE623035-146780 Ronnebyån, Ronneby Brunn 16 Ronnebyån Ronnebyån
12 Ronnebyån, Ryadammens utlopp SE625540-146225 Ronnebyån, Ryadammens utlopp 13A RONNEBYÅN: Lillån - Bäck från Stora Hensjön Ronnebyån
13 Ronnebyån, Skogsryd SE628385-146320 Ronnebyån, Skogsryd 26 RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
14 Ronnebyån, stadshuset Ronneby SE623174-146700 Ronnebyån, stadshuset Ronneby 15A Ronnebyån
15 Ronnebyån, Ugnanäs SE628930-146290 Ronnebyån, Ugnanäs 6 RONNEBYÅN: Lesseboån - Bäck från Vasen Ronnebyån
16 Ronnebyån, uppströms Kallinge SE623640-146850 Ronnebyån, uppströms Kallinge 14 Ronnebyån Ronnebyån
17 Rottnen, Hovmantorp SE629400-145890 Rottnen, Hovmantorp 2 Rottnen Ronnebyån
18 Stora Hensjön SE626250-145420 Stora Hensjön 110 Stora Hensjön Ronnebyån
19 Sörbybäcken, Ronneby SE623300-146620 Sörbybäcken, Ronneby 114 Sörbybäcken Ronnebyån
20 Viren SE627900-146440 Viren 8 Viren Ronnebyån