Kalkreferenssjöar, Dalarnas län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1983
2008
Avslutat
Dalarna
2011-03-08 13:20
2011-03-08 13:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bredtjärn SE678320-139305 Bredtjärn W02 Dalälven
2 Burtjärnen SE668275-141065 Burtjärnen W07 Göta älv
3 Flickersjön SE685945-132125 Flickersjön W01 Dalälven
4 Gränsjåstjärnen SE686920-134415 Gränjåstjärnen W11 Dalälven
5 Långmölsen SE668320-142510 Långmölsen W08 Lång-Mölsen Dalälven
6 Ämåtjärnen SE678730-144475 Ämåtjärnen W03 Dalälven