RMÖ, Trendvattendrag, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av trendstationer i vattendrag syftar till att ge kunskap om miljötillståndet i relativt opåverkade vattendrag. Delprogrammet ska visa på mellanårsvariation och långtidsutveckling av både kemiska och biologiska parametrar, samt utgöra referens i tid och rum för andra regionala undersökningar.

I länet finns det tre regionala och ett nationellt trendvattendrag. I alla tre regionala vattendrag provtas vattenkemi fyra gånger per år och i två av dem provtas bottenfauna en gång per år.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Östergötland
2011-03-07 12:03
2011-03-07 12:22
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Börrumsbäcken SE646965-154810 Börrumsbäcken Ög 20 Börrumsbäcken Kustområde
2 Djupån SE651180-151200 Djupån Ög 18 Vistingebäcken Motala ström
3 Pinnarpsbäcken SE642715-148260 Pinnarpsbäcken Ög 17 Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström