RMÖ, Dalarnas län, Regionalt typområde jordbruksmark

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att följa och kvantifiera jordbrukets påverkan på länets ytvatten.

Mätningarna i Mässingsboån kommer att ge information om ämnesläckage från dominerande odlingsregimer på Dalarnas mjälajordar.
Ej granskad
Jordbruksmark
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1989
-
Pågående
Dalarna
2011-03-03 16:24
2015-02-27 13:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Mässingsboån, Holen Q-stn SE668516-150717 Mässingsboån, Holen Q-stn 7 Broån Dalälven
2 SE668929-150210 SE668795-150269 Sebäcken, Vassens WA36822879 Dalälven
3 Västerby dike, Haganäs SE668707-150493 Västerby dike, Haganäs 5 Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 SE668929-150210 SE669001-150055 Seebäcken, Yttre Heden WA36822879 Dalälven