NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet av miljögifter i biota skall i första hand redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i de större havsbassängerna: Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön Kattegatt och Skagerrak.

Undersökningen Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar utförs inom det nationella delprogrammet Metaller och organiska miljögifter. Syftet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av organiska tennföreningar.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1968
-
Pågående
Skåne
Utanför Sverige
Västra Götaland
Kalmar
Halland
Västernorrland
Gotland
Norrbotten
Västerbotten
Östergötland
Stockholm
Gävleborg
Blekinge
Uppsala
2011-03-01 13:53
2018-01-10 16:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abbekås SE613400-136070 Abbekås 22012 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
2 Bottenhavet utsjö SE681229-168543 Bottenhavet utsjö 25632 Havet
3 Brofjorden 1 SE647615-124219 Brofjorden 1 4524 Yttre Brofjorden Havet
4 Brofjorden 2 SE647783-124271 Brofjorden 2 4525 Yttre Brofjorden Havet
5 Brofjorden 3 SE647783-124459 Brofjorden 3 4526 Brofjorden Havet
6 Brofjorden 4 SE647723-124028 Brofjorden 4 4527 Yttre Brofjorden Havet
7 Burholmen 5 SE653974-123011 Burholmen 5 4542 N Yttre Tjärnöarkipelagen Havet
8 Byxelkrok SE636580-157150 Byxelkrok 22013 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
9 Eg. Östersjön utsjö SE653515-175973 Eg. Östersjön utsjö 25633 Havet
10 Fjällbacka SE651010-123620 Fjällbacka 3859 Fjällbacka inre skärgård Havet
11 Fladen SE635110-126000 Fladen 3721 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
12 Gaviksfjärden SE700510-164280 Gaviksfjärden 22014 Gaviksfjärden Havet
13 Getteröns småbåtshamn SE633756-128328 Getteröns småbåtshamn 7637 N m Hallands kustvatten Havet
14 Glommens fiskehamn SE631678-128979 Glommens fiskehamn 4824 N m Hallands kustvatten Havet
15 Gotland So SE630890-167260 Gotland So 3744 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
16 Gåsenabbe SE630142-130446 Gåsenabbe 4823 S m Hallands kustvatten Havet
17 Göteborg 4 (Ersdalsviken) SE640505-125026 Göteborg 4 (Ersdalsviken) 4533 Göteborgs n skärgårds kustvatten Havet
18 Göteborg 5 (St. Varholmen) SE640479-125542 Göteborg 5 (St. Varholmen) 4534 Björköfjorden Havet
19 Göteborg 6 (Långholmen) SE640310-125884 Göteborg 6 (Långholmen) 4535 Rivö fjord nord Havet
20 Göteborg 7 SE640379-126814 Göteborg 7 4774
21 Harufjärden SE729360-181720 Harufjärden 3723 Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
22 Holmöarna SE707355-175080 Holmöarna 6719 N n Kvarkens kustvatten Havet
23 Kalvhagefjorden 1 SE646484-124130 Kalvhagefjorden 1 4521 Grundsundsområdet Havet
24 Kalvhagefjorden 2 SE646496-124137 Kalvhagefjorden 2 4522 Grundsundsområdet Havet
25 Kalvhagefjorden 3 SE646506-124133 Kalvhagefjorden 3 4523 Grundsundsområdet Havet
26 Kinnbäcksfjärden SE720490-175920 Kinnbäcksfjärden 4797 Kinnbäcksfjärden Havet
27 Kullen SE624940-128820 Kullen 22016 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
28 Kvädöfjärden SE643000-155000 Kvädöfjärden 6723 Kvädöfjärden Havet
29 Lagnö SE659340-166010 Lagnö 22018 Svartlögafjärden Havet
30 Laholmsbukten, Utsidan Oceanhamnen SE628378-131872 Halmstad hamn 4826 Laholmsbukten Havet
31 Landsort SE651030-163110 Landsort 6725 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
32 Långvindsfjärden 22017 SE685220-158710 Långvindsfjärden 22017 Långvindsfjärden Havet
33 Nidingen SE635970-126500 Nidingen 30709 N m Hallands kustvatten Havet
34 Rånefjärden SE731090-180270 Rånefjärden 22019 Gussöfjärden Havet
35 Stora Karlsö SE635280-163150 Stora Karlsö 3746 V Gotlands s kustvatten Havet
36 Utlängan SE620290-149890 Utlängan 3720 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
37 Varbergs hamn SE633731-128401 Varbergs hamn 7636 N m Hallands kustvatten Havet
38 Väderöarna SE649860-121420 Väderöarna 3739 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
39 Västra Hanöbukten SE618170-140460 Västra Hanöbukten 22015 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
40 Ängskärsklubb SE673670-161260 Ängskärsklubb 3731 Öregrundsgrepen Havet
41 Örefjärden SE703990-167930 Örefjärden 20324 Örefjärden Havet