Samordnat marint miljöövervakningsprogram för bottenfauna i Västerhavet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta program är samordnat och samfinansierat mellan Naturvårdsverket (Nationell övervakning), Bohuskustens Vattenvårdsförbund (SRK) samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län (RMÖ) och Länsstyrelsen i Hallands län (RMÖ). Hallands län har ytterligare ett antal provtagningsstationer för bottenfauna som inte ingår i det samordnade programmet. Programmet i sin nuvarande form har pågått sedan 2001 men för en del av provtagningsstationerna finns det data ända från 70-, 80-talet.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
2001
-
Pågående
Västra Götaland
Utanför Sverige
Halland
2011-02-01 10:27
2011-02-14 14:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 KA1 SE638856-124381 KA1 KA1 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
2 KA2 SE634817-124987 KA2 KA2 Havet
3 KA3 SE628823-127388 KA3 KA3 Havet
4 KA4 SE640135-125451 KA4 KA4 Dana fjord Havet
5 KA5 SE635952-127000 KA5 (N7) KA5 N m Hallands kustvatten Havet
6 KA6 SE639274-131093 KA6 (L4) KA6 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
7 SK1 SE650187-120818 SK1 SK1 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
8 SK11 SE654817-122892 SK11 SK11 Singlefjorden Havet
9 SK12 SE654353-123141 SK12 SK12 Strömstadsfjorden Havet
10 SK14 SE653630-120903 SK14 SK14 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
11 SK15 SE652889-123151 SK15 SK15 Lindöfjorden sek namn Havet
12 SK16 SE652163-123147 SK16 SK16 n Långebyområdet Havet
13 SK17 SE651600-123205 SK17 SK17 M n Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
14 SK2 SE646869-122142 SK2 SK2 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
15 SK21 SE648258-122798 SK21 SK21 Sotefjorden Havet
16 SK22 SE647866-124465 Sk22 Sk22 Brofjorden Havet
17 SK23 SE647770-124224 SK23 SK23 Yttre Brofjorden Havet
18 SK24 SE647704-123958 SK24 SK24 M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
19 SK25 SE646624-124294 SK25 SK25 Gullmarn centralbassäng Havet
20 SK26 SE646641-123256 SK26 SK26 M Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
21 SK27 SE644287-123774 SK27 SK27 Mollöfjorden Havet
22 SK3 SE643299-121791 SK3 SK3 Havet
23 SK31 SE643349-125796 SK31 SK31 Hake fjord Havet
24 SK32 SE642022-124434 SK32 SK32 Göteborgs n n skärgårds kustvatten Havet
25 SK33 SE641089-124474 SK33 SK33 Göteborgs n skärgårds kustvatten Havet
26 SK34 SE640285-125420 SK34 SK34 Dana fjord Havet
27 SK35 SE639482-125021 SK35 SK35 Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
28 SK36 SE638255-126023 SK36 SK36 Onsala kustvatten Havet
29 SK4 SE650810-122911 SK4 SK4 M n Bohusläns skärgårds kustvatten Havet
30 SK5 SE646816-124608 SK5 SK5 Gullmarn centralbassäng Havet
31 SK6 SE642735-124644 Sk6 Sk6 Marstrandsfjorden Havet
32 SKX1 SE644969-126444 SKX1 SKX1 Halsefjorden Havet