SRK Mörrumsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Mörrumsåns avrinningsområde. Provtagning utförs både i sjöar och rinnande vatten. Vad som undersöks inom programmet är olika fysikalisk kemiska parametrar som till exempel halter av näringsämnen, välkända biologiska indikatorer som till exempel plankton i sjöar, fisk i vattendrag och sjöar. Miljögiftsundersökningar ingår i programmet i form av analys av miljögifter och då huvudsakligen av tungmetaller i vatten och sediment.
Startåret för ett gemensamt recipientkontrollprogram för hela Mörrumsån var år 1973 då Mörrumsåns vattenvårdsförbund bildades. Före 1973 var recipientkontrollen uppdelad på Övre och Nedre Mörrumsåns vattenvårdsförbund.
I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Uppdateringar av programmet har utförts vid en rad tillfällen och de senaste skedde 2010 och 2014.
Resultatet ska enligt Naturvårdsverkets anvisningar vara uppgifter om halter, arealförluster och transporter av viktiga ämnen samt bedömningar av det biologiska tillståndet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1973
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
Jönköping
2011-03-03 13:30
2023-06-01 15:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 101 Boskvarnasjöns utlopp SE634480-145955 Boskvarnasjöns utlopp 101 Boskvarnasjön Mörrumsån
2 104 Änghultasjöns utlopp SE633479-145942 Änghultasjöns utlopp 104 Änghultasjön Mörrumsån
3 105 Änghultasjöns utlopp, nedströms fiskodling SE633459-145945 Änghultasjöns utlopp, nedströms fiskodling 105 MÖRRUMSÅN: Norrsjön - Änghultasjön Mörrumsån
4 107 Norrsjöns utlopp SE633177-145970 Norrsjöns utlopp 107 Norrsjön Mörrumsån
5 110 Madkrokens utlopp SE632867-145547 Madkrokens utlopp 110 Madkroken Mörrumsån
6 111 Örken norra delen SE633610-145150 Örken norra delen 111 Örken Mörrumsån
7 113 Örken södra delen SE632680-145380 Örken södra delen 113 Örken Mörrumsån
8 115 Örkens utlopp SE632915-145155 Örkens utlopp 115 Örken Mörrumsån
9 118 Vartorp uppströms dammen SE632770-144700 Vartorp uppströms dammen 118 MÖRRUMSÅN: Övrasjö - Örken Mörrumsån
10 132 Åby SE632320-143785 Åby 132 MÖRRUMSÅN: Helgasjön - Skavenäsasjön Mörrumsån
11 139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs SE630764-143535 Helgasjöns utlopp Bergsnäs 139 Helgasjön Mörrumsån
12 143 Kråkesjöns utlopp SE630540-143080 Kråkesjöns utlopp 143 MÖRRUMSÅN: Bokabäcken - Bergkvarasjön Mörrumsån
13 147 Os SE630185-142535 Os 147 MÖRRUMSÅN: Salen - Furen Mörrumsån
14 148 Salen längst norrut SE630800-142400 Salen längst norrut 148 Salen Mörrumsån
15 150B Salen norra delen SE630523-142396 Salen norra delen 150B Salen Mörrumsån
16 151 Salen norra delen ut SE630444-142369 Salen norra delen ut 151 Salen Mörrumsån
17 152 Salen södra delen SE630020-142410 Salen södra delen 152 Salen Mörrumsån
18 154 Salens utlopp Huseby SE629551-142550 Salens utlopp Huseby 154 MÖRRUMSÅN: Åsnen - Salen Mörrumsån
19 156  Åsnen Kalvsviksfjorden SE628170-143420 Åsnen Kalvsviksfjorden 156 ÅSNEN: Östra Åsnen Mörrumsån
20 157 Åsnen, Julöfjorden SE628178-142834 Åsnen, Julöfjorden 157 Åsnen: Västra Åsnen Mörrumsån
21 175 Sörabysjöns utlopp SE632496-144338 Sörabysjöns utlopp 175 Sörabysjön Mörrumsån
22 178 Helgasjön Arabyviken SE630900-143600 Helgasjön Arabyviken 178 Helgasjön Mörrumsån
23 201  Åsnens utlopp Hackekvarn SE626890-143550 Åsnens utlopp Hackekvarn 201 Havbältesfjorden Mörrumsån
