RMÖ, Dalarnas län, Regionala trendsjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att programmet skall bidra till informationen om utvecklingen av kemiskt och biologiskt tillstånd i länets opåverkade sjöar.

Resultaten skall användas som referensinformation vid bedömning av kemiskt och biologiskt tillstånd i påverkade sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Dalarna
2011-03-03 16:19
2011-03-03 16:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hissen SE672377-145250 Hissen Dalälven
2 Ljusacksen SE675390-147965 Ljusacksen Dalälven