SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Enligt miljöbalken ska företag och kommuner dels bedriva egenkontroll avseende den egna miljöfarliga verksamheten, dels undersöka vilka effekter den har på omgivningen. Denna kontroll är genom bildandet av Blekingekustens vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten samordnad i ett kontrollprogram för hela Blekinge läns kust och Skåne läns östra kust. Därutöver har kommuner och andra ett intresse av att övervaka havsmiljön ur andra aspekter såsom planering, miljöövervakning, rekreation och fiskerinäring, vilket också kan beaktas i ett gemensamt kontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-07 12:46
Kust och hav
Löpande program
Blekingekustens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-07 12:42
2021-11-24 16:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björknabben (3) SE620747-142894 Björknabben Ma11 V Hanöbuktens kustvatten Havet
2 Falkvik (Sölvesborgsviken) SE621174-142353 Sölvesborgsviken L12 Sölvesborgsviken Havet
3 Getskär (Yttre redden) SE622424-148722 Getskär Ma2 Yttre redden Havet
4 Gåsefjärden SE621777-149623 Gåsefjärden PMK 6 Gåsefjärden Havet
5 Hallarna (N. Hasslö) SE622107-147776 Hallarna Ma3 Hästholmsfjärden Havet
6 Hallarumsviken SE622421-150019 Hallarumsviken L2 Hallarumsviken Havet
7 Hästholmen (Torhamn) SE621646-149655 Hästholmen (Torhamn) Ma1 Kållafjärden Havet
8 inre Karlshamnsfjärden SE622631-144140 Karlshamnsfjärden K7 Karlshamnsfjärden Havet
9 Inre Pukaviksbukten, slumpad SE622446-143097 Inre Pukaviksbukten, slumpad Inre Pukaviksbukten Havet
10 Jordskär, (Svarta stenar) SE622430-143541 Jordskär, (Svarta stenar) Havet
11 Järnavikafjärden sek namn, slumpad SE622771-145364 Järnavikafjärden sek namn, slumpad Järnavikafjärden sek namn Havet
12 KAARV 4, NE Aspö (yttre redden), hydrografi SE622281-148721 NO Aspö KAARV4 Yttre redden Havet
13 Karlshamnsfjärden SE621175-142356 Karlshamnsfjärden KM Sölvesborgsviken Havet
14 Karlshamnsfjärden, slumpad SE622509-144205 Karlshamnsfjärden, slumpad Karlshamnsfjärden Havet
15 Karön (Ronnebyfjärden) SE622596-146742 Karön Ma5:2 Ronnebyfjärden Havet
16 Kristianopel SE623585-151477 Kristianopel KL11 S v s Kalmarsunds kustvatten Havet
17 Kållafjärden SE621580-149684 Kållafjärden PMK 5 Kållafjärden Havet
18 Kållafjärden, slumpad SE621537-149745 Kållafjärden, slumpad Kållafjärden Havet
19 Lindeskär (Ronnebyfjärden) SE622527-146726 Lindeskär Ma5 Ronnebyfjärden Havet
20 Lindö (1) SE622125-147148 Lindö Ma4 Mellersta Blekinge skärgårds kustvatten Havet
21 Mellersta Blekinge skärgårds kustvatten, slumpad SE622011-146302 Mellersta Blekinge skärgårds kustvatten, slumpad Mellersta Blekinge skärgårds kustvatten Havet
22 Mellersta Pukaviksbukten, slumpad SE622250-143284 Mellersta Pukaviksbukten, slumpad Mellersta Pukaviksbukten Havet
23 N. Pottneholmen (Ö. fjärden) SE622470-149139 N. Pottneholmen N1 Östra fjärden Havet
24 N. Sturkö (Kyrkfjärden) SE622162-149272 N. Sturkö K7 Östra fjärden Havet
25 N7, Valjeviken SE621317-142096 Valjeviken N7 Valjeviken Havet
26 NO. Aspö SE622282-148720 NO Aspö KAARV4 Yttre redden Havet
27 NO. Aspö (Y. redden) SE622242-148547 NO. Aspö N2 Yttre redden Havet
28 Norrören (2) SE622248-143143 Norrören Ma9 Mellersta Pukaviksbukten Havet
