RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att följa långsiktiga vattenkemiska och biologiska trender i sjöar. Resultaten förväntas i första hand spegla effekter av diffus miljöpåverkan.
Godkänd
2011-02-01 10:13
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-01 10:06
2011-02-01 14:02
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brännvattsträsket SE717734-173458 Brännvattsträsket AC 23 Bureälven
2 Djuphåltjärnen SE713180-153188 Djuphåltjärn Ångermanälven
3 Finnforsbodträsket SE718898-170673 Finnforsbodträsket AC 24 Skellefteälven
4 Lill-Bursjön SE707669-170020 Lill-Bursjön AC 20 Lill-Bursjön Kustområde
5 Magasjön SE726381-152328 Magasjön AC 05 Magasjön Umeälven
6 Mellan-Rissjön SE718284-148654 Mellan-Rissjön Mellan-Rissjön Ångermanälven
7 Nyträsket SE721811-171800 Nyträsket AC 10 Nyträsket Kågeälven
8 Sidensjön SE709218-169710 Sidensjön Sidensjön Umeälven
9 Svartvattnet SE706672-167201 Svartvattnet AC 21 Svartvattnet Leduån
10 Täftesträsket SE711365-171748 Täftesträsket Täftesträsket Kustområde
11 Ytterträsket SE723383-175441 Ytterträsket AC 19 Ytterträsket Åbyälven