24 211  Åkeholm SE624095-143435 Åkeholm 211 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
25 213  Svängsta SE623730-143590 Svängsta 213 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
26 219 Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön) SE622765-143445 Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön) 219 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
27 305 Innaren SE631950-144750 Innaren 305 Innaren Mörrumsån
28 313 S Bergundasjön SE630250-143760 S Bergundasjön 313 Södra Bergundasjön Mörrumsån
29 315 Sundet SE630410-143660 Sundet 315 Sundet Mörrumsån
30 316 N Bergundasjön SE630475-143615 N Bergundasjön 316 Norra Bergundasjön Mörrumsån
31 318 Bergunda kanal SE630465-143515 Bergunda kanal 318 BERGUNDAKANAL: Bergkvarasjön - N Bergundasjön Mörrumsån
32 322 Dansjön uppströms SE631720-142515 Dansjön uppströms 322 LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
33 327 Mynningen i Salen SE630755-142310 Mynningen i Salen 327 HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
34 329 Kojtasjöns inlopp SE629510-141890 Kojtasjöns inlopp 329 OBYÅN: Salen - vid Krokön Mörrumsån
35 333 Opparydsbäcken vid Jonsgård SE629510-142340 Opparydsbäcken vid Jonsgård 333 OPPARYDSBÄCKEN: Salen - vid Hultet Mörrumsån
36 342 Aggån Torsjöns utlopp SE629115-144605 Aggån Torsjöns utlopp 342 Torsjön Mörrumsån
37 343 Skyeån nedst Ingelstad SE628885-144450 Skyeån nedst Ingelstad 343 AGGAÅ: Lidhemssjön - Torsjön Mörrumsån
38 344 Aggåns mynning i Åsnen SE628050-144165 Aggåns mynning i Åsnen 344 AGGAÅ: Åsnen - Lidhemssjön Mörrumsån
39 350 Obyåns mynning i Salen SE630025-142215 Obyåns mynning i Salen 350 OBYÅN: Salen - vid Krokön Mörrumsån
40 351 Lekarydsåns mynning i Salen SE630895-142430 Lekarydsåns mynning i Salen 351 LEKARYDSÅN: Salen - Tvärån Mörrumsån
41 400 Bostorpsån Näsbykvarn SE631695-146240 Bostorpsån Näsbykvarn 400 Aggaå Mörrumsån
42 426 Drättingesjöns utlopp SE632601-145366 Drättingesjöns utlopp 426 Drättingesjön Mörrumsån
43 429 Trummen ut SE630445-143990 Trummen ut 429 Trummen Mörrumsån
44 430b Växjösjön utlopp SE630468-143880 Växjösjön ut 430b Växjösjön Mörrumsån
45 432 Vederslövsån vid Rössås SE628560-143455 Vederslövsån vid Rössås 432 MÖRRUMSÅN: Åsnen - Vederlövssjön Mörrumsån
46 436 Tävelsåsbäcken St Trängsled SE629075-143974 Tävelsåsbäcken St Trängsled 436 BÄCK FRÅN DÄNNINGEBORG: Yttre kanalen - Dänningeborg Mörrumsån
47 438 Kavleåns mynning i Helgasjön SE632140-143755 Kavleåns mynning i Helgasjön 438 Helgasjön Mörrumsån
48 464  Yttre kanalen Södragård SE628525-144215 Yttre kanalen Södragård 464 YTTRE KANALEN: Lidhemssjön - Bäck från Dänningeborg Mörrumsån
49 468 Trummen mitt SE630428-144034 Trummen mitt 468 Trummen Mörrumsån
50 469 Växjösjön mitt SE630500-143950 Växjösjön mitt 469 Växjösjön Mörrumsån
51 478 Ramkvillaån inlopp Klockesjön SE634240-144830 Ramkvillaån inlopp Klockesjön 478 Ramkvillaån Mörrumsån
52 Barnsjön SE630351-144151 Barnsjön Mörrumsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 120 Övrasjön mitten SE632700-144550 Övrasjön mitten 120 Övrasjö Mörrumsån
2 125 Sörabysjön södra delen SE632300-144400 Sörabysjön södra delen 125 Sörabysjön Mörrumsån
3 150 Salen norra delen SE630490-142380 Salen norra delen 150 Salen Mörrumsån
4 315b Sundet SE630395-143670 Sundet 315 Sundet Mörrumsån
5 427 Skärlen SE633900-144300 Skärlen 427 Skärlen Mörrumsån
6 430 Växjösjön ut SE630410-143920 Växjösjön ut 430 Växjösjön Mörrumsån