29 NV Aspö SE622261-148114 NV Aspö NY Västra fjärden Havet
30 NV Aspö (V fjärden) SE622333-148359 NV. Aspö 14 Västra fjärden Havet
31 O. Nypgrund SE622215-143509 O. Nypgrund M2 Yttre Pukaviksbukten Havet
32 O. Tjärö SE622684-145386 O. Tjärö Järnavikafjärden sek namn Havet
33 Pukavik SE622460-143122 Pukavik K24 Inre Pukaviksbukten Havet
34 Rockegrund (Pukaviksbukten) SE622226-143667 Rockegrund Ma8 Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
35 Ronnebyfjärden SE622565-146841 Ronnebyfjärden K12 Ronnebyfjärden Havet
36 Ronnebyfjärden, ackumulationsbotten SE622568-146826 Ronnebyfjärden RY Ronnebyfjärden Havet
37 Ronnebyfjärden, slumpad SE622595-146756 Ronnebyfjärden, slumpad Ronnebyfjärden Havet
38 Ronnebyån SE622801-146855 Ronnebyån FT1
39 Ronnebyåns mynning SE622745-146870 Området utanför Ft1 och Ft2 Ronnebyfjärden Havet
40 S Kasen (Pukaviksbukten) SE622078-143893 S Kasen K6 Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
41 S v s Kalmarsunds kustvatten, slumpad SE622419-151017 S v s Kalmarsunds kustvatten, slumpad S v s Kalmarsunds kustvatten Havet
42 SE Verkö SE622443-149099 SO Verkö K21 Östra fjärden Havet
43 SO. Rockegrund SE622151-143665 SO. Rockegrund M1 Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
44 SO. Trossö SE622464-148779 SO. Trossö K5 Yttre redden Havet
45 Stärnö udde SE622323-143983 Stärnö udde Ma7 Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
46 SV. Tärnö SE621674-144583 SV. Tärnö T/H Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
47 Säljön (Ö fjärden) SE622527-149203 Säljön Ma2:2 Östra fjärden Havet
48 Sölvesborgsviken (Kiaskär) SE621225-142393 Sölvesborgsviken (Kiaholmen) Sölvesborgsviken Havet
49 Sölvesborgsviken, Rådmansholmarna SE621377-142394 Sölvesborgsviken L1 Sölvesborgsviken Havet
50 Sölvesborgsviken, slumpad SE621297-142425 Sölvesborgsviken, slumpad Sölvesborgsviken Havet
51 Tjärö SE622681-146283 Tjärö K28 Tjäröfjärden Havet
52 Torhamns skärgård SE621700-150083 Torhamns skärgård K19 Torhamnsfjärden Havet
53 Torhamnsfjärden SE621740-150014 Torhamnsfjärden PMK 8 Torhamnsfjärden Havet
54 Tånghällan SE622017-145991 Tånghällan B2 Mellersta Blekinge skärgårds kustvatten Havet
55 V. Aspö SE622124-148175 V. Aspö K3 Västra fjärden Havet
56 V. Eneskär (Karlshamnsfjärden) SE622407-144314 V. Eneskär KN Västra Blekinge skärgårds kustvatten Havet
57 V. Gryn SE622305-143273 V. Gryn N6 Mellersta Pukaviksbukten Havet
58 V. Rönnholmen SE622472-143042 V. Rönnholmen N5 Inre Pukaviksbukten Havet
59 V. Saltö (Danmarksfjärden) SE622698-148444 V. Saltö N3 Danmarksfjärden Havet
60 V. Stärnö SE622474-143889 V. Stärnö KA Havet
61 V. Tjärö (Tjäröfjärden) SE611546-145138 V. Tjärö REF Tjäröfjärden Havet
62 Västra fjärden, slumpad SE622351-148117 Västra fjärden, slumpad Västra fjärden Havet
63 Yttre Pukaviksbukten, slumpad SE622182-143566 Yttre Pukaviksbukten, slumpad Yttre Pukaviksbukten Havet
64 Yttre redden, slumpad SE622359-148696 Yttre redden, slumpad Yttre redden Havet
65 Ö. Stärkelsefabriken SE622365-150790 Stärkelsefabriken Ma15 S v s Kalmarsunds kustvatten Havet
66 Östra fjärden, slumpad SE622388-149260 Östra fjärden, slumpad Östra fjärden Havet
67 Östra Stärkelsefabriken SE622313-150922 Östra Stärkelsefabriken S10 S v s Kalmarsunds kustvatten Havet